Geen Btw aftrekbeperking meer voor publiciteit op de wagen

28/08/2016 De btw op autokosten (personenwagens) is maximaal voor 50 % aftrekbaar. In principe geldt dat voor alle autokosten. Daar komt vanaf nu verandering in. Het aanbrengen van reclame op een wagen wordt door de fiscus niet langer aanzien als een autokost, maar als een publiciteitskost.

Recentelijk heeft de btw-administratie zich uitgesproken (beslissing E.T.129.852) omtrent de btw-aftrek op kosten voor het aanbrengen van publiciteit op een auto. De btw-administratie heeft in het verleden deze kosten altijd beschouwd als een autokost. Dit betekent dat de btw op die reclamekosten slechts kan gerecupereerd worden ten belope van het beroepsgebruik van een auto met een maximum van 50%.  Heeft u geopteerd voor een forfaitaire btw aftrek van 35%, waarbij dus geen beroepsgebruik moet aangetoond worden, dan bedraagt uw btw-aftrek sowieso 35%.

Onlangs heeft de Btw-administratie echter beslist dat het aanbrengen van publiciteit op een auto niet langer aanzien wordt als een beperkt aftrekbare autokost, maar mag beschouwd worden als een dienst inzake publiciteit. Het gaat m.a.w. om een publiciteitskost waarvan de btw voor 100% aftrekbaar is. Dit betekent echter niet dat de btw op andere autokosten zoals onderhoudskosten voortaan volledig aftrekbaar zijn. Die blijven nog altijd onderworpen aan de klassieke btw-aftrek beperkingen.

Opdat de btw volledig aftrekbaar is, dient de autoreclame zich niet te beperken tot het aanbrengen van een benaming of firmanaam van een onderneming. Ook het aanbrengen van reclameteksten of typische bedrijfskleuren op een auto wordt als een dienst inzake publiciteit beschouwd. De btw op dergelijke publiciteitskosten zijn voortaan dus voor 100% aftrekbaar.

 

Deel dit bericht op:


Andere actua berichten

Waardering vruchtgebruik

18/07/2018 Er werd de laatste jaren al veel gezegd en geschreven over de waardering vruchtgebruik van panden in vennootschappen. Hieronder geven we een overzicht van de problematiek en de huidige tendensen.

Lees meer

De Btw Administratie wordt milder in haar boetes

16/07/18 Al jaren staat de btw-administratie gekend als een “boete-administratie”. De minste overtreding, zelfs ter goeder trouw gemaakt, wordt gesanctioneerd met zeer zware boetes. Dit geeft in de praktijk aanleiding tot vaak schrijnende situaties.

Lees meer

Tot 500 €/maand onbelast bijklussen

10/07/18 Werknemers die minimum vier/vijfde werken, zelfstandigen in hoofdberoep en gepensioneerde kunnen tot 500 € per maand onbelast bijverdienen binnen het verenigingswerk, bij diensten van burger aan burger of in de deeleconomie. Op jaarbasis gaat het om maximaal 6.000,00 €.

Lees meer