Btw-kwartaalvoorschotten afgeschaft

02/03/17 De voorschotten voor btw-kwartaalaangevers zijn afgeschaft met ingang van 1 april 2017.  Het koninklijk besluit ter zake werd op 23 februari 2017 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Dit betekent dat vanaf april dit jaar, de kwartaalaangevers de verschuldigde Btw pas moeten betalen op de 20ste van de maand, volgend op het kwartaal.  Er moeten dus geen tussentijdse voorschotten meer worden betaald.  Na de betaling van de Btw tegen 20 april, zal u pas tegen 20 juli uw volgende betaling moeten verrichten !

Door de afschaffing van de voorschotten wordt de administratieve druk verlicht en kan u dus niet langer in de situatie terecht komen waarin er toch voorschotten te betalen waren, ondanks het feit dat er bv. over dat kwartaal geen Btw verschuldigd was (bv. door een grote investering, tijdelijke sluiting,…).  Het nieuwe systeem zal mogelijk wel wat extra discipline van u vragen.  Daar er niet langer voorschotten worden betaald en verrekend, zal de kwartaal betaling immers hoger zijn.

Decembervoorschot

De Btw-kwartaalaangevers zullen onder de nieuwe regeling wel een decembervoorschot moeten betalen.  Dit is een voorschot op de Btw die verschuldigd is over de handelingen van het vierde kwartaal.  Het bedrag van dit decembervoorschot is gelijk aan de verschuldigde Btw over de handelingen van 1 oktober t.e.m. 20 december en dient gestort voor 24 december.

Daar het niet steeds evident is deze berekening tijdig te maken, kan u er ook voor opteren als decembervoorschot het bedrag aan Btw te nemen welke verschuldigd was over het derde kwartaal van het betrokken kalenderjaar.  Het verschuldigde Btw saldo over het 3e kwartaal wordt in dit geval dus een tweede maal betaald tegen 24 december van dat jaar.

Bij de opmaak van de Btw aangifte over het 4e kwartaal (tegen 20 januari) wordt dit decembervoorschot verrekend.

 

Deel dit bericht op:


Andere actua berichten

De symptomen van een burn-out

21/09/18 De laatste jaren zien we steeds vaker dat cliënten het een tijdje rustiger moeten aandoen omdat ze worden geconfronteerd met een burn-out. Als het even niet meer lukt is het belangrijk snel de juiste hulp in te roepen. Hoewel geen fiscaal onderwerp maken we u toch graag even attent op de symptomen van een burn-out. Beter voorkomen dan genezen.

Lees meer

De investeringsaftrek, een noodzakelijke opfrissing

11/09/18 De investeringsaftrek is niet nieuw. Ze bestaat reeds sinds 1982, maar werd de laatste jaren niet vaak meer gebruikt omwille van de komst van de notionele interestaftrek. De wetgever is namelijk nooit grote fan geweest om beide voordelen te combineren. Nu de notionele interestaftrek echter zo goed als volledig vleugellam is gemaakt en in diezelfde wetgeving op de hervorming vennootschapsbelasting voor kleine vennootschappen de eenmalige gewone investeringsaftrek tijdelijk op 20% is gezet, wordt deze opnieuw interessant. We lijsten even de belangrijkste zaken voor u op.

Lees meer

Btw-vrijstelling kleine onderneming

27/08/18 Een onderneming kan zich niet zomaar beroepen op de toepassing van de btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen. Zij moet daarvoor uitdrukkelijk hebben gekozen, voorafgaandelijk aan de opstart van haar activiteiten.

Lees meer