Tarief voorafbetaling belastingen Aanslagjaar 2017

16/03/2016 Bij het KB van 7 maart 2016 (BS van 09/03/2016, tweede editie) is de basisrentevoet voor het aanslagjaar 2017 vastgesteld op 0,50 % (net zoals vorig jaar). Ook voor aanslagjaar 2017 bedraagt het globaal vermeerderingspercentage bijgevolg 1,125 % (2,25 maal de basisrentevoet).

Voorafbetalingen van het eerste kwartaal leveren creditinteresten op tegen 1,5 % (3 maal de basisrentevoet). Die van het tweede kwartaal 1,25 % (2,5 maal de basisrentevoet), die van het derde kwar­taal 1 % (2 maal de basisrentevoet), en die van het 4de kwartaal 0,75 % (1,5 maal de basisrentevoet).

In het stelsel van de 'vrijwillige' voorafbetalingen die recht geven op een bonificatie worden deze percentages gehalveerd. Zij bedragen dus voor aanslagjaar 2017 respectievelijk 0,75 %, 0,625 %, 0,50 % en 0,375 %.

Andermaal betreft het een minimale verhoging welk weinig vennootschappen zal overtuigen voorafbetalingen uit te voeren.

Deel dit bericht op:


Andere actua berichten

De symptomen van een burn-out

21/09/18 De laatste jaren zien we steeds vaker dat cliënten het een tijdje rustiger moeten aandoen omdat ze worden geconfronteerd met een burn-out. Als het even niet meer lukt is het belangrijk snel de juiste hulp in te roepen. Hoewel geen fiscaal onderwerp maken we u toch graag even attent op de symptomen van een burn-out. Beter voorkomen dan genezen.

Lees meer

De investeringsaftrek, een noodzakelijke opfrissing

11/09/18 De investeringsaftrek is niet nieuw. Ze bestaat reeds sinds 1982, maar werd de laatste jaren niet vaak meer gebruikt omwille van de komst van de notionele interestaftrek. De wetgever is namelijk nooit grote fan geweest om beide voordelen te combineren. Nu de notionele interestaftrek echter zo goed als volledig vleugellam is gemaakt en in diezelfde wetgeving op de hervorming vennootschapsbelasting voor kleine vennootschappen de eenmalige gewone investeringsaftrek tijdelijk op 20% is gezet, wordt deze opnieuw interessant. We lijsten even de belangrijkste zaken voor u op.

Lees meer

Btw-vrijstelling kleine onderneming

27/08/18 Een onderneming kan zich niet zomaar beroepen op de toepassing van de btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen. Zij moet daarvoor uitdrukkelijk hebben gekozen, voorafgaandelijk aan de opstart van haar activiteiten.

Lees meer