Coronacrisis : ouderschapsverlof voor zelfstandigen

26/05/20 Het corona-ouderschapsverlof voor werknemers is nu ook uitgebreid naar zelfstandigen die tijdens de maanden mei en juni hun activiteiten (gedeeltelijk) moeten onderbreken omdat ze de zorg van hun kinderen op zich nemen.  Om mogelijke verwarring met het corona-ouderschapsverlof voor werknemers te vermijden wordt er gesproken van de "tijdelijke ouderschapsuitkering voor zelfstandigen".

Ouders die zelfstandig zijn kunnen voor mei en/of juni een uitkering van 532,24 €/maand krijgen.  Voor eenoudergezinnen is er een uitkering voorzien van 875,00 €/maand.  Het ouderschapsverlof kan niet gecumuleerd worden met het overbruggingsrecht en geldt alleen voor ouders van kinderen jonger dan 12 jaar of kinderen met een beperking. 

Voorwaarden

Het ouderschapsverlof voor zelfstandigen is er enkel voor zelfstandigen in hoofdberoep, meewerkende partners en de zogenaamde primostarters.  Zelfstandigen in bijberoep, gepensioneerden, zelfstandigen onder artikel37 of student zelfstandigen hebben enkel recht op deze tegemoetkoming wanneer ze minstens de bijdragen betalen van een zelfstandige in hoofdberoep (dus in 2017 een zelfstandig inkomen hadden van minstens 13.993,78 €).

De zelfstandige die de premie aanvraagt verklaart op eer dat de zelfstandige activiteit gedurende minstens 1 volledige kalendermaand wordt beïnvloed door het verlenen van zorgen aan één of meer kinderen.  Bij de aanvraag zal je moeten verklaren waarom je de activiteiten vermindert (bv. begeleiding bij het afstandsleren).

De leeftijdsgrens van het kind waarvoor je zorgt is maximum 12 jaar (bereikt in de loop van 2020).  De premie kan worden aangevraagd voor je biologisch kind, adoptiekind of een kind geplaatst in een pleeggezin.  Voor kinderen met een beperking is de leeftijdsgrens 21 jaar, met nog verdere uitzonderingen (kinderen in opvang, enz).

Er is geen cumul mogelijk met een uitkering arbeidsongeschiktheid, mantelzorg, adoptie, pleegouderverlof, overbruggingsrecht (gewoon of corona) en geboorteverlof.  Wel combineerbaar met een pensioen, werkloosheidsuitkering en ouderschapsverlof in de werknemersregeling.

Zijn beide ouders zelfstandig ? Dan komen ze alle twee in aanmerking voor deze uitkering.

De aanvraag (voor de maand mei en/of juni) moet worden ingediend voor 30 september 2020.

Opgelet, (onder voorbehoud, was bij publicatie artikel nog niet 100% zeker) ook al wordt er bij de uitkering geen bedrijfsvoorheffing ingehouden, het overbruggingsrecht is een vervangingsinkomen en dus niet belastingvrij.  Je zal hierover later nog een fiscale fiche ontvangen die mee wordt opgenomen in je aangifte personenbelasting en dus alsnog wordt belast.  Je bent op deze uitkering wel geen sociale bijdragen verschuldigd.

Raadpleeg je sociaal verzekeringsfonds, waar je je aanvraag moeten indienen, voor meer info over jouw dossier.  Veel sociaal verzekeringsfondsen hebben hiervoor op hun site intussen reeds een online tool voorzien.

Meer tips & tricks ?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

Let op voor phishing

16/04/21 De laatste maanden kregen we heel wat vragen van cliënten die een mail ontvingen vanuit de dienst “Fod Financiën” met de dwingende vraag gegevens over te maken, een betaling te verrichten, enz.

Lees meer

De korting roerende voorheffing dividenden verwerken in je aangifte personenbelasting

12/04/21 In een poging om slapend geld op spaardeposito’s te laten investeren in bedrijven werd, voor natuurlijke personen, een vrijstelling roerende voorheffing voorzien op de eerste schijf van 800,00 € aan ontvangen dividenden. Deze vrijstelling werd niet automatisch toegepast bij de uitkering van het dividend in 2020, maar moet je nu aanvragen in je aangifte personenbelasting.

Lees meer

Het belang van een correcte inschrijving Kbo

05/04/21 Een foutieve of onvolledige inschrijving in de Kbo heeft gevolgen op verschillende vlakken en kan je heel wat problemen bezorgen.

Lees meer