Btw-kwartaalvoorschotten afgeschaft

02/03/17 De voorschotten voor btw-kwartaalaangevers zijn afgeschaft met ingang van 1 april 2017.  Het koninklijk besluit ter zake werd op 23 februari 2017 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Dit betekent dat vanaf april dit jaar, de kwartaalaangevers de verschuldigde Btw pas moeten betalen op de 20ste van de maand, volgend op het kwartaal.  Er moeten dus geen tussentijdse voorschotten meer worden betaald.  Na de betaling van de Btw tegen 20 april, zal u pas tegen 20 juli uw volgende betaling moeten verrichten !

Door de afschaffing van de voorschotten wordt de administratieve druk verlicht en kan u dus niet langer in de situatie terecht komen waarin er toch voorschotten te betalen waren, ondanks het feit dat er bv. over dat kwartaal geen Btw verschuldigd was (bv. door een grote investering, tijdelijke sluiting,…).  Het nieuwe systeem zal mogelijk wel wat extra discipline van u vragen.  Daar er niet langer voorschotten worden betaald en verrekend, zal de kwartaal betaling immers hoger zijn.

Decembervoorschot

De Btw-kwartaalaangevers zullen onder de nieuwe regeling wel een decembervoorschot moeten betalen.  Dit is een voorschot op de Btw die verschuldigd is over de handelingen van het vierde kwartaal.  Het bedrag van dit decembervoorschot is gelijk aan de verschuldigde Btw over de handelingen van 1 oktober t.e.m. 20 december en dient gestort voor 24 december.

Daar het niet steeds evident is deze berekening tijdig te maken, kan u er ook voor opteren als decembervoorschot het bedrag aan Btw te nemen welke verschuldigd was over het derde kwartaal van het betrokken kalenderjaar.  Het verschuldigde Btw saldo over het 3e kwartaal wordt in dit geval dus een tweede maal betaald tegen 24 december van dat jaar.

Bij de opmaak van de Btw aangifte over het 4e kwartaal (tegen 20 januari) wordt dit decembervoorschot verrekend.

 

Deel dit bericht op:


Andere actua berichten

Belasting van de meerwaarde bij verkoop aandelen in uw vennootschap

15/11/18 In principe wordt de gerealiseerde meerwaarde bij de verkoop van aandelen vanuit je vennootschap vrijgesteld van belastingen. De voorwaarden van deze vrijstelling werden echter recentelijk verstrengd.

Lees meer

Dagvergoeding voor binnenlandse dienstenreizen

08/11/18 Ook als bedrijfsleider kan je aanspraak maken op het forfait “binnenlandse dienstreizen” van 16,73 €/dag als je de voorwaarden respecteert.

Lees meer

Wonen in een pand van je vennootschap wordt een fiscaal risico

30/10/18 Lange tijd was het geen probleem om te wonen in een gebouw dat eigendom was van je vennootschap. Ingevolge wijzigende rechtspraak wordt dit echter een steeds groter risico.

Lees meer