Buitenlands vastgoed? Doe je aangifte voor 31 december 2021

15/11/21 Vanaf dit jaar moet iedereen die in het buitenland onroerende goederen heeft, hiervan een aangifte doen bij de overheid. Doe je dit niet, dan kan je je verwachten aan boetes.

In het artikel van 07/01/21 (lees meer) maakten we je er op attent dat, onder Europese druk, België verplicht was de fiscaliteit op buitenlands vastgoed te herzien.  Woningen in België worden immers aangegeven in je aangifte personenbelasting op basis van hun (vaak erg laag) kadastraal inkomen (KI), onroerende goederen in het buitenland meestal op basis van de (hogere) werkelijke huurinkomsten of huurwaarde. Door dit verschil in behandeling leidt een buitenlandse vastgoedinvestering onrechtstreeks tot een hogere belastingdruk dan wanneer een gelijkaardige investering in België zou worden gedaan.

België wenst dit probleem op te lossen door ook aan die buitenlandse panden een KI toe te kennen en verstuurde daarvoor een aangifte formulier (link) naar de belastingplichtigen die in het verleden een buitenlands onroerend goed aangaven in hun personenbelasting.  En, aan diegenen die geen aangifte indienden, een herinnering. Omdat er vanaf 31 december boetes worden verwacht voor diegenen die in gebreke bleven dit formulier in te dienen, adviseren we om deze aangifte zo snel mogelijk te doen.  Eenvoudigste manier is om het formulier online in te vullen via je myminfin pagina (zie “mijn woning”, “mijn onroerende gegevens raadplegen”, “een goed in het buitenland aangeven”).

De belastingplichtigen die vanaf 2021 buitenlandse panden kopen hebben de verplichting om dit binnen vier maanden na aankoop te melden aan de administratie.

Meer tips & tricks ?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

Zijn interesten over leningen om dividenden uit te keren aftrekbaar?

12/05/22 Om een dividend uit te keren wil je met je vennootschap een lening aangaan. De fiscus doet echter moeilijk over de aftrek van de verschuldigde interesten over deze lening.

Lees meer

Vanaf wanneer dividenden uitkeren aan 15% roerende voorheffing?

03/05/22 Onder bepaalde voorwaarden is het voor vennootschappen mogelijk om dividenden uit te keren aan het verlaagd tarief van 15% roerende voorheffing i.p.v. aan het standaard tarief van 30% : de VVPR-bis regeling.

Lees meer

De korting roerende voorheffing dividenden verwerken in je aangifte personenbelasting

23/04/22 In een poging om slapend geld op spaardeposito’s te laten investeren in bedrijven werd, voor natuurlijke personen, een vrijstelling roerende voorheffing voorzien op de eerste schijf van 800,00 € aan ontvangen dividenden. Deze vrijstelling werd niet automatisch toegepast bij de uitkering van je dividend in 2021, maar moet je nu aanvragen in je aangifte personenbelasting.

Lees meer