Coronapremie voor werknemers

23/08/21 Ondernemingen die ondanks de crisis goede resultaten hebben behaald kunnen hun werknemers een “coronapremie” toekennen.

Een bedrijf dat goede resultaten heeft behaald tijdens de Covid-19 crisis kan een coronapremie toekennen.  Wat “goede resultaten” precies zijn wordt niet gedefinieerd.  Als werkgever heb je dus de vrijheid om zelf te beslissen of je resultaten goed genoeg zijn om een premie toe te kennen en voor welk bedrag.

De premie heeft een maximum waarde van 500,00 € en neemt, naar analogie van de vorige consumptiecheques, de vorm aan van cheques. Zo wil de overheid de koopkracht verhogen en de binnenlandse consumptie aanzwengelen.

Voor de werknemer betekent de coronapremie tot 500,00 € netto koopkracht, voor de werkgever is er enkel een verlaagde werkgeversbijdrage verschuldigd van 16,5% maar blijft de premie, in tegenstelling tot bv. maaltijdcheques, voor 100% aftrekbaar.

De coronapremie is enkel bedoeld voor werknemers. Eenmanszaken of zelfstandig bedrijfsleiders kunnen dus geen aanspraak maken op deze vergoeding.

De toekenning van de coronapremie moet normaliter het voorwerp zijn van een collectieve arbeidsovereenkomst ofwel op bedrijfsniveau ofwel op sectorieel niveau. Bij afwezigheid van een vakbondsafvaardiging of wanneer het gaat om een categorie van werknemers voor wie collectieve overeenkomsten niet gebruikelijk zijn, is het echter mogelijk te voorzien in een individuele schriftelijke overeenkomst. Als werkgever kan je deze cheques bestellen bij de klassieke aanbieders van maaltijd- en ecocheques.

De wetgeving voorziet geen kader voor variaties in het bedrag van de premie tussen voltijdse en deeltijdse werknemers. Het is dus aan de werkgever om te beslissen of hij de premie al dan niet toekent in verhouding tot de gewerkte uren.

Deze premie kan worden uitgekeerd tot 31 december 2021, de ontvangen cheques blijven geldig tot 31 december 2022.  Het is de bedoeling dat de premie in tal van handelszaken kan worden uitgegeven : horeca, detailhandel, fitnesscentra, contactberoepen, bioscopen, enz.  Online aankopen komen niet in aanmerking.

Meer tips & tricks ?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

Btw-vrijstelling kleine onderneming

12/01/22 Een ondernemer kan zich niet zomaar beroepen op de toepassing van de btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen. Er moet daarvoor uitdrukkelijk worden gekozen, voorafgaandelijk aan de opstart van de activiteiten.

Lees meer

Belasting van de meerwaarde bij verkoop aandelen in uw vennootschap

10/01/22 In principe wordt de gerealiseerde meerwaarde bij de verkoop van aandelen vanuit je vennootschap vrijgesteld van belastingen. Aan deze vrijstelling zijn echter voorwaarden verbonden.

Lees meer

Een gift via je vennootschap

04/01/22 Een gift die je privé hebt betaald is aftrekbaar in je aangifte personenbelasting.  Maar ook in je vennootschap zijn giften, onder bepaalde voorwaarden, aftrekbaar. 

Lees meer