Aangekondigde controleacties door de fiscus

12/07/19 Net als de voorbije jaren publiceert de fiscus een aantal controleacties die gepland of lopende zijn. Daarmee willen ze er u “via een constructieve samenwerking toe aanzetten om uw fiscale verplichtingen correct na te komen”. Belastingplichtigen hebben hierdoor een betere inschatting of er door de belastingdienst mogelijks een vraag om inlichtingen zal worden verstuurd of er een fiscale controle zal worden uitgevoerd in hun dossier.

U bent een particulier
De fiscus zal dit jaar bijzondere aandacht besteden aan uw fiscale situatie als u:

  • aanspraak maakt op de aftrek van een onderhoudsgeld, met name als u dat overschrijft naar het buitenland;
  • als bedrijfsleider of loontrekkende werkelijke beroepskosten heeft afgetrokken;
  • de inkomsten uit de verhuur van een onroerend goed, waarvan u eigenaar bent in België en dat door uw huurder voor professionele doeleinden wordt gebruikt, niet correct hebt aangegeven;
  • de roerende inkomsten die verband houden met het houden van een rekening in het buitenland niet hebt aangegeven;
  • uw belastingaangifte niet hebt ingediend ondanks de verstuurde herinnering. U zal dan het voorwerp uitmaken van een nazicht, in het bijzonder indien u regelmatig nalaat uw aangifte in te dienen.

U vertegenwoordigt een onderneming
Uw onderneming loopt onder meer een hoger risico op een controle als zij:

  • de voorwaarden bij het aanleggen van een liquidatiereserve (voorwaarden vermeld in artikel 184 quater van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992) niet heeft nageleefd;
  • niet al haar inkomsten heeft aangegeven, met name die uit het buitenland;
  • niet-recurrente kosten van uitzonderlijke omvang of van uitzonderlijke impact heeft geboekt;
  • een gebrek aan samenhang in haar omzetcijfer vertoont. Haar omzet lijkt abnormaal in verhouding tot de omzet van ondernemingen die zich in een gelijkaardige situatie bevinden, of evolueert in een a priori abnormale verhouding volgens diverse parameters die door de administratie gekend zijn;
  • is opgericht als holding en achtereenvolgens een kapitaalsverhoging en een niet-belaste kapitaalsvermindering heeft doorgevoerd.

De fiscus wil een gelijke behandeling garanderen. Daarom selecteren ze particulieren en ondernemingen op basis van indicatoren die wijzen op een groter fiscaal risico (datamining). Naast bovenstaande specifieke acties voert de fiscus uiteraard ook nog andere controles uit bij particulieren en ondernemingen.  Gelukkig weet uw ervaren boekhouder wat de voornaamste aandachtspunten zijn en welke paramaters bepalend zijn om een fiscale controle uit te lokken. Door een correcte en stipte boekhouding, en het volgen van onze adviezen, kan een controle vaak vermeden.

Meer tips & tricks ?  Lees meer

 

Deel dit bericht op:


Andere actua berichten

De Vennootschapsbijdrage

13/11/2019 Het aansluiten van je vennootschap bij een sociaal verzekeringsfonds is een minder gekende verplichting. Er bestaat bovendien nogal wat verwarring over. Vaak denken de oprichters van een onderneming dat ze hun vennootschap niet moet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds omdat ze zelf al aangesloten zijn als natuurlijk persoon. De vennootschapsbijdrage is echter verbonden aan de vennootschap zelf en staat volledig los van het statuut van de zaakvoerders, bestuurders en werkende vennoten van de vennootschap.

Lees meer

Vlaamse woonbonus afgeschaft

07/11/19 Vanaf 2020 wordt voor nieuwe kredieten de Vlaamse woonbonus afgeschaft en vervangen door een verlaging van de registratierechten. De Vlaamse woonbonus was een stimulans voor het verwerven van je eigen woonhuis met het idee om, via een fiscale korting op je lening, de betaalbaarheid van woningen te verhogen. Maar het effect was omgekeerd.

Lees meer

Extra voorwaarde bij uitkering van auteursrechten aan de bedrijfsleider

29/10/19 Bedrijfsleiders keren zich maar al te graag een vergoeding voor auteursrechten uit.  Hoeveel fiscaal aanvaardbaar is blijft een moeilijke evenwichtsoefening. In een recente ruling legt de fiscus een bijkomende voorwaarde op.

Lees meer