Coronacrisis : betalingsuitstel sociale bijdragen zelfstandigen verlengd

19/06/20 Ondervind je cashflow problemen door de huidige crisis dan kon je voor de eerste twee kwartalen van 2020 een betalingsuitstel vragen aan je sociaal verzekeringsfonds voor je te betalen kwartaal bijdragen als zelfstandige.  Deze maatregel wordt nu uitgebreid en verlengd.

De aanvraag voor uitstel van betaling sociale bijdragen over het 1e en 2e kwartaal moest initieel worden ingediend voor 15 juni 2020 bij je sociaal verzekeringsfonds.  De overheid heeft intussen beslist dat deze aanvraag tot betalingsuitstel mogelijk is voor alle sociale bijdragen van 2020.  Een zelfstandige in hoofdberoep, student-zelfstandige die evenveel betaalt als een hoofdberoep, meewerkende echtgenoten in het maxi-statuut en gepensioneerden, die dit jaar financiële moeilijkheden ondervinden door de coronacrisis, kunnen betalingsuitstel vragen voor de volgende sociale bijdragen :

  • de voorlopige sociale bijdragen van het eerste tot en met het vierde kwartaal van 2020.
  • de eindafrekening over 2018, die in de loop van 2020 vervalt.

Voor de eerste 3 kwartalen 2020 moet je aanvraag worden ingediend voor 15 september 2020, voor het 4e kwartaal heb je tijd tot 15 december 2020.

Als je aanvraag wordt goedgekeurd krijg je hiervoor 12 maanden betalingsuitstel.  De sociale bijdragen over bv. het 1e kwartaal 2020 moeten dan pas betaald worden tegen 31 maart 2021.  Die over het 2e kwartaal pas tegen 30 juni 2021. 

Indien het uitstel van betaling is goedgekeurd heeft dit geen nadelig effect op je sociale rechten (pensioen, kinderbijslag, ziekteuitkering,...) en worden de wettelijke verhogingen wegens laattijdige betaling niet aangerekend (bij betaling binnen de 12 maanden).  Betaalde je reeds je kwartaalbijdrage is het aanvragen van uitstel niet meer mogelijk.

Opgelet : om te kunnen genieten van de aftrek voor het Vrij Aanvullend Pensioen van Zelfstandigen (VAPZ), moet de zelfstandige op 31 december 2020 in orde zijn met de betaling van zijn sociale bijdragen. Wie dus een uitstel van betaling heeft verkregen voor zijn sociale bijdragen, kan zijn VAPZ over 2020 niet aftrekken.  Ook fiscaal zijn sociale bijdragen maar aftrekbaar in het jaar van betaling.  Zodoende heeft een uitgestelde betaling van je sociale bijdragen in 2021 een directe invloed op je afrekening personenbelasting over dit jaar.  Vraag het uitstel dan ook slechts aan wanneer het echt nodig is.  Of indien je uitstel hebt verkregen kan het bijgevolg toch nog interessant zijn deze bijdragen voor het jaareinde te betalen zodat deze nog fiscaal aftrekbaar zijn van je inkomen 2020.

Ondervind je zware financiële problemen, contacteer dan rechtstreeks je sociaal verzekeringsfonds om de mogelijkheden in jouw dossier te bekijken op vlak van vrijstelling sociale bijdragen en het verkrijgen van een uitkering.

Meer tips & tricks ?  lees meer

 

Deel dit bericht op:


Andere actua berichten

Coronacrisis: geen btw decembervoorschot in 2020

22/09/20 Sinds enkele jaren moeten alle btw-plichtigen jaarlijks voor 24 december een btw voorschot betalen.  Deze verplichting werd naar aanleiding van de corona crisis voor 2020 afgeschaft.

Lees meer

Belasting meerwaarde bij de verkoop van een gebouw

18/09/20 Bij een (snelle) verkoop van een gebouw in je privé ben je in sommige gevallen belastingen verschuldigd over de gerealiseerde meerwaarde.

Lees meer

2e wagen op de zaak niet langer evident

11/09/20 Zolang er een voordeel van alle aard werd berekend, maakte de fiscaal controleur er vroeger vaak geen probleem van dat er een tweede wagen werd ingeschreven in een vennootschap met slechts één bedrijfsleider.  Maar dat is de laatste jaren steeds minder evident geworden.

Lees meer