Actua

Vanaf 2018 gewijzigd voordeel alle aard bij privé gebruik ICT materiaal

08/12/17 Wanneer uw bedrijf aan de werknemers een laptop, tablet, gsm of smartphone ter beschikking stelt die ook voor privédoeleinden mag gebruikt, worden hierover sociale zekerheidsbijdragen en belastingen betaald op basis van een forfaitair vastgesteld voordeel alle aard.

Lees meer

De gevolgen van het zomerakkoord voor kapitaalverminderingen

02/12/2017 Sinds het zomerakkoord is er al fel gediscussieerd over de pro rata-regel inzake kapitaalverminderingen. Aangezien er tot op heden nog geen definitieve wetteksten werden gepubliceerd, bestaan er nog onduidelijkheden omtrent dit aspect van de hervorming van de vennootschapsbelasting en is het mogelijk dat er nog aanpassingen zullen gebeuren aan de voorgestelde toekomstige regeling.

Lees meer

Nieuwe drempels voor de aanvraag vermindering sociale bijdragen

24/11/2017 Vanaf volgend jaar kunnen meer zelfstandigen hun voorlopige sociale bijdragen, berekend op het inkomen van 3 jaar geleden, laten verminderen indien dat inkomen intussen is gedaald. De ministerraad keurde daarover gisteren een wetsontwerp goed.

Lees meer

Buitenlandse dienstreizen : nieuwe lijst forfaitaire dagvergoeding

06/11/2017 Het Belgisch Staatsblad publiceerde een nieuwe lijst met de forfaitaire 'dagvergoedingen' die de Federale Over­heidsdienst Buitenlandse Zaken aan zijn personeelsleden toekent voor buitenlandse opdrachten. De nieuwe lijst, bijgevoegd bij dit artikel, geldt vanaf 1 oktober 2017.

Lees meer

Vanaf 2018 tot 1.000 €/maand onbelast bijverdienen : de activiteitenlijst

27/10/17 De regering legde vast dat werknemers die minimum vier vijfde werken, zelfstandigen in hoofdberoep en gepensioneerden vanaf 2018 tot 1.000 € per maand onbelast (fiscale & sociale vrijstelling) kunnen bijverdienen binnen de non-profitsector. Op jaarbasis gaat het om maximaal 6.000,00 €. 

Lees meer