Coronacrisis : uitbreiding Winwinlening

19/05/20 Om ondernemers in moeilijkheden te helpen worden de voorwaarden van de Vlaamse Winwinlening aangepast zodat ze aantrekkelijker wordt voor de kredietgevers.

Met de Winwinlening moedigt de Vlaamse overheid particulieren aan op een achtergestelde lening te verstrekken aan kmo’s.  Een particulier kan in dit systeem tot 50.000 € lenen aan een Vlaamse Kmo gedurende een looptijd van 8 jaar.  Hij krijgt hiervoor, naast de interesten, een jaarlijks aftrekbaar belastingkrediet van 2,5% op het openstaand kapitaal (dus maximaal 1.250 €/jaar).  Deze aftrek wordt verrekend in de personenbelasting van de kredietgever.  En indien de kmo niet kan terugbetalen krijg de kredietverstrekker toch nog 30% terug via de personenbelasting d.m.v. een bijkomend eenmalig belastingkrediet.  De term “belastingkrediet” wil zeggen dat dit geld ook wordt teruggestort aan de kredietgever wanneer er geen personenbelasting verschuldigd is.

De belangrijkste voorwaarden van deze lening zijn :

  • De lening kan enkel worden vertrekt door particulieren. Deze mogen geen werknemer, zaakvoerder, aandeelhouder,.. van de kredietnemer zijn.
  • Het is een achtergestelde lening, zowel ten aanzien van bestaande als toekomstige schulden;
  • Vaste looptijd van 8 jaar;
  • Er zijn verschillende aflossingsmogelijkheden : in één keer na 8 jaar, of via periodieke aflossingen (per maand, kwartaal, jaar,…), of via een eenmalige vervroegde terugbetaling;
  • De rentevoet die je moet toepassen is wettelijk vastgelegd.  De datum afsluiting van de lening is bepalend voor de van toepassing zijnde rentevoet.  Voor 2020 bedraagt deze 1,75%. Je mag deze eventueel wel verlagen tot maximaal de helft (dus laten dalen tot 0,875%);
  • Opgelet, over deze rentevoet is nog 30% roerende voorheffing verschuldigd die de kmo moet inhouden en doorstorten aan de overheid;
  • Als kredietgever kan je maximaal 50.000 € ontlenen (eventueel gespreid over diverse Winwinleningen aan diverse kmo’s);
  • Als kmo kan je tot 200.000 € Winwinleningen aangaan met een maximum van 50.000 € per kredietgever.

Naar aanleiding van huidige crisis worden de voorwaarden versoepeld.  Oa de grensbedragen worden opgetrokken.  Zo zouden particulieren een lening tot 75.000 € kunnen verstrekken, als kmo zou je tot 300.000 € kunnen lenen.  Ook de looptijd wordt flexibeler, tussen de vijf en tien jaar (ipv acht).  Bij bestaande leningen die aflopen in 2020 zou de termijn kunnen verlengd worden tot tien jaar.  Kleine aandeelhouders (tot 5%) kunnen nu ook kredietverstrekker zijn.  En tenslotte wordt de overheidswaarborg bij een faillissement verhoogd van 30% naar 40%.  Bij een faillissement kan de particulier dus 40% terugkrijgen via een belastingkrediet.  Wetgeving moet nog wel worden aangepast zodat het momenteel nog niet mogelijk is gebruik te maken van deze verruimde regeling.

Meer info vind je op de site van Vlaio of (registratie lening) van Pmvz

Meer tips & tricks ? Lees meer

 

Deel dit bericht op:


Andere actua berichten

Coronacrisis: geen btw decembervoorschot in 2020

22/09/20 Sinds enkele jaren moeten alle btw-plichtigen jaarlijks voor 24 december een btw voorschot betalen.  Deze verplichting werd naar aanleiding van de corona crisis voor 2020 afgeschaft.

Lees meer

Belasting meerwaarde bij de verkoop van een gebouw

18/09/20 Bij een (snelle) verkoop van een gebouw in je privé ben je in sommige gevallen belastingen verschuldigd over de gerealiseerde meerwaarde.

Lees meer

2e wagen op de zaak niet langer evident

11/09/20 Zolang er een voordeel van alle aard werd berekend, maakte de fiscaal controleur er vroeger vaak geen probleem van dat er een tweede wagen werd ingeschreven in een vennootschap met slechts één bedrijfsleider.  Maar dat is de laatste jaren steeds minder evident geworden.

Lees meer