Coronacrisis : overbruggingsrecht voor zelfstandigen versoepeld

09/04/20 - update artikel Het overbruggingsrecht is een bestaande maatregel voor zelfstandigen in financiële moeilijkheden die wordt versoepeld naar aanleiding van de uitbraak coronavirus.

Het overbruggingsrecht is een maandelijkse uitkering die je als zelfstandige voor maximaal één jaar kan aanvragen indien je in financiële problemen komt door het sluiten van je zaak.

De drie redenen voor de stopzetting zijn :

  • faillissement;
  • gedwongen onderbreking;
  • economische moeilijkheden.

De "klassieke" voorwaarden voor het verkrijgen van dit overbruggingsrecht waren :

  • zelfstandig in hoofdberoep zijn, of helper of meewerkende echtgenoten in maxi-statuut;
  • je betaalde tijdens de afgelopen vier jaar de sociale bijdragen van minstens vier kwartalen;
  • vóór het kwartaal waarin je je activiteit moest onderbreken, was je vier kwartalen onafgebroken aangesloten als zelfstandige;
  • je mag geen beroepsactiviteit combineren met een overbruggingsrecht;
  • je geniet geen arbeidsongeschiktheidsuitkering, werkloosheidsuitkering, pensioen,…
  • je moet in België wonen.

Deze voorwaarden moeten de hele duur van de uitkering van toepassing blijven.

Tijdens de periode van overbruggingsrecht behoud je voor maximaal 4 kwartalen het recht op terugbetaling van je geneeskundige verzorging en het recht op een uitkering bij arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en moederschap. Opgelet, tijdens het overbruggingsrecht bouw je geen pensioenrechten op en kan je het recht op kinderbijslag verliezen (contacteer je kinderbijslagfonds voor controle van jouw dossier).

Nav de coronacrisis zijn de voorwaarden voor de erkenning overbruggingsrecht voor economische moeilijkheden versoepeld (voorlopig alvast voor de maanden maart, april en mei). In de plaats dat je je werkzaamheden als zelfstandige minstens een hele maand moet onderbreken (en een omslachtig dossier moet laten goedkeuren), wordt tijdelijk toegestaan dat je deze uitkering ook reeds kan aanvragen vanaf 7 opeenvolgende kalenderdagen van onderbreking via een vereenvoudigde procedure.  Dankzij de versoepeling krijg je deze uitkering overbruggingsrecht niet pro rata maar zal steeds het maandbedrag van 1.291.69 euro (zonder gezinslast) en 1.614,10 euro (met gezinslast) worden uitbetaald.  Opgelet, voor de beoordeling "met gezinslast" wordt gekeken naar je toestand bij jouw ziekenfonds.  Je moet dus minstens 1 persoon ten laste hebben bij je ziekenfonds.  Of je personen "fiscaal" ten laste hebt (bv. op je loonbrief) is niet van belang.  En slechts 1 persoon binnen het gezin kan deze verhoogde uitkering genieten.

De uitkering wordt tevens uitgebreid naar startende zelfstandigen, die in principe niet in aanmerkig komen.  Ook zelfstandigen in bijberoep die in 2020 wettelijke voorlopige bijdragen verschuldigd zijn zoals een zelfstandige in hoofdberoep (minstens 745,51 euro per kwartaal, dus voor bijberoepers die minstens 13.993,77 euro op jaarbasis verdienden), komen in aanmerking voor het overbruggingsrecht corona.  En voor de maanden maart en april wordt er nu ook een gedeeltelijk overbruggingsrecht voorzien voor zelfstandigen in bijberoep die op jaarbasis tussen de  6.996,89 euro en 13.993,77 euro verdienen in bijberoep en minstens 7 dagen sluiten. Concreet komen zij in aanmerking voor een overbruggingsrecht van 645,85 euro (zonder gezinslast) of 807,05 euro (met gezinslast) per maand.

Het overbruggingsrecht mag voor bijberoepers bovendien gecumuleerd worden met een RVA-uitkering voor tijdelijke werkloosheid, voor zelfstandigen die ook hun tewerkstelling als werknemer zien wegvallen door de coronacrisis.  Er is wel geen recht op het overbruggingsrecht als je je wettelijke voorlopige sociale bijdrage vrijwillig optrekt tot de minimumbijdrage van hoofdberoep.  Student zelfstandigen of gepensioneerden blijven uitgesloten van deze uitkering.

Is je activiteit opgenomen in de lijst van activiteiten die verboden zijn tot en met 3 mei 2020, dan valt de vereiste van 7 kalenderdagen weg (zie de volledige lijst van bedrijven die moeten sluiten : link ).  Voor deze zelfstandigen is er geen minimumduur van onderbreking voorzien.

Het overbruggingsrecht kan gecombineerd worden met de Vlaamse Hinderpremie (opgelet, voor deze premie zijn de voorwaarden wel strenger, lees meer).

Zelfstandigen die onder de vorm van een vennootschap werken en hun onderneming volledig moeten sluiten omwille van de maatregelen in het kader van het coronavirus, zullen ook recht kunnen hebben op de financiële uitkering.  Het feit dat de zelfstandige bedrijfsleider of bestuurder nog bezoldigingen ontvangt van de vennootschap, zou geen beletsel zijn om het overbruggingsrecht te genieten.

De versoepeling biedt ook sommige zelfstandigen die hun activiteit slechts gedeeltelijk onderbreken een volledige uitkering. Deze extra versoepeling is echter beperkt tot de zelfstandigen die door de overheid verplicht worden om gedeeltelijk te sluiten (bv. een restaurant dat overschakelt naar take-away).

Wanneer een onderbreking vereist is, vormen taken van gering belang, gelinkt aan de onderbroken zelfstandige activiteit, géén obstakel voor de toekenning van het overbruggingsrecht.  Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het beantwoorden van telefoons of e-mails, of andere taken die erop gericht zijn het voortbestaan van de activiteit te verzekeren.  Ook het verder uitbaten van een webshop of E-commerce heeft geen invloed op het overbruggingsrecht.  Hier moet de nodige soepelheid aan de dag worden gelegd bij de beoordeling.  Ter herinnering : voor al de ondernemingen die onder de verplichte sluitingsmaatregelen van de overheid vallen, volstaat bovendien een gedeeltelijke sluiting.  Ondanks een beperkte verderzetting van de activiteiten, hebben zij dus recht op de volledige uitkering binnen het overbruggingsrecht.  Bijvoorbeeld : een kledingwinkel die verder verkoopt via de webshop, een restaurant dat overschakelt op take-away, enz.  Artsen-specialisten, zorgverleners, medische beroepen, dierenartsen hebben ook recht wanneer ze enkel tussenkomen voor de dringende en absoluut noodzakelijke gevallen.

Opgelet, ook al wordt er bij de uitkering geen bedrijfsvoorheffing ingehouden, het overbruggingsrecht is een vervangingsinkomen en dus niet belastingvrij.  Je zal hierover later nog een fiscale fiche ontvangen die mee wordt opgenomen in je aangifte personenbelasting en dus alsnog wordt belast.  Je bent op deze uitkering wel geen sociale bijdragen verschuldigd.

Het is aangewezen om je banknummer door te geven van waaruit je ook je sociale bijdragen betaalt.  Zodoende kan de controle door je sociaal verzekeringsfonds sneller worden uitgevoerd en kan de uitbetaling worden versneld.

Wil je een beroep doen op deze uitkering dan moet je je sociaal verzekeringsfonds contacteren voor het indienen van de aanvraag.  De meeste fondsen hebben hiervoor intussen een invulformulier voorzien op hun site.  Zij zijn ook het best geplaatst om in jouw dossier alle mogelijkheden te bekijken op vlak van uitstel of zelfs vrijstelling van je sociale bijdragen en het verkrijgen van uitkeringen.  Zeker omdat de voorwaarden omtrent noodmaatregelen nog frequent wijzigen is het steeds aangewezen de site van jouw sociaal verzekeringsfonds goed op te volgen.

Meer tips & trics over de maatregelen mbt deze crisis ? Lees meer

Tip : heb je nog extra vragen over de mogelijkheden van compensatie en wat te doen  ?  Gelieve steeds uw eigen accountantskantoor te contacteren aub.  Zij zijn immers het best geplaatst om advies te geven over uw onderneming.

 

Deel dit bericht op:


Andere actua berichten

Coronacrisis: geen btw decembervoorschot in 2020

22/09/20 Sinds enkele jaren moeten alle btw-plichtigen jaarlijks voor 24 december een btw voorschot betalen.  Deze verplichting werd naar aanleiding van de corona crisis voor 2020 afgeschaft.

Lees meer

Belasting meerwaarde bij de verkoop van een gebouw

18/09/20 Bij een (snelle) verkoop van een gebouw in je privé ben je in sommige gevallen belastingen verschuldigd over de gerealiseerde meerwaarde.

Lees meer

2e wagen op de zaak niet langer evident

11/09/20 Zolang er een voordeel van alle aard werd berekend, maakte de fiscaal controleur er vroeger vaak geen probleem van dat er een tweede wagen werd ingeschreven in een vennootschap met slechts één bedrijfsleider.  Maar dat is de laatste jaren steeds minder evident geworden.

Lees meer