Bedrijfswagens duurder vanaf januari 2017

02/01/17 Er is de laatste maanden veel te doen geweest omtrent de hervorming van de vennootschapsbelasting.  Doch een grondige hervorming lijkt niet voor dadelijk.  Wat wel vaststaat is de zwaardere taxatie van bedrijfswagens.

40% voordeel van alle aard in de verworpen uitgaven bij vergoeding van brandstofkosten

Met ingang van 1 januari 2012 werd er een nieuwe verworpen uitgave ingevoerd, gelijk aan 17% van het voordeel van alle aard dat wordt aangerekend voor het privégebruik van bedrijfswagens.

Deze verworpen uitgave zou met ingang van 1 januari 2017 verder verhoogd worden tot 40% van het voordeel van alle aard m.b.t. de wagens waarvoor de brandstofkosten worden vergoed door de vennootschap. Het ontwerp spreekt niet specifiek over het gebruik van tankkaarten, zodat ook andere vergoedingswijzen, zoals bijvoorbeeld het gebruik van onkostennota’s, worden beoogd. Bovendien zou het tarief van 40% ook van toepassing zijn indien de werkgever slechts een gedeelte van de brandstofkosten voor zijn rekening neemt.

Net zoals bij de huidige 17%, vormt de 40% van het voordeel van alle aard de minimale belastbare basis van de vennootschap, aangezien hier geen fiscale aftrek op toegepast kan worden. Dus ook verlieslatende vennootschappen zullen mogelijk hun verschuldigde vennootschapsbelasting zien stijgen.

Eigen bijdrage voordeel niet langer relevant

Oorspronkelijk werden enkel de voordelen beoogd die op de fiche 281 of het loonattest werden gerapporteerd. De voordelen die volledig of gedeeltelijk werden verminderd door een eigen bijdrage dienden tot op heden niet of niet volledig verworpen te worden voor 17%.

Aan dit onderscheid komt nu een einde. Voortaan zullen de voordelen steeds moeten verworpen worden aan 17% of 40% en dit ongeacht het feit of er een eigen bijdrage wordt betaald. We denken bijvoorbeeld aan de voordelen die via de rekening courant worden verwerkt of die via factuur of het loon worden verrekend.

Referentie-CO2-uitstoot voor 2017

Voor wagens met een benzine-LPG, of aardgasmotor daalt de referentie-CO2-uitstoot tot 105g/km. De dieselwagens is dat 87g/km.

Dergelijke daling leidt ook op haar beurt weer tot een verhoging van de voordelen van alle aard.

Bedrijfswagens alsmaar duurder voor de werkgever

Bovenstaande fiscale maatregelen zijn al een eerste stap in de richting van de hervorming van het mobiliteitsbudget. Bovendien lijkt het een algemene tendens te worden dat de fiscale aanpak van de bedrijfswagens één van de vaste items wordt die moeten helpen het begrotingstekort aan te zuiveren. Des te meer zullen de CO2-uitstoot en het voordeel alle aard van de wagens in de toekomst een belangrijke beslissingsfactor vormen bij de samenstelling van het wagenpark. 

Vragen over de optimalisatie van het wagenpark zijn dan ook met rede een terugkerende factor in ons kantoor.  Twijfel niet ons hierover te contacteren, daar zijn we voor.

 

Deel dit bericht op:


Andere actua berichten

De symptomen van een burn-out

21/09/18 De laatste jaren zien we steeds vaker dat cliënten het een tijdje rustiger moeten aandoen omdat ze worden geconfronteerd met een burn-out. Als het even niet meer lukt is het belangrijk snel de juiste hulp in te roepen. Hoewel geen fiscaal onderwerp maken we u toch graag even attent op de symptomen van een burn-out. Beter voorkomen dan genezen.

Lees meer

De investeringsaftrek, een noodzakelijke opfrissing

11/09/18 De investeringsaftrek is niet nieuw. Ze bestaat reeds sinds 1982, maar werd de laatste jaren niet vaak meer gebruikt omwille van de komst van de notionele interestaftrek. De wetgever is namelijk nooit grote fan geweest om beide voordelen te combineren. Nu de notionele interestaftrek echter zo goed als volledig vleugellam is gemaakt en in diezelfde wetgeving op de hervorming vennootschapsbelasting voor kleine vennootschappen de eenmalige gewone investeringsaftrek tijdelijk op 20% is gezet, wordt deze opnieuw interessant. We lijsten even de belangrijkste zaken voor u op.

Lees meer

Btw-vrijstelling kleine onderneming

27/08/18 Een onderneming kan zich niet zomaar beroepen op de toepassing van de btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen. Zij moet daarvoor uitdrukkelijk hebben gekozen, voorafgaandelijk aan de opstart van haar activiteiten.

Lees meer