Coronacrisis : 4 maanden uitstel voor betaling van verkeersbelasting

25/03/20 Vennootschappen krijgen van Vlabel (Vlaamse Belastingdienst) vier maanden extra uitstel voor het betalen van de verkeersbelasting over hun wagenpark.

Op de aanslagbiljetten verkeersbelasting die worden verstuurd vanaf 26 maart zal de standaard betalingstermijn reeds aangepast zijn van 2 maanden naar 6 maanden.  Voor de reeds verzonden aanslagbiljetten mag de belastingplichtige zelf 4 maanden extra bijtellen.  Voor deze periode worden er geen nieuwe nalatigheidsintresten aangerekend.   Voorlopig telt dit uitstel nog niet voor eenmanszaken.  Zij kunnen wel soepel een afbetalingsplan en eventuele kwijtschelding van interesten vragen.

Meer tips & trics ? Lees meer

Deel dit bericht op:


Andere actua berichten

Coronacrisis: geen btw decembervoorschot in 2020

22/09/20 Sinds enkele jaren moeten alle btw-plichtigen jaarlijks voor 24 december een btw voorschot betalen.  Deze verplichting werd naar aanleiding van de corona crisis voor 2020 afgeschaft.

Lees meer

Belasting meerwaarde bij de verkoop van een gebouw

18/09/20 Bij een (snelle) verkoop van een gebouw in je privé ben je in sommige gevallen belastingen verschuldigd over de gerealiseerde meerwaarde.

Lees meer

2e wagen op de zaak niet langer evident

11/09/20 Zolang er een voordeel van alle aard werd berekend, maakte de fiscaal controleur er vroeger vaak geen probleem van dat er een tweede wagen werd ingeschreven in een vennootschap met slechts één bedrijfsleider.  Maar dat is de laatste jaren steeds minder evident geworden.

Lees meer