Btw aftrek bedrijfswagen

12/09/23 Als u een als bedrijfswagen een personenauto gebruikt is de btw die wordt berekend op de aankoop (of huur, leasing,…) slechts gedeeltelijk aftrekbaar.  Deze btw aftrek zal bij personenwagens tussen 35 procent en 50 procent liggen.

De algemene regel is dat de btw-aftrek voor uw personenwagen nooit hoger kan liggen dan 50 procent, zelfs al ligt het professioneel gebruik hoger. Dus ook wanneer uw bedrijfswagen tijdens het weekend in de garage staat en amper gebruikt wordt voor privéritten, kan nooit meer dan de helft van de btw aftrekken.

De beperking btw-aftrek voor bedrijfswagens gaat niet enkel over de aankoop, de huur of de leasing. Ook onderhoud en herstelling vallen onder deze regeling, net als uw brandstofkosten.

De meeste mensen die met een bedrijfswagen rondrijden, betalen daarvoor geen eigen bijdrage. Alleen in de directe belasting betalen ze een voordeel alle aard. In die situatie zijn er drie methodes om de verhouding tussen professioneel gebruik en privégebruik vast te leggen :

1 Rittenadministratie bijhouden

De eerste methode is eenvoudig, maar vraagt flink wat werk. U houdt elke rit bij : datum, begin- en eindbestemming van de rit, afgelegde kilometers, privérit of professionele rit. Let wel, de btw- administratie beschouwt uw woon-werkverkeer ook als een privé-verplaatsing. Als u dan aan het begin en het einde van het kalenderjaar de kilometerstand noteert, kan u de verhouding bepalen tussen professionele kilometers en privékilometers.

Deze methode is de meest correcte, maar is natuurlijk bijzonder tijdrovend.  Gelukkig duiken er de laatste jaren meer en meer digitale oplossingen op om uw rittenadministratie automatisch bij te houden, zonder dat u elke dag een schriftje of een excel moet bijhouden.

2 Semi-forfaitaire formule

Met een standaardformule maakt u aan het begin van het jaar een inschatting van de verhouding tussen privéritten en professionele ritten. Deze semi-forfaitaire formule is voornamelijk gebaseerd op je woon-werkverkeer. Aan de hand van de afstand tussen uw woning en uw werkplek en het aantal werkdagen op een jaar kan een schatting worden gemaakt van die verhouding. Als u op het einde van het jaar uw totale aantal afgelegde kilometers kent, kent u meteen het aandeel van uw professionele kilometers en uw maximale btw-aftrek. Tenzij dat professionele aandeel hoger ligt dan 50 procent : dan past u gewoon het maximale percentage van 50 procent toe.

Semi-forfaitaire methode voor privégebruik : niet aftrekbare btw-gedeelte = ((woon-werkafstand x 2 x 200 werkdagen) + 6.000 privé-km) x100, te delen door het totaal aantal gereden km.

Woont u redelijk dicht bij uw werk en pendelt u heel wat kilometers met uw bedrijfswagen, dan zal deze methode interessanter zijn dan uw rittenadministratie bijhouden. De kans zal immers groot zijn dat u in de buurt van de 50 procent btw-aftrek komt.

3 Algemeen forfait van 35 procent

Ondernemingen kunnen kiezen om forfaitair een beroepsgebruik van 35 procent toe te passen. Dat geldt dan meteen voor het volledige wagenpark en voor een periode van drie jaar.

Deze formule is interessant omdat ze de administratie tot een absoluut minimum beperkt. Geen ritten bijhouden, geen berekeningen maken, één algemeen forfait voor alle wagens. Maar dat is ook meteen het nadeel : als u heel wat professionele kilometers aflegt, is de kans groot dat uw beroepsgebruik hoger ligt dan het forfait van 35 procent. Binnen een onderneming is het mobiliteitsgedrag van werknemers ook zo verschillend dat één algemeen forfait niet voor iedereen de optimale formule zal zijn.

Uitzondering

Deze drie methodes – en het plafond van 50 procent – zijn niet van toepassing op lichte vrachtwagens.  Daar hebt u twee keuzes: het professioneel gebruik aantonen via rittenadministratie, of een forfait van 85 procent btw-aftrek.

Het kan ook dat u een bedrijfswagen hebt waarvoor u een eigen bijdrage betaalt, in de vorm van een netto-inhouding op uw loon.  In dat geval is de aankoop of de lease van de personenwagen voor de vennootschap onderworpen aan een btw-aftrek van 50 procent.  De btw moet wel uit de gevraagde bijdrage worden gehaald en worden doorgestort, en de maatstaf voor de btw moet minstens de “normale waarde” van de wagen zijn (= bedrag van het wettelijk voordeel alle aard).

Ook bij fiscaal voordelige wagens (elektrisch, hybride,….) is bovenstaande btw aftrekbeperking personenwagens van toepassing.

Ten slotte kan er ook nog worden geoptimaliseerd bij de verkoop van je personenwagen.  Bij de verkoop van een bedrijfswagen waarvan de btw voor maximaal 50% werd afgetrokken, hoeft de btw slechts over de helft van de verkoopprijs te worden berekend.  Opgelet, deze gunstmaatregel geldt niet bij de doorverkoop van voertuigen die onder de margeregeling of bij een particulier werden aangekocht.  Hoewel bij de aankoop van zulke voertuigen geen btw-aftrek mogelijk is, zal bij de doorverkoop toch btw over de volledige prijs verschuldigd zijn Lees meer.

Meer tips & tricks ?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

Voorafbetalingen vennootschapsbelasting 2024 (aanslagjaar 2025)

26/02/24 Vennootschappen krijgen een belastingverhoging aangerekend als ze onvoldoende of geen voorafbetaling vennootschapsbelasting uitvoeren. Verwacht je over dit boekjaar belastingen verschuldigd te zijn, dan is het belangrijk om voorafbetalingen te voorzien.

Lees meer

Vergeet je “algemene voorwaarden” niet

16/02/24 Hoewel het gebruik van “algemene voorwaarden” vanuit juridisch standpunt niet verplicht is, raden we aan hier gebruik van te maken.  Het vermelden van "algemene voorwaarden" heeft immers tal van voordelen.

Lees meer

Vanaf 2026 is elektronisch factureren verplicht

01/02/24 Vanaf januari 2026 ben je verplicht om je facturatie naar andere ondernemingen te doen via een “gestructureerde elektronische facturatie”, een e-invoice.  

Lees meer