Coronacrisis : compensatiepremie van 3.000 € voor getroffen ondernemingen

15/04/20 - update artikel - Ondernemingen die van de overheid niet verplicht moesten sluiten, maar door de omstandigheden wel vaak hun omzet gedecimeerd zien, hebben geen recht op de "hinderpremie".  De Vlaamse Overheid voorziet nu ook voor hen een tegemoetkoming van 3.000 € via een "continueringspremie".  Aan de uitkering hangen echter heel wat voorwaarden vast.

Ook bij veel ondernemingen die niet vallen onder de verplichte sluiting zijn de omzetverliezen immers enorm.  Toch konden zij geen beroep doen op de Vlaamse hinderpremie, die voorbehouden is voor Vlaamse ondernemingen die verplicht moesten sluiten van de federale overheid.  De Vlaamse regering besliste daarom begin april om voor die zaken een nieuwe premie in het leven te roepen.  Deze eenmalige premie bedraagt 3.000 euro en is er voor bedrijven die tussen 14 maart en 30 april een omzetverlies van meer dan 60 procent tegenover het jaar daarvoor kunnen aantonen.  Ook zelfstandigen in bijberoep hebben recht op de premie op voorwaarde dat ze sociale bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep betalen. 

Samengevat :

 • Voor ondernemingen die geen recht hebben op de hinderpremie maar wel geconfronteerd worden met een aanzienlijke omzetdaling;
 • Het omzetverlies is minstens -60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.  De referentieperiode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020;
 • Het gaat over geleverde prestaties tijdens de periode van 14/03/2020 tot 30/04/2020, datum van facturatie is in principe niet van belang;
 • De omzetdaling moet het gevolg zijn van de exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad (en dus niet door bv. uitgestelde facturatie);
 • Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegd financieel plan.  Starters na 12 maart 2020 komen niet in aanmerking;
 • Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per onderneming zijn (in het Vlaams Gewest).  De premie wordt toegekend per vestiging voor zover in de bijkomende vestigingen minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is;
 • Zelfstandigen in bijberoep die de minimumbijdragen betalen zoals een hoofdberoeper krijgen ook deze 3.000 euro.  De premie valt terug op 1.500 euro voor zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro en als loontrekkende geen 80% of meer zijn tewerkgesteld;
 • De premie is vrijgesteld van belastingen;
 • Uiterste indieningsdatum is 30 juni 2020, de toepassing om deze premie aan te vragen zou tegen begin mei online gaan.

Welke activiteiten komen in aanmerking : de hoofdactiviteit van je onderneming behoort op 13 maart 2020 volgens je inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) tot één van volgende 5 categorieën :

 1. de eventsector en de andere ondernemingen die indirect door de sluitingen en afgelastingen ten gevolge van de coronavirusmaatregelen worden getroffen;
 2. de (para)medische beroepen en technische controle die ten gevolge van de coronavirusmaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen;
 3. de dienstenleveranciers die ten gevolge van de coronavirusmaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen of waarbij bepaalde werklocaties worden afgesloten;
 4. de ondernemingen die essentiële diensten leveren;
 5. Ben je niet actief in één van voormelde sectoren en was je niet verplicht de deuren te sluiten, dan komt je onderneming in aanmerking voor steun indien zij een substantiële exploitatiebeperking ondergaat ten gevolge van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan : in dit geval moet de omzetdaling het gevolg zijn van bijvoorbeeld de opgelegde verplichtingen, zoals deze van de social distancing van de werknemers waardoor de onderneming niet op volle toeren kan draaien.  De omzetdaling kan eveneens te wijten zijn aan de verminderde afname van producten en diensten door professionele klanten omdat zij hun zaak moesten sluiten.  Loutere omzetdaling door een algemene verminderde vraag is een onvoldoende reden.

Voor de categorieën 1 t.e.m. 4 vind je onderaan dit artikel de lijst van bedoelde Nace Codes waaronder je onderneming moet ingeschreven zijn in de Kbo.  De ondernemingen van categorie 5 zullen in hun aanvraag moeten motiveren dat de omzetdaling het gevolg is van de substantiële exploitatiebeperkingen.

Uitgesloten zijn :

 • 64200 Holdingvennootschappen;
 • 68201 Patrimoniumvennootschappen (verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen);
 • 70100 Activiteiten van hoofdkantoren;
 • Managementvennootschappen waarvan de bestuurder van de onderneming zakelijke diensten verleent aan een onderneming die reeds de compensatiepremie ontving en waarin deze zelfde persoon bestuurder, vennoot of zaakvoerder is.  In deze constructie moet de exploitatievennootschap deze premie aanvragen;
 • Ondernemingen die ingevolge de coronavirusmaatregelen verplicht werden de deuren van hun locaties te sluiten (zij genieten immers de hinderpremie).

Controle omzetdaling zou (dus nog onder voorbehoud) na het tweede kwartaal uitgevoerd worden op basis van oa je btw-aangifte:

 • Indien uit de btw-aangifte van het tweede kwartaal blijkt dat er een omzetverlies is van bv. 20%, zou de overheid ervan kunnen uitgaan dat dit omzetverlies heeft plaatsgevonden tijdens de coronacrisis, en moet je het werkelijk omzetverlies niet verder aantonen;
 • Is dit niet het geval, zal je zelf moeten aantonen dat je in de periode 14/03/20 tot 30/04/20 een omzetdaling hebt gekend van meer dan 60%;
 • Ben je niet btw plichtig, dan zal je de omzetdaling kunnen aantonen via andere middelen, bv. een tijdsregistratie, dagontvangsten, geleverde prestaties.

Opgelet, de voorwaarden van deze premie worden nog frequent bijgestuurd.  Bovenstaande tekst is dan ook louter indicatief.  Volg zeker de updates op de site van Vlaio : link

Meer tips & trics over de maatregelen mbt deze crisis ? Lees meer

Tip : heb je nog extra vragen over de mogelijkheden van compensatie en wat te doen  ?  Gelieve steeds uw eigen accountantskantoor te contacteren aub.  Zij zijn immers het best geplaatst om advies te geven over uw onderneming.

 

Deel dit bericht op:Andere actua berichten

Coronacrisis: geen btw decembervoorschot in 2020

22/09/20 Sinds enkele jaren moeten alle btw-plichtigen jaarlijks voor 24 december een btw voorschot betalen.  Deze verplichting werd naar aanleiding van de corona crisis voor 2020 afgeschaft.

Lees meer

Belasting meerwaarde bij de verkoop van een gebouw

18/09/20 Bij een (snelle) verkoop van een gebouw in je privé ben je in sommige gevallen belastingen verschuldigd over de gerealiseerde meerwaarde.

Lees meer

2e wagen op de zaak niet langer evident

11/09/20 Zolang er een voordeel van alle aard werd berekend, maakte de fiscaal controleur er vroeger vaak geen probleem van dat er een tweede wagen werd ingeschreven in een vennootschap met slechts één bedrijfsleider.  Maar dat is de laatste jaren steeds minder evident geworden.

Lees meer