Voorafbetaling vennootschapsbelasting vanaf dit jaar terug interessant !

14/02/17 Vennootschappen krijgen een belastingverhoging aangerekend als ze onvoldoende of geen voorafbetaling vennootschapsbelasting uitvoeren.  Doordat het tarief van deze verhoging de afgelopen jaren zo laag was, werden er nog amper voorafbetalingen uitgevoerd, waardoor de inkomsten hieruit voor de regering tegenvielen.  Daar komt vanaf dit jaar verandering in.

Om de begroting 2017 te kunnen spijzen werd er beslist dat het vermeerderingspercentage bij onvoldoende voorafbetalingen immers altijd minimaal 2,25% zal bedragen.  Met huidige lage interestvoeten op uw deposito’s kan het bijgevolg opnieuw interessant zijn om over uw geraamde vennootschapsbelasting 2017 (aanslagjaar 2018) voorafbetalingen uit te voeren !

Door tijdige en voldoende voorafbetalingen te doen, vermijdt uw vennootschap deze belastingvermeerdering.  Deze vermeerdering wordt immers verminderd met het totale bedrag van de voordelen verbonden aan de uitgevoerde betalingen :

  • Bedrag van de 1ste voorafbetaling (10 april 2017*) x 3,00 %

  • Bedrag van de 2de voorafbetaling (10 juli 2017*) x 2,50 %

  • Bedrag van de 3de voorafbetaling (10 oktober 2017*) x 2,00 %

  • Bedrag van de 4de voorafbetaling (20 december 2017*) x 1,50 %

     ( * vervaldagen indien uw boekjaar gelijk loopt met een kalenderjaar )

Het gemiddelde van deze percentages komt overeen met het tarief van de vermeerdering (2,25%).  Door elk kwartaal één vierde van de verschuldigde belastingdruk vooraf te betalen neutraliseer je bijgevolg de verhoging volledig.  Wij adviseren om, in de mate dat uw cashflow dit toestaat, vooral in het begin van het jaar extra te betalen.  Op die manier kan immers volledig geoptimaliseerd, zonder het volledig bedrag aan geraamde vennootschapsbelasting vooraf te betalen.

Voorbeeld : geraamde belastingdruk bedraagt 1.000,00 €.  Bij gebrek aan voorafbetalingen wordt de verschuldigde vennootschapsbelasting bij de opmaak van het aanslagbiljet verhoogd met 2,25% tot 1.022,50 €.  Door tegen 10 april bv. 500,00 € te storten (500,00 x 3,0% = 15,00 €) en tegen 10 juli 300,00 € (300,00 x 2,50% = 7,50 €) wordt de volledige verhoging van 22,50 € geneutraliseerd door de voordelen (15,00 € + 7,50 €) verbonden aan de uitgevoerde voorafbetalingen.

Aangezien er steeds een paar werkdagen kunnen verlopen tussen uw betalingsopdracht en de effectieve ontvangst van deze betaling door de fiscus, wacht u beter niet tot de laatste dag om de betaling te verrichten.

Hou rekening met volgende betaalinstructies:

  • betaal bij voorkeur via een bankrekening die op naam van uw vennootschap is geopend;

  • betaal op rekening: BE20 6792 0023 3056 (BIC: PCHQ BEBB) van de Dienst Voorafbetalingen Vennootschappen;

  • vermeld in de zone “Naam en adres van de begunstigde” : Dienst Voorafbetalingen Vennootschappen, Koning Albert II laan 33 bus 42 te 1030 Brussel;

  • gebruik als mededeling bij voorkeur de gestructureerde mededeling berekend op basis van uw ondernemingsnummer.

Opgelet, kmo ondernemingen (= kleine vennootschappen volgens de voorwaarden van art. 15 van het Wetboek van Vennootschappen) zijn niet verplicht om voorafbetalingen te doen voor de eerste drie boekjaren vanaf hun oprichting.  Bij deze vennootschappen wordt er immers nog geen verhoging toegepast.

Blijven er vragen ? Contacteer uw Alteor dossierbeheerder om te kijken wat in uw dossier de beste optie is.

 

Deel dit bericht op:


Andere actua berichten

De symptomen van een burn-out

21/09/18 De laatste jaren zien we steeds vaker dat cliënten het een tijdje rustiger moeten aandoen omdat ze worden geconfronteerd met een burn-out. Als het even niet meer lukt is het belangrijk snel de juiste hulp in te roepen. Hoewel geen fiscaal onderwerp maken we u toch graag even attent op de symptomen van een burn-out. Beter voorkomen dan genezen.

Lees meer

De investeringsaftrek, een noodzakelijke opfrissing

11/09/18 De investeringsaftrek is niet nieuw. Ze bestaat reeds sinds 1982, maar werd de laatste jaren niet vaak meer gebruikt omwille van de komst van de notionele interestaftrek. De wetgever is namelijk nooit grote fan geweest om beide voordelen te combineren. Nu de notionele interestaftrek echter zo goed als volledig vleugellam is gemaakt en in diezelfde wetgeving op de hervorming vennootschapsbelasting voor kleine vennootschappen de eenmalige gewone investeringsaftrek tijdelijk op 20% is gezet, wordt deze opnieuw interessant. We lijsten even de belangrijkste zaken voor u op.

Lees meer

Btw-vrijstelling kleine onderneming

27/08/18 Een onderneming kan zich niet zomaar beroepen op de toepassing van de btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen. Zij moet daarvoor uitdrukkelijk hebben gekozen, voorafgaandelijk aan de opstart van haar activiteiten.

Lees meer