Coronacrisis : bankenplan van 22 maart

23/03/20 De federale overheid en de bankensector hebben gisteren een akkoord bereikt over twee nieuwe belangrijke steunmaatregelen voor bedrijven en zelfstandigen om de Coronacrisis te overbruggen : betalingsuitstel voor bestaande kredieten en een soepelere garantieregeling voor nieuwe kredieten.

Belangrijkste doel is afbetalings- en liquiditeitsproblemen bij gezonde bedrijven voorkomen en hen op die manier door de crisis loodsen. Om ervoor te zorgen dat banken deze nieuwe regeling opvolgen, wordt zowel een systeem van monitoring als sanctionering opgezet.

Op wie zijn deze maatregelen van toepassing?

Op alle gezonde kmo’s, zelfstandigen en niet-financiële bedrijven.

Wat houdt betalingsuitstel van bestaande kredieten in?

Voor bestaande kredieten geldt een betalingsuitstel tot en met 30 september 2020.  Hebt u als bedrijf, kmo of zelfstandige betalingsproblemen en/of problemen om uw bestaande kredieten af te betalen als gevolg van de Coronacrisis, dan kunt u zo’n uitstel vragen.  Of u en vennootschap hebt u niet, maakt niet uit.

Voorwaarde is wel dat uw bedrijf gezond is. Dat betekent concreet dat u:

  • geen actieve herstructurering hebt lopen;

  • geen betalingsachterstand had op 1 februari 2020;

  • minder dan 30 dagen betalingsachterstand had op 29 februari 2020.

Als u aan die voorwaarden voldoet, kan u een betalingsuitstel tot en met 30 september 2020 vragen zonder extra kosten (lees de update).

Wat zijn de voorwaarden voor versoepelde garantieregels voor nieuwe kredieten?

De versoepeling van de overheidswaarborgen geldt voor nieuwe kredieten die toegekend worden tot en met 30 september 2020.

De versoepeling geldt voor alle nieuwe kredieten die u aanvraagt en voor kredietlijnen van maximaal 12 maanden.

Voorwaarde om van deze soepele regeling te genieten, is ook hier dat uw bedrijf gezond is. Dat betekent opnieuw dat u geen actieve herstructurering hebt lopen, geen betalingsachterstand had op 1 februari 2020 of minder dan 30 dagen betalingsachterstand had op 29 februari 2020.

Het gedekt kredietbedrag mag maximaal 50 miljoen euro per bedrijf (of cluster van verbonden bedrijven) bedragen en de overheid moet elk dossier eerst goedkeuren.

De kosten van de garantie bedragen voor een kmo 0,25% en voor een groot bedrijf 0,50%.

De kosten van het krediet bedragen maximaal 1,25%, exclusief fee.

Opgelet: de versoepeling geldt niet voor uw herfinancieringskredieten, voor nieuwe moratoria (bv. betalingsuitstel van interesten, kapitaal …) en voor niet opgenomen bedragen op uw bestaande kredietlijnen.

De banken zullen de komende dagen bovenstaande afspraken omzetten in praktische richtlijnen.

Meer tips & trics ? Lees meer

 

Deel dit bericht op:


Andere actua berichten

Kilometervergoeding vanaf 01/07/2020

30/06/20 Federale ambtenaren krijgen vanaf 1 juli 2020 een vergoeding van 0,3542 euro per kilometer wanneer ze hun eigen wagen gebruiken bij dienstverplaatsingen. Tot 30 juni 2020 ontvingen ze daarvoor nog 0,3653 euro per kilometer. De kilometervergoeding die de fiscus aanvaardt in uw dossier is gebaseerd op dit bedrag en daalt dus ook naar 0,3542 euro. De kilometervergoeding wordt jaarlijks op 1 juli geïndexeerd. Het bedrag van 0,3542 euro geldt dus van 1 juli 2020 tot 30 juni 2021.

Lees meer

Coronacrisis : vervroegde verliesaftrek

22/06/20 Vennootschappen die verwachten in 2020 verlies te maken kunnen dit verlies reeds in mindering brengen van hun winst over 2019. De bedoeling is dat getroffen ondernemingen hierdoor hun liquiditeitspositie kunnen versterken.

Lees meer

Coronacrisis : betalingsuitstel sociale bijdragen zelfstandigen verlengd

19/06/20 Ondervind je cashflow problemen door de huidige crisis dan kon je voor de eerste twee kwartalen van 2020 een betalingsuitstel vragen aan je sociaal verzekeringsfonds voor je te betalen kwartaal bijdragen als zelfstandige.  Deze maatregel wordt nu uitgebreid en verlengd.

Lees meer