Coronacrisis : telewerken terug verplicht

20/11/21 Vanaf vandaag is het telewerken terug de regel. De federale overheid besliste tijdens het Overlegcomité dat telewerk terug verplicht wordt voor iedereen die dat, binnen zijn/haar functie, kan.

Vanaf 20 november gaat het om 4 dagen verplicht telewerk per week met 1 terugkomdag.  Vanaf 20 december komt daar een tweede terugkomdag bij.  Verplicht telewerken is al minstens van kracht tot 28 januari 2022.

Er mogen dus maximaal 20% van het totaal aantal telewerkende personen aanwezig zijn. Voor Kmo's met minder dan 10 actieve personen is er een uitzondering, daar mogen er maximaal 5 personen tegelijk aanwezig zijn.

Telewerken is verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten, voor alle personen die bij hen werkzaam zijn.  Tenzij telewerken onmogelijk is omwille van de aard van de functie, de continuïteit van de bedrijfsvoering, of het type van activiteiten of dienstverlening.

Indien telewerken niet kan worden toegepast moet je de nodige maatregelen nemen om de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen personen en het verplicht dragen van het masker.  Je gaat ook opnieuw verplicht zijn om de personeelsleden die niet kunnen telewerken een attest (zie voorbeeld onderaan) of een ander bewijsstuk te bezorgen dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt. Werknemers op werven vallen niet onder deze verplichting.

Om controle mogelijk te maken is ook de online registratie van telewerk terug verplicht.  Als werkgever zal je opnieuw maandelijks een elektronisch register (zie tool) van de aanwezigheden van je werknemers moeten invullen : het totaal aantal personen dat werkzaam is per vestiging (dus ook vennoten, uitzendkrachten,....), met vermelding van het aantal die een functie uitoefenen die niet telewerkbaar is. De aangifte heeft betrekking op de situatie van de eerste werkdag van de maand en moet ingediend zijn uiterlijk op de 6de kalenderdag van de maand. Voor de periode tot en met 31 december gaat het over de situatie op woensdag 24 november 2021. De aangifte moet uiterlijk op dinsdag 30 november 2021 ingediend zijn. De situatie op 3 januari 2022 moet, indien er wijzigingen zijn, worden aangegeven uiterlijk op 6 januari 2022.

Voor kleine Kmo’s, waar minder dan 5 personen werkzaam zijn, is er geen verplichting tot aangifte.

Volg alle info omtrent telewerken op de site van de sociale zekerheid (link).

Meer tips & tricks ?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !Andere actua berichten

Het UBO-register

27/11/21 Als vennootschap ben je verplicht het UBO-register in te vullen en up-to-date te houden. Maar zo'n UBO-register, wat is dat eigenlijk? Hierbij een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten : de wie, wat, waar en wanneer.

Lees meer

Fiscale aftrekbaarheid relatiegeschenken

26/11/21 In sommige sectoren is het gebruikelijk om je zakenrelaties periodiek een kleine attentie te geven.  De fiscus legt wel beperkingen op.

Lees meer

Een gift via je vennootschap

24/11/21 Een gift die in in je privé werd betaald is aftrekbaar in je aangifte personenbelasting.  Maar ook in je vennootschap zijn giften, onder bepaalde voorwaarden, aftrekbaar. 

Lees meer