Nu ook Btw aftrek bij niet-conforme factuur?

22/12/16 Btw is altijd een erg formalistische belasting geweest.  De Btw administratie hecht veel belang aan het naar de letter van de wet naleven van alle voorwaarden en het vervullen van alle formaliteiten.  Een belangrijke formaliteit is het voorleggen van een conforme factuur,  dwz een factuur die nauwgezet alle vermeldingen bevat die de wet voorschrijft.  En de Btw administratie was erg gehaast om bij de minste onnauwkeurigheid of vergetelheid de aftrek te weigeren.  Daar komt misschien verandering in.

Om recht op Btw aftrek te hebben dienen vooreerst de bewuste handelingen op zich dit recht te verlenen.  Bovendien dient de belastingplichtige een factuur voor te leggen waarop alle opgelegde vermeldingen zijn opgenomen (art.5KB1).  Enerzijds moet dus voldaan worden aan een bestemmingsprincipe (geven de handelingen of leveringen recht op aftrek), anderzijds moet voldaan aan de formele voorwaarden met betrekking tot de opmaak van de factuur.  Zowel de Btw Administratie als rechtsspraak waren hierin erg strikt.

Uit enkele recente uitspraken van het Europese Hof van Justitie blijkt dat deze hier veel soepeler mee omgaat.   Het Hof stelt immers dat de factuur slechts een middel is om na te gaan of aan de materiële voorwaarden is voldaan (dwz of de goederen of diensten gebruikt worden voor Btw handelingen), doch dat de Btw administratie de Btw aftrek niet mag weigeren louter door het feit dat de factuur niet conform is.  De Btw administratie dient ook rekening te houden met bv. de aanvullende documenten of informatie die de Btw plichtige bijkomend verstrekt en die haar toelaat na te gaan of aan de voorwaarden is voldaan om Btw aftrek te genieten.

Bovenstaande is natuurlijk geen vrijgeleide voor het inbrengen van niet conforme facturen. U heeft er nog steeds alle belang bij er voor te zorgen dat facturen aan alle voorwaarden voldoen.  Doch het kan u helpen om uw Btw aftrek toch veilig te stellen indien de voorgelegde factuur niet volledig in orde is, maar uit andere stukken of feiten uw recht op aftrek duidelijk blijkt.

Deel dit bericht op:


Andere actua berichten

De symptomen van een burn-out

21/09/18 De laatste jaren zien we steeds vaker dat cliënten het een tijdje rustiger moeten aandoen omdat ze worden geconfronteerd met een burn-out. Als het even niet meer lukt is het belangrijk snel de juiste hulp in te roepen. Hoewel geen fiscaal onderwerp maken we u toch graag even attent op de symptomen van een burn-out. Beter voorkomen dan genezen.

Lees meer

De investeringsaftrek, een noodzakelijke opfrissing

11/09/18 De investeringsaftrek is niet nieuw. Ze bestaat reeds sinds 1982, maar werd de laatste jaren niet vaak meer gebruikt omwille van de komst van de notionele interestaftrek. De wetgever is namelijk nooit grote fan geweest om beide voordelen te combineren. Nu de notionele interestaftrek echter zo goed als volledig vleugellam is gemaakt en in diezelfde wetgeving op de hervorming vennootschapsbelasting voor kleine vennootschappen de eenmalige gewone investeringsaftrek tijdelijk op 20% is gezet, wordt deze opnieuw interessant. We lijsten even de belangrijkste zaken voor u op.

Lees meer

Btw-vrijstelling kleine onderneming

27/08/18 Een onderneming kan zich niet zomaar beroepen op de toepassing van de btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen. Zij moet daarvoor uitdrukkelijk hebben gekozen, voorafgaandelijk aan de opstart van haar activiteiten.

Lees meer