Btw-kwartaalvoorschotten afgeschaft

02/03/17 De voorschotten voor btw-kwartaalaangevers zijn afgeschaft met ingang van 1 april 2017.  Het koninklijk besluit ter zake werd op 23 februari 2017 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Dit betekent dat vanaf april dit jaar, de kwartaalaangevers de verschuldigde Btw pas moeten betalen op de 20ste van de maand, volgend op het kwartaal.  Er moeten dus geen tussentijdse voorschotten meer worden betaald.  Na de betaling van de Btw tegen 20 april, zal u pas tegen 20 juli uw volgende betaling moeten verrichten !

Door de afschaffing van de voorschotten wordt de administratieve druk verlicht en kan u dus niet langer in de situatie terecht komen waarin er toch voorschotten te betalen waren, ondanks het feit dat er bv. over dat kwartaal geen Btw verschuldigd was (bv. door een grote investering, tijdelijke sluiting,…).  Het nieuwe systeem zal mogelijk wel wat extra discipline van u vragen.  Daar er niet langer voorschotten worden betaald en verrekend, zal de kwartaal betaling immers hoger zijn.

Decembervoorschot

De Btw-kwartaalaangevers zullen onder de nieuwe regeling wel een decembervoorschot moeten betalen.  Dit is een voorschot op de Btw die verschuldigd is over de handelingen van het vierde kwartaal.  Het bedrag van dit decembervoorschot is gelijk aan de verschuldigde Btw over de handelingen van 1 oktober t.e.m. 20 december en dient gestort voor 24 december.

Daar het niet steeds evident is deze berekening tijdig te maken, kan u er ook voor opteren als decembervoorschot het bedrag aan Btw te nemen welke verschuldigd was over het derde kwartaal van het betrokken kalenderjaar.  Het verschuldigde Btw saldo over het 3e kwartaal wordt in dit geval dus een tweede maal betaald tegen 24 december van dat jaar.

Bij de opmaak van de Btw aangifte over het 4e kwartaal (tegen 20 januari) wordt dit decembervoorschot verrekend.

 

Deel dit bericht op:


Andere actua berichten

Het belang van een correcte inschrijving Kbo

22/05/2018 Een foutieve of onvolledige inschrijving in de Kbo heeft gevolgen op verschillende vlakken. Hieronder schetsen we de regelgeving, de problematiek en de diverse gevolgen van een foutieve Kbo inschrijving.

Lees meer

Auteursrechten, een opportuniteit?

15/05/18 Hoewel initieel enkel gekend in de culturele sector voelen tegenwoordig steeds meer bedrijfsleiders zich geroepen om het fiscaal gunstregime van auteursrechten toe te passen.

Lees meer

Het nieuwe vennootschapsrecht

02/05/18 Vorig jaar werden de voorontwerpen goedgekeurd en, indien alles volgens schema verloopt, zou het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in de loop van 2018 in werking treden. De hervorming legt de nadruk op vereenvoudiging en flexibilisering, met de bedoeling het ondernemingsklimaat aantrekkelijker te maken.

Lees meer