Coronacrisis : overbruggingsrecht bij quarantaine

21/09/20 Ook wanneer je als zelfstandige in quarantaine moet, of de klas of kinderopvang van je kinderen sluit door quarantaine, heb je mogelijks recht op een uitkering overbruggingsrecht.

Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen (een financiële tussenkomst voor zelfstandigen in moeilijkheden) werd naar aanleiding van de coronacrisis reeds verschillende keren uitgebreid.  Zo was er het “corona overbruggingsrecht” wanneer je verplicht of vrijwillig je zaak 7 dagen moest sluiten n.a.v. de coronacrisis.  En het “overbruggingsrecht heropstart” voor zelfstandigen die na een verplichte sluiting wel opnieuw open gingen, maar nog werden geconfronteerd met een omzetdaling.  Een volledig overzicht van de voorwaarden van deze uitkeringen vind je onder volgende link.

Vanaf september 2020 is daar nog een 3e mogelijkheid bijgekomen.  Een overbruggingsrecht voor zelfstandigen die in quarantaine worden geplaatst en daardoor hun activiteit minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig moeten onderbreken.  Zelfstandigen die hun activiteit van thuis uit kunnen organiseren komen niet in aanmerking voor deze uitkering.  De overmacht moet aangetoond worden aan de hand van een quarantaine attest op hun naam.  Of op naam van een persoon die op hetzelfde adres staat ingeschreven.  Wie omwille van niet-essentiële redenen reist naar een land of een gebied dat zich in een rode zone bevindt op het ogenblik van vertrek, komt niet in aanmerking voor een uitbetaling.  Deze uitkering kan ook worden aangevraagd door zelfstandigen die gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen hun activiteit volledig moeten onderbreken wanneer zij moeten instaan voor de zorg van hun kind(eren) omdat de klas/opvang in quarantaine moet, of door de sluiting van de school.  In principe moet het gaan om kinderen van hoogstens 12 jaar.  De situatie van overmacht moet dan aangetoond worden aan de hand van een bewijsstuk (beslissing van de directie van de school of beslissing van de kinderopvang).  Wie deze tussenkomst aanvraagt voor de maand september kan deze niet cumuleren met de tijdelijke ouderschapsuitkering (lees meer).

Als zelfstandige moet je voor dit “quarantaine overbruggingsrecht” voldoen aan de “voorwaarden van het overbruggingsrecht in het geval van een gedwongen onderbreking”.  Deze voorwaarden vind je hier.  Quarantaine en gesloten klassen, scholen of kinderopvang vallen vanaf 1 september 2020 dus eigenlijk niet meer onder het toepassingsgebied van de tijdelijke crisismaatregelen overbruggingsrecht, maar onder het klassieke overbruggingsrecht “gedwongen onderbreking met economische impact”.

Indien je aan alle voorwaarden voldoet krijg je een uitkering die afhankelijk is van de periode van quarantaine : de zelfstandige die gedurende 14 dagen zijn zelfstandige activiteit volledig moet onderbreken omwille van bovenvermelde redenen krijgt een uitkering van 807,05 euro (met gezinslast) of 645,84 euro (zonder gezinslast).  Een zelfstandige die gedurende 7 dagen zijn zelfstandige activiteit volledig moet onderbreken omwille van bovenvermelde redenen krijgt een uitkering van 403,53 euro (met gezinslast) of 322,92 euro (zonder gezinslast).  Voor een quarantaine van minder dan 7 dagen krijg je geen uitkering.

De aanvraag van dit overbruggingsrecht moet worden aangevraagd bij je sociaal verzekeringsfonds.

Meer tips & trics ? Lees meer

 

Deel dit bericht op:


Andere actua berichten

Coronacrisis: geen btw decembervoorschot in 2020

24/10/20 Sinds enkele jaren moeten alle btw-plichtigen jaarlijks voor 24 december een btw voorschot betalen.  Deze verplichting werd naar aanleiding van de corona crisis voor 2020 afgeschaft.

Lees meer

Ga eens kijken op mypension.be

20/10/20 Op www.mypension.be, het online pensioenportaal van de overheid, vind je niet alleen de gegevens over je wettelijke pensioenrechten, maar ook informatie over alle aanvullende pensioenplannen die op jouw naam geregistreerd staan.

Lees meer

Coronacrisis : nieuw Vlaams beschermingsmechanisme

15/10/20 Vlaamse bedrijven die tussen 01 oktober en 18 november 2020 een omzetdaling van 60% ondergaan ten gevolge van de beperkende maatregelen opgelegd ingevolge de coronacrisis, kunnen hiervoor een compenserende premie ontvangen.

Lees meer