Kleine onderneming? Voortaan moet u mogelijk geen btw-klantenlisting meer indienen

26/01/17 Ondernemingen zijn verplicht jaarlijks een btw-klantenlisting in te dienen. Ze moeten aan de Btw administratie immers laten weten wie hun klanten over het voorbije jaar waren. Voor kleine ondernemingen is deze regel nu versoepeld.

Principe

Btw plichtigen moeten ieder jaar voor 31 maart een klantenlisting indienen : een overzicht van de belastingplichtige afnemers waarvoor de btw plichtige het jaar daarvoor een dienst heeft verricht of waaraan men een goed heeft geleverd. Dit overzicht bevat volgende vermeldingen :

  • het btw-nummer van zijn belastingplichtige klant;
  • het totaal bedrag van de geleverde diensten of goederen;
  • het totaal aangerekende btw-bedrag.

Nieuw: voor kleine ondernemingen niet altijd meer nodig

Vanaf 1 juli 2016 moet u niet langer een “jaarlijkse lijst van belastingplichtige afnemers” (= btw-klantenlisting') indienen wanneer u aan de volgende twee voorwaarden voldoet:

   1) uw onderneming valt onder de “btw vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen

   2) uw klantenlisting is een nihil-klantenlisting wat met andere woorden betekent dat uw klanten :

  • (terecht) geen Belgisch btw-nummer hebben, of
  • wél een Belgisch btw-nummer hebben maar uw jaarlijkse omzet per klant met een Belgisch btw-nummer niet meer bedraagt dan 250 euro.

Opgelet! Deze regeling geldt vanaf de klantenlistings voor 2016 (waarbij u uw activiteit niet hebt stopgezet gedurende de eerste zes maanden van 2016).

U moet dus nog altijd een (nihil-)klantenlisting indienen wanneer u zich in een van de volgende situaties bevindt:

  • u hebt uw klantenlisting voor 2015 nog niet ingediend;
  • u hebt uw activiteit stopgezet gedurende de eerste zes maanden van 2016 (en u hebt daarvoor in deze periode een formulier 604C stopzetting ingediend).

 

Deel dit bericht op:


Andere actua berichten

De symptomen van een burn-out

21/09/18 De laatste jaren zien we steeds vaker dat cliënten het een tijdje rustiger moeten aandoen omdat ze worden geconfronteerd met een burn-out. Als het even niet meer lukt is het belangrijk snel de juiste hulp in te roepen. Hoewel geen fiscaal onderwerp maken we u toch graag even attent op de symptomen van een burn-out. Beter voorkomen dan genezen.

Lees meer

De investeringsaftrek, een noodzakelijke opfrissing

11/09/18 De investeringsaftrek is niet nieuw. Ze bestaat reeds sinds 1982, maar werd de laatste jaren niet vaak meer gebruikt omwille van de komst van de notionele interestaftrek. De wetgever is namelijk nooit grote fan geweest om beide voordelen te combineren. Nu de notionele interestaftrek echter zo goed als volledig vleugellam is gemaakt en in diezelfde wetgeving op de hervorming vennootschapsbelasting voor kleine vennootschappen de eenmalige gewone investeringsaftrek tijdelijk op 20% is gezet, wordt deze opnieuw interessant. We lijsten even de belangrijkste zaken voor u op.

Lees meer

Btw-vrijstelling kleine onderneming

27/08/18 Een onderneming kan zich niet zomaar beroepen op de toepassing van de btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen. Zij moet daarvoor uitdrukkelijk hebben gekozen, voorafgaandelijk aan de opstart van haar activiteiten.

Lees meer