Kleine onderneming? Voortaan moet u mogelijk geen btw-klantenlisting meer indienen

26/01/17 Ondernemingen zijn verplicht jaarlijks een btw-klantenlisting in te dienen. Ze moeten aan de Btw administratie immers laten weten wie hun klanten over het voorbije jaar waren. Voor kleine ondernemingen is deze regel nu versoepeld.

Principe

Btw plichtigen moeten ieder jaar voor 31 maart een klantenlisting indienen : een overzicht van de belastingplichtige afnemers waarvoor de btw plichtige het jaar daarvoor een dienst heeft verricht of waaraan men een goed heeft geleverd. Dit overzicht bevat volgende vermeldingen :

  • het btw-nummer van zijn belastingplichtige klant;
  • het totaal bedrag van de geleverde diensten of goederen;
  • het totaal aangerekende btw-bedrag.

Nieuw: voor kleine ondernemingen niet altijd meer nodig

Vanaf 1 juli 2016 moet u niet langer een “jaarlijkse lijst van belastingplichtige afnemers” (= btw-klantenlisting') indienen wanneer u aan de volgende twee voorwaarden voldoet:

   1) uw onderneming valt onder de “btw vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen

   2) uw klantenlisting is een nihil-klantenlisting wat met andere woorden betekent dat uw klanten :

  • (terecht) geen Belgisch btw-nummer hebben, of
  • wél een Belgisch btw-nummer hebben maar uw jaarlijkse omzet per klant met een Belgisch btw-nummer niet meer bedraagt dan 250 euro.

Opgelet! Deze regeling geldt vanaf de klantenlistings voor 2016 (waarbij u uw activiteit niet hebt stopgezet gedurende de eerste zes maanden van 2016).

U moet dus nog altijd een (nihil-)klantenlisting indienen wanneer u zich in een van de volgende situaties bevindt:

  • u hebt uw klantenlisting voor 2015 nog niet ingediend;
  • u hebt uw activiteit stopgezet gedurende de eerste zes maanden van 2016 (en u hebt daarvoor in deze periode een formulier 604C stopzetting ingediend).

 

Deel dit bericht op:


Andere actua berichten

Belasting van de meerwaarde bij verkoop aandelen in uw vennootschap

15/11/18 In principe wordt de gerealiseerde meerwaarde bij de verkoop van aandelen vanuit je vennootschap vrijgesteld van belastingen. De voorwaarden van deze vrijstelling werden echter recentelijk verstrengd.

Lees meer

Dagvergoeding voor binnenlandse dienstenreizen

08/11/18 Ook als bedrijfsleider kan je aanspraak maken op het forfait “binnenlandse dienstreizen” van 16,73 €/dag als je de voorwaarden respecteert.

Lees meer

Wonen in een pand van je vennootschap wordt een fiscaal risico

30/10/18 Lange tijd was het geen probleem om te wonen in een gebouw dat eigendom was van je vennootschap. Ingevolge wijzigende rechtspraak wordt dit echter een steeds groter risico.

Lees meer