Coronacrisis : betalingsuitstel voor leningen aan ondernemingen

31/03/20 De banken hebben intussen afspraken gemaakt omtrent het geven van betalingsuitstel over lopende kredieten aan ondernemingen.

Ondernemingen die financieel getroffen worden door de coronacrisis kunnen gedurende maximaal 6 maanden een opschorting krijgen van hun kapitaalaflossingen. Na afloop van het uitstel zal de looptijd van het krediet dus met de termijn van de toegestane opschorting worden verlengd.

De interesten over deze periode van opschorting blijven wel verschuldigd.

Het betalingsuitstel kan worden aangevraagd door niet-financiële ondernemingen, kmo's, zelfstandigen en non-profitorganisaties op voorwaarde dat de onderneming :

  • betalingsproblemen ondervinden door de coronacrisis (daling omzet);
  • volledig of deels beroep doet op tijdelijke of volledige werkloosheid;
  • gevestigd is in België;
  • geen achterstal had op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 1 februari 2020, of ze had minder dan 30 dagen achterstal op 29 februari 2020;
  • bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen heeft voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 en geen actieve kredietherstructurering doorloopt.

De bank zal vragen om hiervan de bewijsstukken voor te leggen. Indien je aan alle voorwaarden voldoet kan de bank het uitstel niet weigeren.

Er worden geen dossier- of administratieve kosten aangerekend voor het opnemen van dit betalingsuitstel.

Het betalingsuitstel kan worden toegekend voor kredieten met een vast aflossingsplan, kaskredieten en vaste voorschotten.

Dus na een periode van onduidelijkheid hebben de banken richtlijnen afgesproken.  Indien je van deze maatregel wenst gebruikt te maken moet je je bankinstelling contacteren.

Meer tips & tricks ?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

Interesten ontvangen over je rekening courant

25/01/21 Interesten berekenen op je credit rekening courant (= je hebt geld tegoed van je vennootschap) is fiscaal interessant. De wetgever bouwde echter beperkingen in.

Lees meer

Coronacrisis : het vriendenaandeel

18/01/21 De Vlaamse Overheid voorziet een nieuwe maatregel zodat vennootschappen vlotter extra kapitaal kunnen vergaren.  En om spaarders fiscaal te stimuleren hun spaargeld in de locale economie te investeren.

Lees meer

België moet fiscaliteit buitenlands vastgoed hervormen

07/01/21 Discrimineert België, door haar belastingberekening, het hebben van buitenlands onroerend goed? Het Europees Hof van Justitie vindt alvast van wel en verzoekt ons land dit recht te zetten.

Lees meer