Kleine onderneming? Voortaan moet u mogelijk geen btw-klantenlisting meer indienen

26/01/17 Ondernemingen zijn verplicht jaarlijks een btw-klantenlisting in te dienen. Ze moeten aan de Btw administratie immers laten weten wie hun klanten over het voorbije jaar waren. Voor kleine ondernemingen is deze regel nu versoepeld.

Principe

Btw plichtigen moeten ieder jaar voor 31 maart een klantenlisting indienen : een overzicht van de belastingplichtige afnemers waarvoor de btw plichtige het jaar daarvoor een dienst heeft verricht of waaraan men een goed heeft geleverd. Dit overzicht bevat volgende vermeldingen :

  • het btw-nummer van zijn belastingplichtige klant;
  • het totaal bedrag van de geleverde diensten of goederen;
  • het totaal aangerekende btw-bedrag.

Nieuw: voor kleine ondernemingen niet altijd meer nodig

Vanaf 1 juli 2016 moet u niet langer een “jaarlijkse lijst van belastingplichtige afnemers” (= btw-klantenlisting') indienen wanneer u aan de volgende twee voorwaarden voldoet:

   1) uw onderneming valt onder de “btw vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen

   2) uw klantenlisting is een nihil-klantenlisting wat met andere woorden betekent dat uw klanten :

  • (terecht) geen Belgisch btw-nummer hebben, of
  • wél een Belgisch btw-nummer hebben maar uw jaarlijkse omzet per klant met een Belgisch btw-nummer niet meer bedraagt dan 250 euro.

Opgelet! Deze regeling geldt vanaf de klantenlistings voor 2016 (waarbij u uw activiteit niet hebt stopgezet gedurende de eerste zes maanden van 2016).

U moet dus nog altijd een (nihil-)klantenlisting indienen wanneer u zich in een van de volgende situaties bevindt:

  • u hebt uw klantenlisting voor 2015 nog niet ingediend;
  • u hebt uw activiteit stopgezet gedurende de eerste zes maanden van 2016 (en u hebt daarvoor in deze periode een formulier 604C stopzetting ingediend).

 

Deel dit bericht op:


Andere actua berichten

Het belang van een correcte inschrijving Kbo

22/05/2018 Een foutieve of onvolledige inschrijving in de Kbo heeft gevolgen op verschillende vlakken. Hieronder schetsen we de regelgeving, de problematiek en de diverse gevolgen van een foutieve Kbo inschrijving.

Lees meer

Auteursrechten, een opportuniteit?

15/05/18 Hoewel initieel enkel gekend in de culturele sector voelen tegenwoordig steeds meer bedrijfsleiders zich geroepen om het fiscaal gunstregime van auteursrechten toe te passen.

Lees meer

Het nieuwe vennootschapsrecht

02/05/18 Vorig jaar werden de voorontwerpen goedgekeurd en, indien alles volgens schema verloopt, zou het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in de loop van 2018 in werking treden. De hervorming legt de nadruk op vereenvoudiging en flexibilisering, met de bedoeling het ondernemingsklimaat aantrekkelijker te maken.

Lees meer