Coronacrisis : uitbreiding Winwinlening

19/05/20 Om ondernemers in moeilijkheden te helpen worden de voorwaarden van de Vlaamse Winwinlening aangepast zodat ze aantrekkelijker wordt voor de kredietgevers.

Met de Winwinlening moedigt de Vlaamse overheid particulieren aan op een achtergestelde lening te verstrekken aan kmo’s.  Een particulier kan in dit systeem tot 50.000 € lenen aan een Vlaamse Kmo gedurende een looptijd van 8 jaar.  Hij krijgt hiervoor, naast de interesten, een jaarlijks aftrekbaar belastingkrediet van 2,5% op het openstaand kapitaal (dus maximaal 1.250 €/jaar).  Deze aftrek wordt verrekend in de personenbelasting van de kredietgever.  En indien de kmo niet kan terugbetalen krijg de kredietverstrekker toch nog 30% terug via de personenbelasting d.m.v. een bijkomend eenmalig belastingkrediet.  De term “belastingkrediet” wil zeggen dat dit geld ook wordt teruggestort aan de kredietgever wanneer er geen personenbelasting verschuldigd is.

De belangrijkste voorwaarden van deze lening zijn :

  • De lening kan enkel worden vertrekt door particulieren. Deze mogen geen werknemer, zaakvoerder, aandeelhouder,.. van de kredietnemer zijn.
  • Het is een achtergestelde lening, zowel ten aanzien van bestaande als toekomstige schulden;
  • Vaste looptijd van 8 jaar;
  • Er zijn verschillende aflossingsmogelijkheden : in één keer na 8 jaar, of via periodieke aflossingen (per maand, kwartaal, jaar,…), of via een eenmalige vervroegde terugbetaling;
  • De rentevoet die je moet toepassen is wettelijk vastgelegd.  De datum afsluiting van de lening is bepalend voor de van toepassing zijnde rentevoet.  Voor 2020 bedraagt deze 1,75%. Je mag deze eventueel wel verlagen tot maximaal de helft (dus laten dalen tot 0,875%);
  • Opgelet, over deze rentevoet is nog 30% roerende voorheffing verschuldigd die de kmo moet inhouden en doorstorten aan de overheid;
  • Als kredietgever kan je maximaal 50.000 € ontlenen (eventueel gespreid over diverse Winwinleningen aan diverse kmo’s);
  • Als kmo kan je tot 200.000 € Winwinleningen aangaan met een maximum van 50.000 € per kredietgever.

Naar aanleiding van huidige crisis worden de voorwaarden versoepeld.  Oa de grensbedragen worden opgetrokken.  Zo zouden particulieren een lening tot 75.000 € kunnen verstrekken, als kmo zou je tot 300.000 € kunnen lenen.  Ook de looptijd wordt flexibeler, tussen de vijf en tien jaar (ipv acht).  Bij bestaande leningen die aflopen in 2020 zou de termijn kunnen verlengd worden tot tien jaar.  Kleine aandeelhouders (tot 5%) kunnen nu ook kredietverstrekker zijn.  En tenslotte wordt de overheidswaarborg bij een faillissement verhoogd van 30% naar 40%.  Bij een faillissement kan de particulier dus 40% terugkrijgen via een belastingkrediet.  Wetgeving moet nog wel worden aangepast zodat het momenteel nog niet mogelijk is gebruik te maken van deze verruimde regeling.

Meer info vind je op de site van Vlaio of (registratie lening) van Pmvz

Meer tips & tricks ? Lees meer

 

Deel dit bericht op:


Andere actua berichten

Kilometervergoeding vanaf 01/07/2020

30/06/20 Federale ambtenaren krijgen vanaf 1 juli 2020 een vergoeding van 0,3542 euro per kilometer wanneer ze hun eigen wagen gebruiken bij dienstverplaatsingen. Tot 30 juni 2020 ontvingen ze daarvoor nog 0,3653 euro per kilometer. De kilometervergoeding die de fiscus aanvaardt in uw dossier is gebaseerd op dit bedrag en daalt dus ook naar 0,3542 euro. De kilometervergoeding wordt jaarlijks op 1 juli geïndexeerd. Het bedrag van 0,3542 euro geldt dus van 1 juli 2020 tot 30 juni 2021.

Lees meer

Coronacrisis : vervroegde verliesaftrek

22/06/20 Vennootschappen die verwachten in 2020 verlies te maken kunnen dit verlies reeds in mindering brengen van hun winst over 2019. De bedoeling is dat getroffen ondernemingen hierdoor hun liquiditeitspositie kunnen versterken.

Lees meer

Coronacrisis : betalingsuitstel sociale bijdragen zelfstandigen verlengd

19/06/20 Ondervind je cashflow problemen door de huidige crisis dan kon je voor de eerste twee kwartalen van 2020 een betalingsuitstel vragen aan je sociaal verzekeringsfonds voor je te betalen kwartaal bijdragen als zelfstandige.  Deze maatregel wordt nu uitgebreid en verlengd.

Lees meer