Autofiscaliteit : de nieuwe berekening CO2-uitstoot

27/11/19 Hoe groter de CO2-uitstoot van je wagen, hoe lager de aftrekbaarheid en dus hoe hoger de belasting in je vennootschap.  En door een wijziging in de berekeningswijze stijgt de van toepassing zijnde CO2-uitstoot van nieuwe wagens.

De CO2-uitstoot van nieuwe wagens wordt nu immers niet langer berekend volgens de “NEDC” procedure (“New European Driving Cycle”) , maar volgens de “WLTP” methode, welke tot een hogere CO2-uitstoot komt. De “Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure” (WLTP) is wereldwijd de gestandaardiseerde testprocedure om de CO2-uitstoot van wagens te berekenen. De WLTP houdt beter rekening met de werkelijke rijomstandigheden en alle uitrustingsopties. De verplichte aanvullende RDE-test (Real Driving Emissions) stelt de berekening verder op punt door de uitstoot van vervuilende stoffen op de weg zelf te meten. Deze nieuwe procedure schept een realistischer beeld van de CO2-uitstoot en brandstofverbruik van een wagen.

Voor wagens die voor 1 september 2017 werden geregistreerd blijft de oude NEDC-norm van toepassing (NEDC 1.0). Voor voertuigen die nadien geregistreerd zijn is er nog tot einde 2020 een overgangsperiode (de NEDC 2.0) : op het gelijkvormigheidsattest van deze wagens staan twee waarden vermeld : WLTP en NED 2.0. Deze laatste is het WLTP resultaat dat via een formule naar een (lager) NEDC-resultaat wordt omgezet. Vanaf 2021 telt nog enkel de WLTP-norm.

Door de nieuwe testmethode voor het bepalen van de CO2 uitstoot in combinatie met de nieuwe berekeningsformule van de fiscale aftrekbaarheid (lees meer) worden wagens dus steeds zwaarder belast. Bovendien heeft de nieuwe berekeningswijze CO2-uistoot ook een effect op de berekening van de verkeersbelasting, BIV (belasting op de inverkeerstelling), voordeel alle aard, enz.

Waar kan ik de CO2 uitstoot van mijn wagen terugvinden ? In bepaalde gevallen wordt deze immers niet langer vermeld op het inschrijvingsbewijs, maar moet je gaan kijken naar de vermelding op het gelijkvormigheidsattest (onder code 49.1). Het gelijkvormigheidsattest heeft ook voorrang op het inschrijvingsbewijs (waarop in principe alleen de WLTP waarde staat).

Ook via de website van het DIV (https://mobilit.belgium.be) kan u via de functie “Mijn voertuig, mijn plaat” via het chassisnummer van uw auto de status van uw voertuig opvragen.

Nog slimmer worden ? Lees meer

 

Deel dit bericht op:


Andere actua berichten

Liquidatiereserves vanaf 2020 optimaal uit te keren

27/01/20 Heb je in boekjaar 2014 een liquidatiereserve aangelegd, dan kan je deze vanaf dit jaar uitkeren aan het verlaagde tarief van 5% roerende voorheffing. Het is immers sinds boekjaar 2014 (aanslagjaar 2015) mogelijk om liquidatiereserves aan te leggen, wat wil zeggen dat in veel dossiers de wachttijd van 5 jaar is afgelopen.

Lees meer

Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden bij werken in onroerende staat : de inhoudingsplicht

24/01/2020 De inhoudingsplicht geldt voor iedereen die door een (onder)aannemer werken in onroerende staat laat uitvoeren. Dit geldt bijgevolg voor de opdrachtgever, aannemer en onderaannemer. Enkel de natuurlijke persoon die louter voor privédoeleinden werken laat uitvoeren valt niet onder deze regeling.  Nog te vaak denkt de ondernemer of zelfstandige dat de regeling op hem niet van toepassing is omdat hij niet actief is in de bouwsector, niet beseffend dat hij waarschijnlijk wel ergens een onderhouds- of reinigingsovereenkomst heeft afgesloten dat een (gelijkgesteld) werk in onroerende staat blijkt te zijn. 

Lees meer

Vanaf wanneer is een vennootschap “groot”

20/01/20 De grootte van uw vennootschap heeft een invloed op veel wettelijke verplichtingen en fiscale maatregelen. De materie is echter complexer dan dat ze op het eerste zicht lijkt.

Lees meer