Tarief voorafbetaling belastingen Aanslagjaar 2017

16/03/2016 Bij het KB van 7 maart 2016 (BS van 09/03/2016, tweede editie) is de basisrentevoet voor het aanslagjaar 2017 vastgesteld op 0,50 % (net zoals vorig jaar). Ook voor aanslagjaar 2017 bedraagt het globaal vermeerderingspercentage bijgevolg 1,125 % (2,25 maal de basisrentevoet).

Voorafbetalingen van het eerste kwartaal leveren creditinteresten op tegen 1,5 % (3 maal de basisrentevoet). Die van het tweede kwartaal 1,25 % (2,5 maal de basisrentevoet), die van het derde kwar­taal 1 % (2 maal de basisrentevoet), en die van het 4de kwartaal 0,75 % (1,5 maal de basisrentevoet).

In het stelsel van de 'vrijwillige' voorafbetalingen die recht geven op een bonificatie worden deze percentages gehalveerd. Zij bedragen dus voor aanslagjaar 2017 respectievelijk 0,75 %, 0,625 %, 0,50 % en 0,375 %.

Andermaal betreft het een minimale verhoging welk weinig vennootschappen zal overtuigen voorafbetalingen uit te voeren.

Deel dit bericht op:


Andere actua berichten

Het belang van een correcte inschrijving Kbo

22/05/2018 Een foutieve of onvolledige inschrijving in de Kbo heeft gevolgen op verschillende vlakken. Hieronder schetsen we de regelgeving, de problematiek en de diverse gevolgen van een foutieve Kbo inschrijving.

Lees meer

Auteursrechten, een opportuniteit?

15/05/18 Hoewel initieel enkel gekend in de culturele sector voelen tegenwoordig steeds meer bedrijfsleiders zich geroepen om het fiscaal gunstregime van auteursrechten toe te passen.

Lees meer

Het nieuwe vennootschapsrecht

02/05/18 Vorig jaar werden de voorontwerpen goedgekeurd en, indien alles volgens schema verloopt, zou het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in de loop van 2018 in werking treden. De hervorming legt de nadruk op vereenvoudiging en flexibilisering, met de bedoeling het ondernemingsklimaat aantrekkelijker te maken.

Lees meer