Nu ook Btw aftrek bij niet-conforme factuur?

22/12/16 Btw is altijd een erg formalistische belasting geweest.  De Btw administratie hecht veel belang aan het naar de letter van de wet naleven van alle voorwaarden en het vervullen van alle formaliteiten.  Een belangrijke formaliteit is het voorleggen van een conforme factuur,  dwz een factuur die nauwgezet alle vermeldingen bevat die de wet voorschrijft.  En de Btw administratie was erg gehaast om bij de minste onnauwkeurigheid of vergetelheid de aftrek te weigeren.  Daar komt misschien verandering in.

Om recht op Btw aftrek te hebben dienen vooreerst de bewuste handelingen op zich dit recht te verlenen.  Bovendien dient de belastingplichtige een factuur voor te leggen waarop alle opgelegde vermeldingen zijn opgenomen (art.5KB1).  Enerzijds moet dus voldaan worden aan een bestemmingsprincipe (geven de handelingen of leveringen recht op aftrek), anderzijds moet voldaan aan de formele voorwaarden met betrekking tot de opmaak van de factuur.  Zowel de Btw Administratie als rechtsspraak waren hierin erg strikt.

Uit enkele recente uitspraken van het Europese Hof van Justitie blijkt dat deze hier veel soepeler mee omgaat.   Het Hof stelt immers dat de factuur slechts een middel is om na te gaan of aan de materiële voorwaarden is voldaan (dwz of de goederen of diensten gebruikt worden voor Btw handelingen), doch dat de Btw administratie de Btw aftrek niet mag weigeren louter door het feit dat de factuur niet conform is.  De Btw administratie dient ook rekening te houden met bv. de aanvullende documenten of informatie die de Btw plichtige bijkomend verstrekt en die haar toelaat na te gaan of aan de voorwaarden is voldaan om Btw aftrek te genieten.

Bovenstaande is natuurlijk geen vrijgeleide voor het inbrengen van niet conforme facturen. U heeft er nog steeds alle belang bij er voor te zorgen dat facturen aan alle voorwaarden voldoen.  Doch het kan u helpen om uw Btw aftrek toch veilig te stellen indien de voorgelegde factuur niet volledig in orde is, maar uit andere stukken of feiten uw recht op aftrek duidelijk blijkt.

Deel dit bericht op:


Recentste actua berichten

De autofiscaliteit vanaf 2020

15/02/2019 Vanaf 2020 wijzigt de aftrekbaarheid van personenwagens. De nieuwe regels zijn zowel in de vennootschapsbelasting als personenbelasting van toepassing.

Lees meer

Het UBO-register invullen

08/02/2019 Als zaakvoerder of bestuurder in een vennootschap ben je verplicht online het UBO-register (register van uiteindelijke begunstigden) van deze vennootschap in te vullen en up-to-date te houden. Hierbij uitleg over de praktische kant van dit verhaal.

Lees meer

De vrijwilligersvergoeding 2019

28/01/19 De forfaitaire onkostenvergoeding die je als vrijwilliger onbelast kan ontvangen wordt elk jaar geïndexeerd. Voor 2019 (aanslagjaar 2018) mag de vergoeding maximaal 34,71 € per dag bedragen. De jaarvergoeding is beperkt tot 1.388,40 €.

Lees meer