Coronacrisis : betalingsuitstel voor leningen aan ondernemingen

31/03/20 De banken hebben intussen afspraken gemaakt omtrent het geven van betalingsuitstel over lopende kredieten aan ondernemingen.

Ondernemingen die financieel getroffen worden door de coronacrisis kunnen gedurende maximaal 6 maanden een opschorting krijgen van hun kapitaalaflossingen. Na afloop van het uitstel zal de looptijd van het krediet dus met de termijn van de toegestane opschorting worden verlengd.

De interesten over deze periode van opschorting blijven wel verschuldigd.

Het betalingsuitstel kan worden aangevraagd door niet-financiële ondernemingen, kmo's, zelfstandigen en non-profitorganisaties op voorwaarde dat de onderneming :

  • betalingsproblemen ondervinden door de coronacrisis (daling omzet);
  • volledig of deels beroep doet op tijdelijke of volledige werkloosheid;
  • gevestigd is in België;
  • geen achterstal had op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 1 februari 2020, of ze had minder dan 30 dagen achterstal op 29 februari 2020;
  • bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen heeft voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 en geen actieve kredietherstructurering doorloopt.

De bank zal vragen om hiervan de bewijsstukken voor te leggen. Indien je aan alle voorwaarden voldoet kan de bank het uitstel niet weigeren.

Er worden geen dossier- of administratieve kosten aangerekend voor het opnemen van dit betalingsuitstel.

Het betalingsuitstel kan worden toegekend voor kredieten met een vast aflossingsplan, kaskredieten en vaste voorschotten.

Dus na een periode van onduidelijkheid hebben de banken richtlijnen afgesproken.  Indien je van deze maatregel wenst gebruikt te maken moet je je bankinstelling contacteren.

Meer tips & tricks ? lees meer

 

Deel dit bericht op:


Andere actua berichten

Kilometervergoeding vanaf 01/07/2020

30/06/20 Federale ambtenaren krijgen vanaf 1 juli 2020 een vergoeding van 0,3542 euro per kilometer wanneer ze hun eigen wagen gebruiken bij dienstverplaatsingen. Tot 30 juni 2020 ontvingen ze daarvoor nog 0,3653 euro per kilometer. De kilometervergoeding die de fiscus aanvaardt in uw dossier is gebaseerd op dit bedrag en daalt dus ook naar 0,3542 euro. De kilometervergoeding wordt jaarlijks op 1 juli geïndexeerd. Het bedrag van 0,3542 euro geldt dus van 1 juli 2020 tot 30 juni 2021.

Lees meer

Coronacrisis : vervroegde verliesaftrek

22/06/20 Vennootschappen die verwachten in 2020 verlies te maken kunnen dit verlies reeds in mindering brengen van hun winst over 2019. De bedoeling is dat getroffen ondernemingen hierdoor hun liquiditeitspositie kunnen versterken.

Lees meer

Coronacrisis : betalingsuitstel sociale bijdragen zelfstandigen verlengd

19/06/20 Ondervind je cashflow problemen door de huidige crisis dan kon je voor de eerste twee kwartalen van 2020 een betalingsuitstel vragen aan je sociaal verzekeringsfonds voor je te betalen kwartaal bijdragen als zelfstandige.  Deze maatregel wordt nu uitgebreid en verlengd.

Lees meer