Coronacrisis : betalingsuitstel voor leningen aan ondernemingen

31/03/20 De banken hebben intussen afspraken gemaakt omtrent het geven van betalingsuitstel over lopende kredieten aan ondernemingen.

Ondernemingen die financieel getroffen worden door de coronacrisis kunnen gedurende maximaal 6 maanden een opschorting krijgen van hun kapitaalaflossingen. Na afloop van het uitstel zal de looptijd van het krediet dus met de termijn van de toegestane opschorting worden verlengd.

De interesten over deze periode van opschorting blijven wel verschuldigd.

Het betalingsuitstel kan worden aangevraagd door niet-financiële ondernemingen, kmo's, zelfstandigen en non-profitorganisaties op voorwaarde dat de onderneming :

  • betalingsproblemen ondervinden door de coronacrisis (daling omzet);
  • volledig of deels beroep doet op tijdelijke of volledige werkloosheid;
  • gevestigd is in België;
  • geen achterstal had op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 1 februari 2020, of ze had minder dan 30 dagen achterstal op 29 februari 2020;
  • bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen heeft voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 en geen actieve kredietherstructurering doorloopt.

De bank zal vragen om hiervan de bewijsstukken voor te leggen. Indien je aan alle voorwaarden voldoet kan de bank het uitstel niet weigeren.

Er worden geen dossier- of administratieve kosten aangerekend voor het opnemen van dit betalingsuitstel.

Het betalingsuitstel kan worden toegekend voor kredieten met een vast aflossingsplan, kaskredieten en vaste voorschotten.

Dus na een periode van onduidelijkheid hebben de banken richtlijnen afgesproken.  Indien je van deze maatregel wenst gebruikt te maken moet je je bankinstelling contacteren.

Meer tips & tricks ? lees meer

 

Deel dit bericht op:


Andere actua berichten

Coronacrisis: geen btw decembervoorschot in 2020

22/09/20 Sinds enkele jaren moeten alle btw-plichtigen jaarlijks voor 24 december een btw voorschot betalen.  Deze verplichting werd naar aanleiding van de corona crisis voor 2020 afgeschaft.

Lees meer

Belasting meerwaarde bij de verkoop van een gebouw

18/09/20 Bij een (snelle) verkoop van een gebouw in je privé ben je in sommige gevallen belastingen verschuldigd over de gerealiseerde meerwaarde.

Lees meer

2e wagen op de zaak niet langer evident

11/09/20 Zolang er een voordeel van alle aard werd berekend, maakte de fiscaal controleur er vroeger vaak geen probleem van dat er een tweede wagen werd ingeschreven in een vennootschap met slechts één bedrijfsleider.  Maar dat is de laatste jaren steeds minder evident geworden.

Lees meer