Belasting van de meerwaarde bij verkoop aandelen in uw vennootschap

03/02/22 In principe wordt de gerealiseerde meerwaarde bij de verkoop van aandelen vanuit je vennootschap vrijgesteld van belastingen. Aan deze vrijstelling zijn echter voorwaarden verbonden.

Om van een belastingvrijstelling te kunnen genieten bij de verkoop van aandelen vanuit je vennootschap moeten volgende voorwaarden vervuld worden :

Participatievoorwaarde : de vennootschap die de aandelen verkoopt en de meerwaarde realiseert moet een minimumdeelneming hebben van minstens 10% in de vennootschap waarvan de deelneming werd verkocht, of een minimum aanschafwaarde van 2,5 miljoen euro.

Permanentievoorwaarde : de aandelen moeten in volle eigendom ononderbroken minstens één jaar in het bezit zijn geweest van de verkopende vennootschap.

Taxatievoorwaarde : de aandelen die je verkoopt mogen geen betrekking hebben op een bedrijf gevestigd in een belastingparadijs. De betrokken vennootschap moet dus onderworpen aan een belastingtarief dat vergelijkbaar is met het Belgische tarief vennootschapsbelasting.

Of m.a.w. moeten de DBI-voorwaarden worden nageleefd : de maatregel waardoor vennootschappen geen belasting moeten betalen op ontvangen dividenden (deze zijn immers reeds belast geweest bij de uitkerende vennootschap).

Indien bovenstaande voorwaarden niet zijn vervuld is er vennootschapsbelasting verschuldigd over de gerealiseerde meerwaarde.

Het vroegere afzonderlijke tarief van 0,412%, van toepassing op een meerwaarde verwezenlijkt bij de verkoop van aandelen door grote vennootschappen werd afgeschaft. Hierdoor kunnen nu ook grote vennootschappen, bij naleving van bovenstaande voorwaarden, een volledige vrijstelling bekomen.

Bezit jou vennootschap een dochterbedrijf is het allicht geen probleem om te voldoend aan bovenstaande voorwaarden.  Maar wens je als bedrijf te beleggen in aandelen is het niet altijd evident om te komen tot een participatie van 10%.  In dat geval kan beleggen in een DBI-bevek een alternatief zijn waarbij het toch mogelijk is te genieten van de belastingvrijstelling op meerwaarden (en dividenden) zonder te moeten voldoen aan deze strenge participatievoorwaarde.  Opgelet, een DBI-bevek kan wel een negatieve invloed hebben op de belastingdruk van je winsten (lees meer). Bespreek zo’n belegging dus voorafgaandelijk met je accountant alvorens je bij je bank passeert.

Meer trips & tricks ? 

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

Vanaf juli is het aanbieden van een elektronisch betaalmiddel verplicht

30/06/22 Vanaf 01 juli 2022 moeten alle ondernemingen hun particuliere klanten ten minste één elektronisch betaalmiddel aanbieden.

Lees meer

Het UBO-register invullen

20/06/22 Als zaakvoerder of bestuurder in een vennootschap ben je verplicht online het UBO-register (register van uiteindelijke begunstigden) van deze vennootschap in te vullen en up-to-date te houden.  Hierbij uitleg over de praktische kant van dit verhaal.

Lees meer

Pensioen van zelfstandigen verhoogd

03/06/22 Het pensioen van zelfstandigen ligt een stuk lager dan dat van werknemers en ambtenaren.  De regering probeert via een pensioenhervorming deze kloof te dichten.

Lees meer