Geen Btw aftrekbeperking meer voor publiciteit op de wagen

28/08/2016 De btw op autokosten (personenwagens) is maximaal voor 50 % aftrekbaar. In principe geldt dat voor alle autokosten. Daar komt vanaf nu verandering in. Het aanbrengen van reclame op een wagen wordt door de fiscus niet langer aanzien als een autokost, maar als een publiciteitskost.

Recentelijk heeft de btw-administratie zich uitgesproken (beslissing E.T.129.852) omtrent de btw-aftrek op kosten voor het aanbrengen van publiciteit op een auto. De btw-administratie heeft in het verleden deze kosten altijd beschouwd als een autokost. Dit betekent dat de btw op die reclamekosten slechts kan gerecupereerd worden ten belope van het beroepsgebruik van een auto met een maximum van 50%.  Heeft u geopteerd voor een forfaitaire btw aftrek van 35%, waarbij dus geen beroepsgebruik moet aangetoond worden, dan bedraagt uw btw-aftrek sowieso 35%.

Onlangs heeft de Btw-administratie echter beslist dat het aanbrengen van publiciteit op een auto niet langer aanzien wordt als een beperkt aftrekbare autokost, maar mag beschouwd worden als een dienst inzake publiciteit. Het gaat m.a.w. om een publiciteitskost waarvan de btw voor 100% aftrekbaar is. Dit betekent echter niet dat de btw op andere autokosten zoals onderhoudskosten voortaan volledig aftrekbaar zijn. Die blijven nog altijd onderworpen aan de klassieke btw-aftrek beperkingen.

Opdat de btw volledig aftrekbaar is, dient de autoreclame zich niet te beperken tot het aanbrengen van een benaming of firmanaam van een onderneming. Ook het aanbrengen van reclameteksten of typische bedrijfskleuren op een auto wordt als een dienst inzake publiciteit beschouwd. De btw op dergelijke publiciteitskosten zijn voortaan dus voor 100% aftrekbaar.

 

Deel dit bericht op:


Andere actua berichten

De symptomen van een burn-out

21/09/18 De laatste jaren zien we steeds vaker dat cliënten het een tijdje rustiger moeten aandoen omdat ze worden geconfronteerd met een burn-out. Als het even niet meer lukt is het belangrijk snel de juiste hulp in te roepen. Hoewel geen fiscaal onderwerp maken we u toch graag even attent op de symptomen van een burn-out. Beter voorkomen dan genezen.

Lees meer

De investeringsaftrek, een noodzakelijke opfrissing

11/09/18 De investeringsaftrek is niet nieuw. Ze bestaat reeds sinds 1982, maar werd de laatste jaren niet vaak meer gebruikt omwille van de komst van de notionele interestaftrek. De wetgever is namelijk nooit grote fan geweest om beide voordelen te combineren. Nu de notionele interestaftrek echter zo goed als volledig vleugellam is gemaakt en in diezelfde wetgeving op de hervorming vennootschapsbelasting voor kleine vennootschappen de eenmalige gewone investeringsaftrek tijdelijk op 20% is gezet, wordt deze opnieuw interessant. We lijsten even de belangrijkste zaken voor u op.

Lees meer

Btw-vrijstelling kleine onderneming

27/08/18 Een onderneming kan zich niet zomaar beroepen op de toepassing van de btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen. Zij moet daarvoor uitdrukkelijk hebben gekozen, voorafgaandelijk aan de opstart van haar activiteiten.

Lees meer