Coronacrisis : bankenplan van 22 maart

23/03/20 De federale overheid en de bankensector hebben gisteren een akkoord bereikt over twee nieuwe belangrijke steunmaatregelen voor bedrijven en zelfstandigen om de Coronacrisis te overbruggen : betalingsuitstel voor bestaande kredieten en een soepelere garantieregeling voor nieuwe kredieten.

Belangrijkste doel is afbetalings- en liquiditeitsproblemen bij gezonde bedrijven voorkomen en hen op die manier door de crisis loodsen. Om ervoor te zorgen dat banken deze nieuwe regeling opvolgen, wordt zowel een systeem van monitoring als sanctionering opgezet.

Op wie zijn deze maatregelen van toepassing?

Op alle gezonde kmo’s, zelfstandigen en niet-financiële bedrijven.

Wat houdt betalingsuitstel van bestaande kredieten in?

Voor bestaande kredieten geldt een betalingsuitstel tot en met 30 september 2020.  Hebt u als bedrijf, kmo of zelfstandige betalingsproblemen en/of problemen om uw bestaande kredieten af te betalen als gevolg van de Coronacrisis, dan kunt u zo’n uitstel vragen.  Of u en vennootschap hebt u niet, maakt niet uit.

Voorwaarde is wel dat uw bedrijf gezond is. Dat betekent concreet dat u:

  • geen actieve herstructurering hebt lopen;

  • geen betalingsachterstand had op 1 februari 2020;

  • minder dan 30 dagen betalingsachterstand had op 29 februari 2020.

Als u aan die voorwaarden voldoet, kan u een betalingsuitstel tot en met 30 september 2020 vragen zonder extra kosten (lees de update).

Wat zijn de voorwaarden voor versoepelde garantieregels voor nieuwe kredieten?

De versoepeling van de overheidswaarborgen geldt voor nieuwe kredieten die toegekend worden tot en met 30 september 2020.

De versoepeling geldt voor alle nieuwe kredieten die u aanvraagt en voor kredietlijnen van maximaal 12 maanden.

Voorwaarde om van deze soepele regeling te genieten, is ook hier dat uw bedrijf gezond is. Dat betekent opnieuw dat u geen actieve herstructurering hebt lopen, geen betalingsachterstand had op 1 februari 2020 of minder dan 30 dagen betalingsachterstand had op 29 februari 2020.

Het gedekt kredietbedrag mag maximaal 50 miljoen euro per bedrijf (of cluster van verbonden bedrijven) bedragen en de overheid moet elk dossier eerst goedkeuren.

De kosten van de garantie bedragen voor een kmo 0,25% en voor een groot bedrijf 0,50%.

De kosten van het krediet bedragen maximaal 1,25%, exclusief fee.

Opgelet: de versoepeling geldt niet voor uw herfinancieringskredieten, voor nieuwe moratoria (bv. betalingsuitstel van interesten, kapitaal …) en voor niet opgenomen bedragen op uw bestaande kredietlijnen.

De banken zullen de komende dagen bovenstaande afspraken omzetten in praktische richtlijnen.

Meer tips & trics ?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

Interesten ontvangen over je rekening courant

25/01/21 Interesten berekenen op je credit rekening courant (= je hebt geld tegoed van je vennootschap) is fiscaal interessant. De wetgever bouwde echter beperkingen in.

Lees meer

Coronacrisis : het vriendenaandeel

18/01/21 De Vlaamse Overheid voorziet een nieuwe maatregel zodat vennootschappen vlotter extra kapitaal kunnen vergaren.  En om spaarders fiscaal te stimuleren hun spaargeld in de locale economie te investeren.

Lees meer

België moet fiscaliteit buitenlands vastgoed hervormen

07/01/21 Discrimineert België, door haar belastingberekening, het hebben van buitenlands onroerend goed? Het Europees Hof van Justitie vindt alvast van wel en verzoekt ons land dit recht te zetten.

Lees meer