Aangekondigde controleacties door de fiscus

12/07/19 Net als de voorbije jaren publiceert de fiscus een aantal controleacties die gepland of lopende zijn. Daarmee willen ze er u “via een constructieve samenwerking toe aanzetten om uw fiscale verplichtingen correct na te komen”. Belastingplichtigen hebben hierdoor een betere inschatting of er door de belastingdienst mogelijks een vraag om inlichtingen zal worden verstuurd of er een fiscale controle zal worden uitgevoerd in hun dossier.

U bent een particulier
De fiscus zal dit jaar bijzondere aandacht besteden aan uw fiscale situatie als u:

  • aanspraak maakt op de aftrek van een onderhoudsgeld, met name als u dat overschrijft naar het buitenland;
  • als bedrijfsleider of loontrekkende werkelijke beroepskosten heeft afgetrokken;
  • de inkomsten uit de verhuur van een onroerend goed, waarvan u eigenaar bent in België en dat door uw huurder voor professionele doeleinden wordt gebruikt, niet correct hebt aangegeven;
  • de roerende inkomsten die verband houden met het houden van een rekening in het buitenland niet hebt aangegeven;
  • uw belastingaangifte niet hebt ingediend ondanks de verstuurde herinnering. U zal dan het voorwerp uitmaken van een nazicht, in het bijzonder indien u regelmatig nalaat uw aangifte in te dienen.

U vertegenwoordigt een onderneming
Uw onderneming loopt onder meer een hoger risico op een controle als zij:

  • de voorwaarden bij het aanleggen van een liquidatiereserve (voorwaarden vermeld in artikel 184 quater van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992) niet heeft nageleefd;
  • niet al haar inkomsten heeft aangegeven, met name die uit het buitenland;
  • niet-recurrente kosten van uitzonderlijke omvang of van uitzonderlijke impact heeft geboekt;
  • een gebrek aan samenhang in haar omzetcijfer vertoont. Haar omzet lijkt abnormaal in verhouding tot de omzet van ondernemingen die zich in een gelijkaardige situatie bevinden, of evolueert in een a priori abnormale verhouding volgens diverse parameters die door de administratie gekend zijn;
  • is opgericht als holding en achtereenvolgens een kapitaalsverhoging en een niet-belaste kapitaalsvermindering heeft doorgevoerd.

De fiscus wil een gelijke behandeling garanderen. Daarom selecteren ze particulieren en ondernemingen op basis van indicatoren die wijzen op een groter fiscaal risico (datamining). Naast bovenstaande specifieke acties voert de fiscus uiteraard ook nog andere controles uit bij particulieren en ondernemingen.  Gelukkig weet uw ervaren boekhouder wat de voornaamste aandachtspunten zijn en welke paramaters bepalend zijn om een fiscale controle uit te lokken. Door een correcte en stipte boekhouding, en het volgen van onze adviezen, kan een controle vaak vermeden.

Meer tips & tricks ?  Lees meer

 

Deel dit bericht op:


Andere actua berichten

Kilometervergoeding vanaf 01/07/2020

30/06/20 Federale ambtenaren krijgen vanaf 1 juli 2020 een vergoeding van 0,3542 euro per kilometer wanneer ze hun eigen wagen gebruiken bij dienstverplaatsingen. Tot 30 juni 2020 ontvingen ze daarvoor nog 0,3653 euro per kilometer. De kilometervergoeding die de fiscus aanvaardt in uw dossier is gebaseerd op dit bedrag en daalt dus ook naar 0,3542 euro. De kilometervergoeding wordt jaarlijks op 1 juli geïndexeerd. Het bedrag van 0,3542 euro geldt dus van 1 juli 2020 tot 30 juni 2021.

Lees meer

Coronacrisis : vervroegde verliesaftrek

22/06/20 Vennootschappen die verwachten in 2020 verlies te maken kunnen dit verlies reeds in mindering brengen van hun winst over 2019. De bedoeling is dat getroffen ondernemingen hierdoor hun liquiditeitspositie kunnen versterken.

Lees meer

Coronacrisis : betalingsuitstel sociale bijdragen zelfstandigen verlengd

19/06/20 Ondervind je cashflow problemen door de huidige crisis dan kon je voor de eerste twee kwartalen van 2020 een betalingsuitstel vragen aan je sociaal verzekeringsfonds voor je te betalen kwartaal bijdragen als zelfstandige.  Deze maatregel wordt nu uitgebreid en verlengd.

Lees meer