Autofiscaliteit : de nieuwe berekening CO2-uitstoot

27/11/19 Hoe groter de CO2-uitstoot van je wagen, hoe lager de aftrekbaarheid en dus hoe hoger de belasting in je vennootschap.  En door een wijziging in de berekeningswijze stijgt de van toepassing zijnde CO2-uitstoot van nieuwe wagens.

De CO2-uitstoot van nieuwe wagens wordt nu immers niet langer berekend volgens de “NEDC” procedure (“New European Driving Cycle”) , maar volgens de “WLTP” methode, welke tot een hogere CO2-uitstoot komt. De “Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure” (WLTP) is wereldwijd de gestandaardiseerde testprocedure om de CO2-uitstoot van wagens te berekenen. De WLTP houdt beter rekening met de werkelijke rijomstandigheden en alle uitrustingsopties. De verplichte aanvullende RDE-test (Real Driving Emissions) stelt de berekening verder op punt door de uitstoot van vervuilende stoffen op de weg zelf te meten. Deze nieuwe procedure schept een realistischer beeld van de CO2-uitstoot en brandstofverbruik van een wagen.

Voor wagens die voor 1 september 2017 werden geregistreerd blijft de oude NEDC-norm van toepassing (NEDC 1.0). Voor voertuigen die nadien geregistreerd zijn is er nog tot einde 2020 een overgangsperiode (de NEDC 2.0) : op het gelijkvormigheidsattest van deze wagens staan twee waarden vermeld : WLTP en NED 2.0. Deze laatste is het WLTP resultaat dat via een formule naar een (lager) NEDC-resultaat wordt omgezet. Vanaf 2021 telt in principe nog enkel de WLTP-norm.

Door de nieuwe testmethode voor het bepalen van de CO2 uitstoot in combinatie met de nieuwe berekeningsformule van de fiscale aftrekbaarheid (lees meer) worden wagens dus steeds zwaarder belast. Bovendien heeft de nieuwe berekeningswijze CO2-uistoot ook een effect op de berekening van de verkeersbelasting, BIV (belasting op de inverkeerstelling), voordeel alle aard, enz.

Waar kan ik de CO2 uitstoot van mijn wagen terugvinden ? In bepaalde gevallen wordt deze immers niet langer vermeld op het inschrijvingsbewijs, maar moet je gaan kijken naar de vermelding op het gelijkvormigheidsattest (onder code 49.1). Het gelijkvormigheidsattest heeft ook voorrang op het inschrijvingsbewijs (waarop in principe alleen de WLTP waarde staat).

Ook via de website van het DIV (https://mobilit.belgium.be) kan u via de functie “Mijn voertuig, mijn plaat” via het chassisnummer van uw auto de status van uw voertuig opvragen.

Update dd 22/04/20 : in 2020 maakte de fiscus bekend dat ze zich soepel zou opstellen bij wagens die reeds voor 2021 werden ingeschreven : lees meer.

Nog slimmer worden ? Lees meer

 

Deel dit bericht op:


Andere actua berichten

Coronacrisis: geen btw decembervoorschot in 2020

22/09/20 Sinds enkele jaren moeten alle btw-plichtigen jaarlijks voor 24 december een btw voorschot betalen.  Deze verplichting werd naar aanleiding van de corona crisis voor 2020 afgeschaft.

Lees meer

Belasting meerwaarde bij de verkoop van een gebouw

18/09/20 Bij een (snelle) verkoop van een gebouw in je privé ben je in sommige gevallen belastingen verschuldigd over de gerealiseerde meerwaarde.

Lees meer

2e wagen op de zaak niet langer evident

11/09/20 Zolang er een voordeel van alle aard werd berekend, maakte de fiscaal controleur er vroeger vaak geen probleem van dat er een tweede wagen werd ingeschreven in een vennootschap met slechts één bedrijfsleider.  Maar dat is de laatste jaren steeds minder evident geworden.

Lees meer