Bestel je nieuwe personenwagen voor 30 juni 2023

16/01/23 De komende jaren wijzigt de fiscale aftrekbaarheid van personenwagens voor zelfstandigen en vennootschappen.  30 juni 2023 is hierbij een scharniermoment.

De aftrekbaarheid van personenwagens wordt momenteel bepaald door volgende formule : 120% - (0,5 x coëfficiënt x aantal gram CO2 uitstoot/km). De te gebruiken coëfficiënt bedraagt 1,00 voor dieselmotoren, 0,90 voor voertuigen op aardgas met een belastbaar vermogen van minder dan 12PK en 0,95 voor alle andere voertuigen (benzine, LPG, elektrisch,…). Het percentage van aftrekbaarheid mag niet lager zijn dan 50% of hoger dan 100%.  Enkel wagens met een CO2 uitstoot van 200 gram zijn slechts voor 40% aftrekbaar.

Hybride voertuigen volgen bovenstaand regime, elektrische voertuigen zijn 100% aftrekbaar.

Noot : “valse hybrides” vallen in een afzonderlijk regime. Dit zijn wagens die gedeeltelijk op brandstof en gedeeltelijk op een oplaadbare batterij rijden, maar waarvan de capaciteit van de batterij slechts een beperkt gebruik toelaat. Bij deze auto’s wordt de te gebruiken CO2 uitstoot (voor het bepalen van de fiscale aftrekbaarheid en voordeel alle aard) afhankelijk gesteld van de energiecapaciteit van de batterij in verhouding met het gewicht van de wagen en van de meegedeelde CO2 uitstoot van het voertuig. Is de energiecapaciteit lager dan 0,5kWh per 100 kg wagengewicht of een uitstoot van meer dan 50 gram CO2/km, dan is de in aanmerking te nemen CO2 uitstoot gelijk aan die van een overeenstemmend voertuig in de niet-hybride versie.

Voor de wagens besteld voor 01/07/2023 wijzigt er niets, zij blijven aftrekbaar volgens huidige formule. Maar personenwagens op fossiele brandstof besteld na 30/06/2023 zullen vanaf aanslagjaar 2026 (inkomstenjaar 2025) geleidelijk hun fiscale aftrekbaarheid verliezen : in 2025 wordt de aftrekbaarheid van bovenstaande formule verder beperkt tot 75%, 50% in 2026, 25% in 2027 om vanaf 2028 dan niet meer aftrekbaar te zijn.  Dit betekent ook dat vanaf 2025 de minimale aftrekbaarheid van 50% eindigt.

Nieuwe personenwagens, aangekocht vanaf 01/01/2026, die geen zero emissie hebben, zullen fiscaal niet meer aftrekbaar zijn. Enkel bestaande elektrische voertuigen (of wagens op waterstof) blijven dus 100% aftrekbaar. Van elektrische wagens aangekocht vanaf 01/01/2027 zou de aftrekbaarheid wel worden beperkt. Elektrische wagens gekocht in 2027 zouden voor 95% aftrekbaar blijven, gekocht in 2028 voor 90%, 2029 82,5%, 2030 75% en 2031 67,50%.

Noot : brandstofkosten (benzine of diesel) voor plug-in hybrides aangekocht vanaf dit jaar zijn nog maar voor 50% aftrekbaar.  Tot vorig jaar was dat meestal nog, op basis van bovenstaande formule, 100%.  Een maatregel die dus enkel de bestuurders treft die hun batterijen niet of nauwelijks gebruiken.

Bovenstaande wil niet zeggen dat je nog snel je wagen moet vervangen, maar was je bv. toch al van plan om een nieuwe wagen aan te kopen, dan kan het interessant zijn om je bestelling van je (hybride) wagen op fossiele brandstoffen nog voor 30 juni te plaatsen.

Waarom is die “aftrekbaarheid” zo belangrijk, de kosten worden toch hoe dan ook ingebracht in de boekhouding ? Correct, maar over het niet aftrekbaar gedeelte wordt in de fiscale aangifte alsnog belasting berekend. Het niet aftrekbaar gedeelte vormt een zogenaamde “verworpen” uitgave. Op die manier heeft de aftrekbaarheid van het voertuig een directe impact op de belastingdruk van je bedrijf.

Opgelet, bovenstaande is in afwachting van de grote fiscale hervorming die wordt voorbereid en waarin men het principe van salariswagens (lees fiscale voordelen) verder wil beperken.

Wil je meer weten over de btw aftrek van je bedrijfswagen ?  Lees volgend artikel : link.

Meer tips & tricks?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

Vergeet niet je buitenlands vastgoed aan te geven bij de fiscus

26/11/23 Sinds enkele jaren moet iedereen die in het buitenland onroerende goederen verwerft, hiervan aangifte doen bij de overheid. Dit kan eenvoudig via het invullen van een vragenlijst op je myminfin pagina.

Lees meer

Dagvergoeding voor binnenlandse dienstreizen

20/11/23 Ook als bedrijfsleider kan je aanspraak maken op het forfait “binnenlandse dienstreizen” als je vaak op de baan bent.

Lees meer

Kilometervergoeding vanaf 01/10/2023

13/11/23 Federale ambtenaren krijgen vanaf 1 oktober 2023 een vergoeding van 0,4259 euro per kilometer wanneer ze hun eigen wagen gebruiken bij dienstverplaatsingen. De kilometervergoeding die de fiscus aanvaardt in uw dossier is gebaseerd op dit bedrag en wijzigt dus ook naar 0,4259 euro.

Lees meer