Geen Btw aftrekbeperking meer voor publiciteit op de wagen

28/08/2016 De btw op autokosten (personenwagens) is maximaal voor 50 % aftrekbaar. In principe geldt dat voor alle autokosten. Daar komt vanaf nu verandering in. Het aanbrengen van reclame op een wagen wordt door de fiscus niet langer aanzien als een autokost, maar als een publiciteitskost.

Recentelijk heeft de btw-administratie zich uitgesproken (beslissing E.T.129.852) omtrent de btw-aftrek op kosten voor het aanbrengen van publiciteit op een auto. De btw-administratie heeft in het verleden deze kosten altijd beschouwd als een autokost. Dit betekent dat de btw op die reclamekosten slechts kan gerecupereerd worden ten belope van het beroepsgebruik van een auto met een maximum van 50%.  Heeft u geopteerd voor een forfaitaire btw aftrek van 35%, waarbij dus geen beroepsgebruik moet aangetoond worden, dan bedraagt uw btw-aftrek sowieso 35%.

Onlangs heeft de Btw-administratie echter beslist dat het aanbrengen van publiciteit op een auto niet langer aanzien wordt als een beperkt aftrekbare autokost, maar mag beschouwd worden als een dienst inzake publiciteit. Het gaat m.a.w. om een publiciteitskost waarvan de btw voor 100% aftrekbaar is. Dit betekent echter niet dat de btw op andere autokosten zoals onderhoudskosten voortaan volledig aftrekbaar zijn. Die blijven nog altijd onderworpen aan de klassieke btw-aftrek beperkingen.

Opdat de btw volledig aftrekbaar is, dient de autoreclame zich niet te beperken tot het aanbrengen van een benaming of firmanaam van een onderneming. Ook het aanbrengen van reclameteksten of typische bedrijfskleuren op een auto wordt als een dienst inzake publiciteit beschouwd. De btw op dergelijke publiciteitskosten zijn voortaan dus voor 100% aftrekbaar.

 

Deel dit bericht op:


Andere actua berichten

Het belang van een correcte inschrijving Kbo

22/05/2018 Een foutieve of onvolledige inschrijving in de Kbo heeft gevolgen op verschillende vlakken. Hieronder schetsen we de regelgeving, de problematiek en de diverse gevolgen van een foutieve Kbo inschrijving.

Lees meer

Auteursrechten, een opportuniteit?

15/05/18 Hoewel initieel enkel gekend in de culturele sector voelen tegenwoordig steeds meer bedrijfsleiders zich geroepen om het fiscaal gunstregime van auteursrechten toe te passen.

Lees meer

Het nieuwe vennootschapsrecht

02/05/18 Vorig jaar werden de voorontwerpen goedgekeurd en, indien alles volgens schema verloopt, zou het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in de loop van 2018 in werking treden. De hervorming legt de nadruk op vereenvoudiging en flexibilisering, met de bedoeling het ondernemingsklimaat aantrekkelijker te maken.

Lees meer