Auteursrechten in de ICT-sector (vervolg)

17/05/24 Het Grondwettelijk Hof bevestigt dat de inkomsten ontvangen voor het ontwerpen van software niet in aanmerking komen voor het fiscaal regime van auteursrechten.

Nadat de minister en de rulingcommissie zich al eerder negatief hadden uitgesproken over de toepassing van auteursrechten in de ICT-sector (lees meer) heeft nu ook het Grondwettelijk Hof een gelijkaardige uitspraak gedaan.

Na de fiscale hervorming van auteursrechten stapten enkele  ICT-bedrijven naar het Grondwettelijk Hof omdat er volgens hun sprake was van discriminatie. Volgens het Hof is dit echter niet het geval en komt softwareontwikkeling dus niet in aanmerking komt voor het regime van auteursrechten.  Het is immers de intentie van de wetgever dat dit fiscaal gunstig regime blijft voorbehouden voor personen met onregelmatige en willekeurige inkomsten. Dus voor originele werken van letterkunde of kunst, of de prestaties van kunstenaars zelf.

Volgens het Hof is er geen sprake van discriminatie en is de verschillende behandeling van software ontwikkelaars in vergelijking met andere auteurs van letterkunde of kunst verantwoord door een objectief criterium, nl. door de aard van het ontwikkeld werk (computerprogramma’s). De programmawet had immers als doel terug te keren naar de oorspronkelijke doelstelling van het fiscaal stelsel van auteursrechten, en deze dus voor te behouden voor auteurs die betrokken zijn bij artistieke activiteiten waarbij de inkomsten vaak zeer onregelmatig zijn (en hierdoor dus onevenredig werden benadeeld door het progressief tarief van de personenbelasting).  Het Hof bevestigt dat de wetgever een beoordelingsvrijheid heeft in fiscale zaken, dit uitzonderingsregime niet onredelijk is, en inkomstenschommelingen bij programmeurs (die werken binnen een stabiel economisch kader) minder voorkomen.

Als software ontwikkelaar wordt de kans dan ook steeds kleiner dat de ontvangen auteursrechten de toets van een fiscale controle doorstaan. Deze uitspraak is immers opnieuw extra munitie voor de fiscaal controleur.

Meer tips & tricks?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

De fiscaliteit van je personenwagen

21/06/24 Autofiscaliteit is een complexe materie waarbij de aftrekbaarheid van milieu onvriendelijke personenwagens steeds verder wordt beperkt.

Lees meer

De liquiditeitstest

08/06/23 Het wetboek vennootschappen voorziet bij een BV en CV twee verplichte testen bij elke dividend uitkering, ter bescherming van de schuldeisers. De netto-actieftest en de liquiditeitstest. Vooral deze laatste blijkt nog onvoldoende gekend.

Lees meer

Voordeel alle aard bedrijfswagen

15/05/24 Bedrijfsleiders of werknemers die rijden met een personenwagen van de vennootschap betalen belastingen en sociale bijdragen op een forfaitair voordeel alle aard dat gekoppeld is aan hun voertuig.

Lees meer