Nu ook Btw aftrek bij niet-conforme factuur?

22/12/16 Btw is altijd een erg formalistische belasting geweest.  De Btw administratie hecht veel belang aan het naar de letter van de wet naleven van alle voorwaarden en het vervullen van alle formaliteiten.  Een belangrijke formaliteit is het voorleggen van een conforme factuur,  dwz een factuur die nauwgezet alle vermeldingen bevat die de wet voorschrijft.  En de Btw administratie was erg gehaast om bij de minste onnauwkeurigheid of vergetelheid de aftrek te weigeren.  Daar komt misschien verandering in.

Om recht op Btw aftrek te hebben dienen vooreerst de bewuste handelingen op zich dit recht te verlenen.  Bovendien dient de belastingplichtige een factuur voor te leggen waarop alle opgelegde vermeldingen zijn opgenomen (art.5KB1).  Enerzijds moet dus voldaan worden aan een bestemmingsprincipe (geven de handelingen of leveringen recht op aftrek), anderzijds moet voldaan aan de formele voorwaarden met betrekking tot de opmaak van de factuur.  Zowel de Btw Administratie als rechtsspraak waren hierin erg strikt.

Uit enkele recente uitspraken van het Europese Hof van Justitie blijkt dat deze hier veel soepeler mee omgaat.   Het Hof stelt immers dat de factuur slechts een middel is om na te gaan of aan de materiële voorwaarden is voldaan (dwz of de goederen of diensten gebruikt worden voor Btw handelingen), doch dat de Btw administratie de Btw aftrek niet mag weigeren louter door het feit dat de factuur niet conform is.  De Btw administratie dient ook rekening te houden met bv. de aanvullende documenten of informatie die de Btw plichtige bijkomend verstrekt en die haar toelaat na te gaan of aan de voorwaarden is voldaan om Btw aftrek te genieten.

Bovenstaande is natuurlijk geen vrijgeleide voor het inbrengen van niet conforme facturen. U heeft er nog steeds alle belang bij er voor te zorgen dat facturen aan alle voorwaarden voldoen.  Doch het kan u helpen om uw Btw aftrek toch veilig te stellen indien de voorgelegde factuur niet volledig in orde is, maar uit andere stukken of feiten uw recht op aftrek duidelijk blijkt.

Deel dit bericht op:


Andere actua berichten

Waardering vruchtgebruik

18/07/2018 Er werd de laatste jaren al veel gezegd en geschreven over de waardering vruchtgebruik van panden in vennootschappen. Hieronder geven we een overzicht van de problematiek en de huidige tendensen.

Lees meer

De Btw Administratie wordt milder in haar boetes

16/07/18 Al jaren staat de btw-administratie gekend als een “boete-administratie”. De minste overtreding, zelfs ter goeder trouw gemaakt, wordt gesanctioneerd met zeer zware boetes. Dit geeft in de praktijk aanleiding tot vaak schrijnende situaties.

Lees meer

Tot 500 €/maand onbelast bijklussen

10/07/18 Werknemers die minimum vier/vijfde werken, zelfstandigen in hoofdberoep en gepensioneerde kunnen tot 500 € per maand onbelast bijverdienen binnen het verenigingswerk, bij diensten van burger aan burger of in de deeleconomie. Op jaarbasis gaat het om maximaal 6.000,00 €.

Lees meer