Coronacrisis : overbruggingsrecht voor zelfstandigen uitgebreid

17/06/20 Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen wordt uitgebreid naar ondernemers die hun activiteiten heropstarten, maar nog een omzetverlies realiseren.  Een “relance-uitkering”.

Reeds eerder werd het overbruggingsrecht voor zelfstandigen in financiële moeilijkheden versoepeld naar aanleiding van de uitbraak coronavirus : in de plaats dat je je werkzaamheden als zelfstandige minstens een hele maand moet onderbreken wordt tijdelijk toegestaan dat je deze uitkering ook kan aanvragen vanaf 7 opeenvolgende kalenderdagen van onderbreking (lees meer).

Intussen heeft de overheid m.b.t. dit overbruggingsrecht een nieuwe uitbreiding voorzien, een “heropstart-overbruggingsrecht” voor zelfstandigen die na hun sluiting n.a.v. de coronacrisis opnieuw opengaan, maar worden geconfronteerd met een omzetdaling.  Deze premie zal binnenkort aangevraagd kunnen worden voor de maanden juni, juli en augustus.

Voorwaarden :

  1. Actief zijn in een van de sectoren die het voorwerp hebben uitgemaakt van een verplichte sluitingsmaatregel opgelegd door de overheid en die tijdens hun heropening , sinds 4 mei (of later), nog geconfronteerd worden met beperkingen omtrent social distancing (horeca, sommige niet-voeding kleinhandelszaken, kappers, schoonheidsspecialisten, evenementensector…).
  2. Aantonen dat de activiteit in het 2e kwartaal 2020 een daling kent van ten minste 10% van de omzet of de bestellingen in vergelijking met hetzelfde kwartaal van vorig jaar.  Je zal deze daling, die het gevolg moet zijn van de Covid-19 crisis, moeten kunnen bewijzen op basis van objectieve elementen.  Controle nadien kan gebeuren op basis van oa je btw aangiften.  Was je vorig jaar in het 2e kwartaal niet niet actief kan er rekening gehouden worden met een ander referentiekwartaal. 

Opgelet, deze uitkering is dus niet bestemd voor zelfstandigen die de tijdelijke crisismaatregel omtrent het "gewone" overbruggingsrecht kregen op basis van een onderbreking van minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen (zoals bijvoorbeeld freelancers, vrije beroepers, enz.) maar is voorbehouden voor een beperkt aantal sectoren die verplicht gesloten bleven.

Deze uitkering is niet cumuleerbaar met gewone overbruggingsrecht of corona-ouderschapsverlof.  De uitkering kan ook niet gecombineerd worden met een uitkering uitbetaald door het ziekenfonds. En ze kan niet aangevraagd worden door zelfstandigen in bijberoep (die geen bijdragen verschuldigd zijn zoals een hoofdberoeper) of gepensioneerde zelfstandigen.

Het bedrag van de uitkering is hetzelfde als voor het gewone overbruggingsrecht : 1.291,69 € zonder gezinslast en 1.614,10 € met gezinslast.

Voorlopig zijn de volledige modaliteiten nog niet gekend, volg de site van jouw sociaal verzekeringsfonds goed op om te kijken hoe en vanaf wanneer je deze steun kan aanvragen.

Meer tips & trics ? Lees meer

 

Deel dit bericht op:


Andere actua berichten

Kilometervergoeding vanaf 01/07/2020

30/06/20 Federale ambtenaren krijgen vanaf 1 juli 2020 een vergoeding van 0,3542 euro per kilometer wanneer ze hun eigen wagen gebruiken bij dienstverplaatsingen. Tot 30 juni 2020 ontvingen ze daarvoor nog 0,3653 euro per kilometer. De kilometervergoeding die de fiscus aanvaardt in uw dossier is gebaseerd op dit bedrag en daalt dus ook naar 0,3542 euro. De kilometervergoeding wordt jaarlijks op 1 juli geïndexeerd. Het bedrag van 0,3542 euro geldt dus van 1 juli 2020 tot 30 juni 2021.

Lees meer

Coronacrisis : vervroegde verliesaftrek

22/06/20 Vennootschappen die verwachten in 2020 verlies te maken kunnen dit verlies reeds in mindering brengen van hun winst over 2019. De bedoeling is dat getroffen ondernemingen hierdoor hun liquiditeitspositie kunnen versterken.

Lees meer

Coronacrisis : betalingsuitstel sociale bijdragen zelfstandigen verlengd

19/06/20 Ondervind je cashflow problemen door de huidige crisis dan kon je voor de eerste twee kwartalen van 2020 een betalingsuitstel vragen aan je sociaal verzekeringsfonds voor je te betalen kwartaal bijdragen als zelfstandige.  Deze maatregel wordt nu uitgebreid en verlengd.

Lees meer