Coronacrisis : betalingsuitstel sociale bijdragen zelfstandigen verlengd

19/06/20 Ondervind je cashflow problemen door de huidige crisis dan kon je voor de eerste twee kwartalen van 2020 een betalingsuitstel vragen aan je sociaal verzekeringsfonds voor je te betalen kwartaal bijdragen als zelfstandige.  Deze maatregel wordt nu uitgebreid en verlengd.

De aanvraag voor uitstel van betaling sociale bijdragen over het 1e en 2e kwartaal moest initieel worden ingediend voor 15 juni 2020 bij je sociaal verzekeringsfonds.  De overheid heeft intussen beslist dat deze aanvraag tot betalingsuitstel mogelijk is voor alle sociale bijdragen van 2020.  Een zelfstandige in hoofdberoep, student-zelfstandige die evenveel betaalt als een hoofdberoep, meewerkende echtgenoten in het maxi-statuut en gepensioneerden, die dit jaar financiële moeilijkheden ondervinden door de coronacrisis, kunnen betalingsuitstel vragen voor de volgende sociale bijdragen :

  • de voorlopige sociale bijdragen van het eerste tot en met het vierde kwartaal van 2020.
  • de eindafrekening over 2018, die in de loop van 2020 vervalt.

Voor de eerste 3 kwartalen 2020 moet je aanvraag worden ingediend voor 15 september 2020, voor het 4e kwartaal heb je tijd tot 15 december 2020.

Als je aanvraag wordt goedgekeurd krijg je hiervoor 12 maanden betalingsuitstel.  De sociale bijdragen over bv. het 1e kwartaal 2020 moeten dan pas betaald worden tegen 31 maart 2021.  Die over het 2e kwartaal pas tegen 30 juni 2021. 

Indien het uitstel van betaling is goedgekeurd heeft dit geen nadelig effect op je sociale rechten (pensioen, kinderbijslag, ziekteuitkering,...) en worden de wettelijke verhogingen wegens laattijdige betaling niet aangerekend (bij betaling binnen de 12 maanden).  Betaalde je reeds je kwartaalbijdrage is het aanvragen van uitstel niet meer mogelijk.

Opgelet : om te kunnen genieten van de aftrek voor het Vrij Aanvullend Pensioen van Zelfstandigen (VAPZ), moet de zelfstandige op 31 december 2020 in orde zijn met de betaling van zijn sociale bijdragen. Wie dus een uitstel van betaling heeft verkregen voor zijn sociale bijdragen, kan zijn VAPZ over 2020 niet aftrekken.  Ook fiscaal zijn sociale bijdragen maar aftrekbaar in het jaar van betaling.  Zodoende heeft een uitgestelde betaling van je sociale bijdragen in 2021 een directe invloed op je afrekening personenbelasting over dit jaar.  Vraag het uitstel dan ook slechts aan wanneer het echt nodig is.  Of indien je uitstel hebt verkregen kan het bijgevolg toch nog interessant zijn deze bijdragen voor het jaareinde te betalen zodat deze nog fiscaal aftrekbaar zijn van je inkomen 2020.

Ondervind je zware financiële problemen, contacteer dan rechtstreeks je sociaal verzekeringsfonds om de mogelijkheden in jouw dossier te bekijken op vlak van vrijstelling sociale bijdragen en het verkrijgen van een uitkering.

Meer tips & tricks ?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

Uitstel voor het indienen van je aangifte personenbelasting door je accountant

15/10/21 Was je aangifte personenbelasting nog niet ingediend, dan krijgt je accountant hiervoor, naar aanleiding van de hoge werkdruk en samenvallende deadlines, extra uitstel.

Lees meer

Het einde van auteursrechten?

23/09/21 Steeds meer ondernemers passen het systeem van auteursrechten toe. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem wil eventueel misbruik aanpakken.

Lees meer

Hoe wordt het crisis-overbruggingsrecht belast?

10/09/21 De federale en de Vlaamse regering troffen tijdens de Coronapandemie verschillende maatregelen om het bedrijfsleven te ondersteunen. Eén daarvan was het Covid-19 crisis-overbruggingsrecht.

Lees meer