Geen Btw aftrekbeperking meer voor publiciteit op de wagen

28/08/2016 De btw op autokosten (personenwagens) is maximaal voor 50 % aftrekbaar. In principe geldt dat voor alle autokosten. Daar komt vanaf nu verandering in. Het aanbrengen van reclame op een wagen wordt door de fiscus niet langer aanzien als een autokost, maar als een publiciteitskost.

Recentelijk heeft de btw-administratie zich uitgesproken (beslissing E.T.129.852) omtrent de btw-aftrek op kosten voor het aanbrengen van publiciteit op een auto. De btw-administratie heeft in het verleden deze kosten altijd beschouwd als een autokost. Dit betekent dat de btw op die reclamekosten slechts kan gerecupereerd worden ten belope van het beroepsgebruik van een auto met een maximum van 50%.  Heeft u geopteerd voor een forfaitaire btw aftrek van 35%, waarbij dus geen beroepsgebruik moet aangetoond worden, dan bedraagt uw btw-aftrek sowieso 35%.

Onlangs heeft de Btw-administratie echter beslist dat het aanbrengen van publiciteit op een auto niet langer aanzien wordt als een beperkt aftrekbare autokost, maar mag beschouwd worden als een dienst inzake publiciteit. Het gaat m.a.w. om een publiciteitskost waarvan de btw voor 100% aftrekbaar is. Dit betekent echter niet dat de btw op andere autokosten zoals onderhoudskosten voortaan volledig aftrekbaar zijn. Die blijven nog altijd onderworpen aan de klassieke btw-aftrek beperkingen.

Opdat de btw volledig aftrekbaar is, dient de autoreclame zich niet te beperken tot het aanbrengen van een benaming of firmanaam van een onderneming. Ook het aanbrengen van reclameteksten of typische bedrijfskleuren op een auto wordt als een dienst inzake publiciteit beschouwd. De btw op dergelijke publiciteitskosten zijn voortaan dus voor 100% aftrekbaar.

 

Deel dit bericht op:


Recentste actua berichten

De autofiscaliteit vanaf 2020

15/02/2019 Vanaf 2020 wijzigt de aftrekbaarheid van personenwagens. De nieuwe regels zijn zowel in de vennootschapsbelasting als personenbelasting van toepassing.

Lees meer

Het UBO-register invullen

08/02/2019 Als zaakvoerder of bestuurder in een vennootschap ben je verplicht online het UBO-register (register van uiteindelijke begunstigden) van deze vennootschap in te vullen en up-to-date te houden. Hierbij uitleg over de praktische kant van dit verhaal.

Lees meer

De vrijwilligersvergoeding 2019

28/01/19 De forfaitaire onkostenvergoeding die je als vrijwilliger onbelast kan ontvangen wordt elk jaar geïndexeerd. Voor 2019 (aanslagjaar 2018) mag de vergoeding maximaal 34,71 € per dag bedragen. De jaarvergoeding is beperkt tot 1.388,40 €.

Lees meer