Autofiscaliteit : de nieuwe berekening CO2-uitstoot

27/11/19 Hoe groter de CO2-uitstoot van je wagen, hoe lager de aftrekbaarheid en dus hoe hoger de belasting in je vennootschap.  En door een wijziging in de berekeningswijze stijgt de van toepassing zijnde CO2-uitstoot van nieuwe wagens.

De CO2-uitstoot van nieuwe wagens wordt nu immers niet langer berekend volgens de “NEDC” procedure (“New European Driving Cycle”) , maar volgens de “WLTP” methode, welke tot een hogere CO2-uitstoot komt. De “Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure” (WLTP) is wereldwijd de gestandaardiseerde testprocedure om de CO2-uitstoot van wagens te berekenen. De WLTP houdt beter rekening met de werkelijke rijomstandigheden en alle uitrustingsopties. De verplichte aanvullende RDE-test (Real Driving Emissions) stelt de berekening verder op punt door de uitstoot van vervuilende stoffen op de weg zelf te meten. Deze nieuwe procedure schept een realistischer beeld van de CO2-uitstoot en brandstofverbruik van een wagen.

Voor wagens die voor 1 september 2017 werden geregistreerd blijft de oude NEDC-norm van toepassing (NEDC 1.0). Voor voertuigen die nadien geregistreerd zijn is er nog tot einde 2020 een overgangsperiode (de NEDC 2.0) : op het gelijkvormigheidsattest van deze wagens staan twee waarden vermeld : WLTP en NED 2.0. Deze laatste is het WLTP resultaat dat via een formule naar een (lager) NEDC-resultaat wordt omgezet. Vanaf 2021 telt in principe nog enkel de WLTP-norm.

Door de nieuwe testmethode voor het bepalen van de CO2 uitstoot in combinatie met de nieuwe berekeningsformule van de fiscale aftrekbaarheid (lees meer) worden wagens dus steeds zwaarder belast. Bovendien heeft de nieuwe berekeningswijze CO2-uistoot ook een effect op de berekening van de verkeersbelasting, BIV (belasting op de inverkeerstelling), voordeel alle aard, enz.

Waar kan ik de CO2 uitstoot van mijn wagen terugvinden ? In bepaalde gevallen wordt deze immers niet langer vermeld op het inschrijvingsbewijs, maar moet je gaan kijken naar de vermelding op het gelijkvormigheidsattest (onder code 49.1). Het gelijkvormigheidsattest heeft ook voorrang op het inschrijvingsbewijs (waarop in principe alleen de WLTP waarde staat).

Ook via de website van het DIV (https://mobilit.belgium.be) kan u via de functie “Mijn voertuig, mijn plaat” via het chassisnummer van uw auto de status van uw voertuig opvragen.

Update dd 22/04/20 : in 2020 maakte de fiscus bekend dat ze zich soepel zou opstellen bij wagens die reeds voor 2021 werden ingeschreven : lees meer.

Nog slimmer worden ? Lees meer

 

Deel dit bericht op:


Andere actua berichten

Kilometervergoeding vanaf 01/07/2020

30/06/20 Federale ambtenaren krijgen vanaf 1 juli 2020 een vergoeding van 0,3542 euro per kilometer wanneer ze hun eigen wagen gebruiken bij dienstverplaatsingen. Tot 30 juni 2020 ontvingen ze daarvoor nog 0,3653 euro per kilometer. De kilometervergoeding die de fiscus aanvaardt in uw dossier is gebaseerd op dit bedrag en daalt dus ook naar 0,3542 euro. De kilometervergoeding wordt jaarlijks op 1 juli geïndexeerd. Het bedrag van 0,3542 euro geldt dus van 1 juli 2020 tot 30 juni 2021.

Lees meer

Coronacrisis : vervroegde verliesaftrek

22/06/20 Vennootschappen die verwachten in 2020 verlies te maken kunnen dit verlies reeds in mindering brengen van hun winst over 2019. De bedoeling is dat getroffen ondernemingen hierdoor hun liquiditeitspositie kunnen versterken.

Lees meer

Coronacrisis : betalingsuitstel sociale bijdragen zelfstandigen verlengd

19/06/20 Ondervind je cashflow problemen door de huidige crisis dan kon je voor de eerste twee kwartalen van 2020 een betalingsuitstel vragen aan je sociaal verzekeringsfonds voor je te betalen kwartaal bijdragen als zelfstandige.  Deze maatregel wordt nu uitgebreid en verlengd.

Lees meer