Kleine onderneming? Voortaan moet u mogelijk geen btw-klantenlisting meer indienen

26/01/17 Ondernemingen zijn verplicht jaarlijks een btw-klantenlisting in te dienen. Ze moeten aan de Btw administratie immers laten weten wie hun klanten over het voorbije jaar waren. Voor kleine ondernemingen is deze regel nu versoepeld.

Principe

Btw plichtigen moeten ieder jaar voor 31 maart een klantenlisting indienen : een overzicht van de belastingplichtige afnemers waarvoor de btw plichtige het jaar daarvoor een dienst heeft verricht of waaraan men een goed heeft geleverd. Dit overzicht bevat volgende vermeldingen :

  • het btw-nummer van zijn belastingplichtige klant;
  • het totaal bedrag van de geleverde diensten of goederen;
  • het totaal aangerekende btw-bedrag.

Nieuw: voor kleine ondernemingen niet altijd meer nodig

Vanaf 1 juli 2016 moet u niet langer een “jaarlijkse lijst van belastingplichtige afnemers” (= btw-klantenlisting') indienen wanneer u aan de volgende twee voorwaarden voldoet:

   1) uw onderneming valt onder de “btw vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen

   2) uw klantenlisting is een nihil-klantenlisting wat met andere woorden betekent dat uw klanten :

  • (terecht) geen Belgisch btw-nummer hebben, of
  • wél een Belgisch btw-nummer hebben maar uw jaarlijkse omzet per klant met een Belgisch btw-nummer niet meer bedraagt dan 250 euro.

Opgelet! Deze regeling geldt vanaf de klantenlistings voor 2016 (waarbij u uw activiteit niet hebt stopgezet gedurende de eerste zes maanden van 2016).

U moet dus nog altijd een (nihil-)klantenlisting indienen wanneer u zich in een van de volgende situaties bevindt:

  • u hebt uw klantenlisting voor 2015 nog niet ingediend;
  • u hebt uw activiteit stopgezet gedurende de eerste zes maanden van 2016 (en u hebt daarvoor in deze periode een formulier 604C stopzetting ingediend).

 

Deel dit bericht op:


Recentste actua berichten

De autofiscaliteit vanaf 2020

15/02/2019 Vanaf 2020 wijzigt de aftrekbaarheid van personenwagens. De nieuwe regels zijn zowel in de vennootschapsbelasting als personenbelasting van toepassing.

Lees meer

Het UBO-register invullen

08/02/2019 Als zaakvoerder of bestuurder in een vennootschap ben je verplicht online het UBO-register (register van uiteindelijke begunstigden) van deze vennootschap in te vullen en up-to-date te houden. Hierbij uitleg over de praktische kant van dit verhaal.

Lees meer

De vrijwilligersvergoeding 2019

28/01/19 De forfaitaire onkostenvergoeding die je als vrijwilliger onbelast kan ontvangen wordt elk jaar geïndexeerd. Voor 2019 (aanslagjaar 2018) mag de vergoeding maximaal 34,71 € per dag bedragen. De jaarvergoeding is beperkt tot 1.388,40 €.

Lees meer