Coronacrisis : betalingsuitstel voor leningen aan ondernemingen

31/03/20 De banken hebben intussen afspraken gemaakt omtrent het geven van betalingsuitstel over lopende kredieten aan ondernemingen.

Ondernemingen die financieel getroffen worden door de coronacrisis kunnen gedurende maximaal 6 maanden een opschorting krijgen van hun kapitaalaflossingen. Na afloop van het uitstel zal de looptijd van het krediet dus met de termijn van de toegestane opschorting worden verlengd.

De interesten over deze periode van opschorting blijven wel verschuldigd.

Het betalingsuitstel kan worden aangevraagd door niet-financiële ondernemingen, kmo's, zelfstandigen en non-profitorganisaties op voorwaarde dat de onderneming :

  • betalingsproblemen ondervinden door de coronacrisis (daling omzet);
  • volledig of deels beroep doet op tijdelijke of volledige werkloosheid;
  • gevestigd is in België;
  • geen achterstal had op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 1 februari 2020, of ze had minder dan 30 dagen achterstal op 29 februari 2020;
  • bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen heeft voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 en geen actieve kredietherstructurering doorloopt.

De bank zal vragen om hiervan de bewijsstukken voor te leggen. Indien je aan alle voorwaarden voldoet kan de bank het uitstel niet weigeren.

Er worden geen dossier- of administratieve kosten aangerekend voor het opnemen van dit betalingsuitstel.

Het betalingsuitstel kan worden toegekend voor kredieten met een vast aflossingsplan, kaskredieten en vaste voorschotten.

Dus na een periode van onduidelijkheid hebben de banken richtlijnen afgesproken.  Indien je van deze maatregel wenst gebruikt te maken moet je je bankinstelling contacteren.

Meer tips & tricks ?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

Let op voor phishing

16/04/21 De laatste maanden kregen we heel wat vragen van cliënten die een mail ontvingen vanuit de dienst “Fod Financiën” met de dwingende vraag gegevens over te maken, een betaling te verrichten, enz.

Lees meer

De korting roerende voorheffing dividenden verwerken in je aangifte personenbelasting

12/04/21 In een poging om slapend geld op spaardeposito’s te laten investeren in bedrijven werd, voor natuurlijke personen, een vrijstelling roerende voorheffing voorzien op de eerste schijf van 800,00 € aan ontvangen dividenden. Deze vrijstelling werd niet automatisch toegepast bij de uitkering van het dividend in 2020, maar moet je nu aanvragen in je aangifte personenbelasting.

Lees meer

Het belang van een correcte inschrijving Kbo

05/04/21 Een foutieve of onvolledige inschrijving in de Kbo heeft gevolgen op verschillende vlakken en kan je heel wat problemen bezorgen.

Lees meer