Coronacrisis : overbruggingsrecht voor zelfstandigen uitgebreid

17/06/20 Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen wordt uitgebreid naar ondernemers die hun activiteiten heropstarten, maar nog een omzetverlies realiseren.  Een “relance-uitkering”.

Reeds eerder werd het overbruggingsrecht voor zelfstandigen in financiële moeilijkheden versoepeld naar aanleiding van de uitbraak coronavirus : in de plaats dat je je werkzaamheden als zelfstandige minstens een hele maand moet onderbreken wordt tijdelijk toegestaan dat je deze uitkering ook kan aanvragen vanaf 7 opeenvolgende kalenderdagen van onderbreking (lees meer).

Intussen heeft de overheid m.b.t. dit overbruggingsrecht een nieuwe uitbreiding voorzien, een “heropstart-overbruggingsrecht” voor zelfstandigen die na hun sluiting n.a.v. de coronacrisis opnieuw opengaan, maar worden geconfronteerd met een omzetdaling.  Deze premie zal binnenkort aangevraagd kunnen worden voor de maanden juni, juli en augustus.

Voorwaarden :

  1. Actief zijn in een van de sectoren die het voorwerp hebben uitgemaakt van een verplichte sluitingsmaatregel opgelegd door de overheid en die tijdens hun heropening , sinds 4 mei (of later), nog geconfronteerd worden met beperkingen omtrent social distancing (horeca, sommige niet-voeding kleinhandelszaken, kappers, schoonheidsspecialisten, evenementensector…).
  2. Aantonen dat de activiteit in het 2e kwartaal 2020 een daling kent van ten minste 10% van de omzet of de bestellingen in vergelijking met hetzelfde kwartaal van vorig jaar.  Je zal deze daling, die het gevolg moet zijn van de Covid-19 crisis, moeten kunnen bewijzen op basis van objectieve elementen.  Controle nadien kan gebeuren op basis van oa je btw aangiften.  Was je vorig jaar in het 2e kwartaal niet niet actief kan er rekening gehouden worden met een ander referentiekwartaal. 

Opgelet, deze uitkering is dus niet bestemd voor zelfstandigen die de tijdelijke crisismaatregel omtrent het "gewone" overbruggingsrecht kregen op basis van een onderbreking van minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen (zoals bijvoorbeeld freelancers, vrije beroepers, enz.) maar is voorbehouden voor een beperkt aantal sectoren die verplicht gesloten bleven.

Deze uitkering is niet cumuleerbaar met gewone overbruggingsrecht of corona-ouderschapsverlof.  De uitkering kan ook niet gecombineerd worden met een uitkering uitbetaald door het ziekenfonds. En ze kan niet aangevraagd worden door zelfstandigen in bijberoep (die geen bijdragen verschuldigd zijn zoals een hoofdberoeper) of gepensioneerde zelfstandigen.

Het bedrag van de uitkering is hetzelfde als voor het gewone overbruggingsrecht : 1.291,69 € zonder gezinslast en 1.614,10 € met gezinslast.

Voorlopig zijn de volledige modaliteiten nog niet gekend, volg de site van jouw sociaal verzekeringsfonds goed op om te kijken hoe en vanaf wanneer je deze steun kan aanvragen.

Meer tips & trics ?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

Interesten ontvangen over je rekening courant

25/01/21 Interesten berekenen op je credit rekening courant (= je hebt geld tegoed van je vennootschap) is fiscaal interessant. De wetgever bouwde echter beperkingen in.

Lees meer

Coronacrisis : het vriendenaandeel

18/01/21 De Vlaamse Overheid voorziet een nieuwe maatregel zodat vennootschappen vlotter extra kapitaal kunnen vergaren.  En om spaarders fiscaal te stimuleren hun spaargeld in de locale economie te investeren.

Lees meer

België moet fiscaliteit buitenlands vastgoed hervormen

07/01/21 Discrimineert België, door haar belastingberekening, het hebben van buitenlands onroerend goed? Het Europees Hof van Justitie vindt alvast van wel en verzoekt ons land dit recht te zetten.

Lees meer