Autofiscaliteit : de nieuwe berekening CO2-uitstoot

20/11/19 Hoe groter de CO2-uitstoot van je wagen, hoe lager de aftrekbaarheid en dus hoe hoger de belasting in je vennootschap.  En door een wijziging in de berekeningswijze stijgt de van toepassing zijnde CO2-uitstoot van nieuwe wagens.

De CO2-uitstoot van nieuwe wagens wordt nu immers niet langer berekend volgens de “NEDC” procedure (“New European Driving Cycle”) , maar volgens de “WLTP” methode, welke tot een hogere CO2-uitstoot komt. De “Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure” (WLTP) is wereldwijd de gestandaardiseerde testprocedure om de CO2-uitstoot van wagens te berekenen. De WLTP houdt beter rekening met de werkelijke rijomstandigheden en alle uitrustingsopties. De verplichte aanvullende RDE-test (Real Driving Emissions) stelt de berekening verder op punt door de uitstoot van vervuilende stoffen op de weg zelf te meten. Deze nieuwe procedure schept een realistischer beeld van de CO2-uitstoot en brandstofverbruik van een wagen.

Voor wagens die voor 1 september 2017 werden geregistreerd blijft de oude NEDC-norm van toepassing (NEDC 1.0). Voor voertuigen die nadien geregistreerd zijn is er nog tot einde 2020 een overgangsperiode (de NEDC 2.0) : op het gelijkvormigheidsattest van deze wagens staan twee waarden vermeld : WLTP en NED 2.0. Deze laatste is het WLTP resultaat dat via een formule naar een (lager) NEDC-resultaat wordt omgezet. Vanaf 2021 telt nog enkel de WLTP-norm.

Door de nieuwe testmethode voor het bepalen van de CO2 uitstoot in combinatie met de nieuwe berekeningsformule van de fiscale aftrekbaarheid (lees meer) worden wagens dus steeds zwaarder belast. Bovendien heeft de nieuwe berekeningswijze CO2-uistoot ook een effect op de berekening van de verkeersbelasting, BIV (belasting op de inverkeerstelling), voordeel alle aard, enz.

Waar kan ik de CO2 uitstoot van mijn wagen terugvinden ? In bepaalde gevallen wordt deze immers niet langer vermeld op het inschrijvingsbewijs, maar moet je gaan kijken naar de vermelding op het gelijkvormigheidsattest (onder code 49.1). Het gelijkvormigheidsattest heeft ook voorrang op het inschrijvingsbewijs (waarop in principe alleen de WLTP waarde staat).

Ook via de website van het DIV (https://mobilit.belgium.be) kan u via de functie “Mijn voertuig, mijn plaat” via het chassisnummer van uw auto de status van uw voertuig opvragen.

Nog slimmer worden ? Lees meer

 

Deel dit bericht op:


Andere actua berichten

De winstpremie

06/12/2019 Je kan je werknemers via een “winstpremie” een deel van de winst van de vennootschap toekennen als bonus. Door de relatief eenvoudige vormvoorwaarden vorm deze maatregel een waardig alternatief voor de “niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen”

Lees meer

Ontvangen interesten rekening courant

02/12/19 Interesten berekenen op je credit rekening courant (je hebt geld tegoed van je zaak) is fiscaal interessant. De wetgever bouwde echter beperkingen in.

Lees meer

De Vennootschapsbijdrage

15/11/2019 Het aansluiten van je vennootschap bij een sociaal verzekeringsfonds is een minder gekende verplichting. Er bestaat bovendien nogal wat verwarring over. Vaak denken de oprichters van een onderneming dat ze hun vennootschap niet moet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds omdat ze zelf al aangesloten zijn als natuurlijk persoon. De vennootschapsbijdrage is echter verbonden aan de vennootschap zelf en staat volledig los van het statuut van de zaakvoerders, bestuurders en werkende vennoten van de vennootschap.

Lees meer