Voorafbetaling vennootschapsbelasting vanaf dit jaar terug interessant !

14/02/17 Vennootschappen krijgen een belastingverhoging aangerekend als ze onvoldoende of geen voorafbetaling vennootschapsbelasting uitvoeren.  Doordat het tarief van deze verhoging de afgelopen jaren zo laag was, werden er nog amper voorafbetalingen uitgevoerd, waardoor de inkomsten hieruit voor de regering tegenvielen.  Daar komt vanaf dit jaar verandering in.

Om de begroting 2017 te kunnen spijzen werd er beslist dat het vermeerderingspercentage bij onvoldoende voorafbetalingen immers altijd minimaal 2,25% zal bedragen.  Met huidige lage interestvoeten op uw deposito’s kan het bijgevolg opnieuw interessant zijn om over uw geraamde vennootschapsbelasting 2017 (aanslagjaar 2018) voorafbetalingen uit te voeren !

Door tijdige en voldoende voorafbetalingen te doen, vermijdt uw vennootschap deze belastingvermeerdering.  Deze vermeerdering wordt immers verminderd met het totale bedrag van de voordelen verbonden aan de uitgevoerde betalingen :

  • Bedrag van de 1ste voorafbetaling (10 april 2017*) x 3,00 %

  • Bedrag van de 2de voorafbetaling (10 juli 2017*) x 2,50 %

  • Bedrag van de 3de voorafbetaling (10 oktober 2017*) x 2,00 %

  • Bedrag van de 4de voorafbetaling (20 december 2017*) x 1,50 %

     ( * vervaldagen indien uw boekjaar gelijk loopt met een kalenderjaar )

Het gemiddelde van deze percentages komt overeen met het tarief van de vermeerdering (2,25%).  Door elk kwartaal één vierde van de verschuldigde belastingdruk vooraf te betalen neutraliseer je bijgevolg de verhoging volledig.  Wij adviseren om, in de mate dat uw cashflow dit toestaat, vooral in het begin van het jaar extra te betalen.  Op die manier kan immers volledig geoptimaliseerd, zonder het volledig bedrag aan geraamde vennootschapsbelasting vooraf te betalen.

Voorbeeld : geraamde belastingdruk bedraagt 1.000,00 €.  Bij gebrek aan voorafbetalingen wordt de verschuldigde vennootschapsbelasting bij de opmaak van het aanslagbiljet verhoogd met 2,25% tot 1.022,50 €.  Door tegen 10 april bv. 500,00 € te storten (500,00 x 3,0% = 15,00 €) en tegen 10 juli 300,00 € (300,00 x 2,50% = 7,50 €) wordt de volledige verhoging van 22,50 € geneutraliseerd door de voordelen (15,00 € + 7,50 €) verbonden aan de uitgevoerde voorafbetalingen.

Aangezien er steeds een paar werkdagen kunnen verlopen tussen uw betalingsopdracht en de effectieve ontvangst van deze betaling door de fiscus, wacht u beter niet tot de laatste dag om de betaling te verrichten.

Hou rekening met volgende betaalinstructies:

  • betaal bij voorkeur via een bankrekening die op naam van uw vennootschap is geopend;

  • betaal op rekening: BE20 6792 0023 3056 (BIC: PCHQ BEBB) van de Dienst Voorafbetalingen Vennootschappen;

  • vermeld in de zone “Naam en adres van de begunstigde” : Dienst Voorafbetalingen Vennootschappen, Koning Albert II laan 33 bus 42 te 1030 Brussel;

  • gebruik als mededeling bij voorkeur de gestructureerde mededeling berekend op basis van uw ondernemingsnummer.

Opgelet, kmo ondernemingen (= kleine vennootschappen volgens de voorwaarden van art. 15 van het Wetboek van Vennootschappen) zijn niet verplicht om voorafbetalingen te doen voor de eerste drie boekjaren vanaf hun oprichting.  Bij deze vennootschappen wordt er immers nog geen verhoging toegepast.

Blijven er vragen ? Contacteer uw Alteor dossierbeheerder om te kijken wat in uw dossier de beste optie is.

 

Deel dit bericht op:


Recentste actua berichten

De autofiscaliteit vanaf 2020

15/02/2019 Vanaf 2020 wijzigt de aftrekbaarheid van personenwagens. De nieuwe regels zijn zowel in de vennootschapsbelasting als personenbelasting van toepassing.

Lees meer

Het UBO-register invullen

08/02/2019 Als zaakvoerder of bestuurder in een vennootschap ben je verplicht online het UBO-register (register van uiteindelijke begunstigden) van deze vennootschap in te vullen en up-to-date te houden. Hierbij uitleg over de praktische kant van dit verhaal.

Lees meer

De vrijwilligersvergoeding 2019

28/01/19 De forfaitaire onkostenvergoeding die je als vrijwilliger onbelast kan ontvangen wordt elk jaar geïndexeerd. Voor 2019 (aanslagjaar 2018) mag de vergoeding maximaal 34,71 € per dag bedragen. De jaarvergoeding is beperkt tot 1.388,40 €.

Lees meer