De definitie lichte vrachtwagen volgens de fiscus.

29/01/24 Lichte vrachtwagens vallen niet onder de aftrekbeperking van personenwagens en blijven dus volledig aftrekbaar. De fiscus legt wel voorwaarden op.

De aftrekbaarheid van personenwagens wordt bepaald volgens de CO2 uitstoot van de wagen, lichte vrachtwagens hebben een veel gunstiger fiscaal regime want blijven in principe 100% aftrekbaar.  Maar omdat er vaak sprake was van misbruik  greep de fiscus in.

Voor de fiscus is een lichte vrachtwagen een voertuig dat ontworpen en gebouwd werd voor het vervoer van goederen en waarvan de toegelaten massa niet meer is dan 3.500 kg. De fiscale definitie bepaalt vooral de manier waarop de laadruimte moet afgesloten zijn van de passagiersruimte en de verhouding van de lengte van de laadruimte t.o.v. die van de wielbasis (afstand tussen de twee assen). Daardoor vallen de meeste monovolumes, terreinwagens en luxe 4x4’s fiscaal gezien niet binnen de categorie van lichte vrachtauto’s.  De autokeuring kijkt na of een lichte vrachtwagen voldoet aan de fiscale criteria.

De volgende 4 categorieën van auto’s vallen nog onder het gunstig fiscaal stelsel en worden dus als lichte vrachtauto's beschouwd:

1. Pick-ups met enkele cabine 

 • een volledig van de laadruimte afgesloten enkele cabine die, naast die van de bestuurder, ten hoogste twee plaatsen bevat
 • een open laadbak, eventueel afgesloten met een dekzeil, een plat en horizontaal deksel of een opbouw ter bescherming van de lading

2. Pick-ups met dubbele cabine 

 • een volledig van de laadruimte afgesloten dubbele cabine die, naast die van de bestuurder, ten hoogste zes plaatsen bevat
 • een open laadbak, eventueel afgesloten met een dekzeil, een plat en horizontaal deksel of een opbouw ter bescherming van de lading

3. Bestelwagens met enkele cabine 

 • een passagiersruimte die, naast die van de bestuurder, ten hoogste twee plaatsen bevat
 • een laadruimte die is afgesloten van de passagiersruimte door een tussenschot van ten minste 20 cm hoogte of bij gebrek hieraan door de rugleuning van de enige rij zetels
 • een laadruimte waarvan de lengte minstens 50% bedraagt van de lengte van de wielbasis
 • een laadruimte die over haar hele oppervlakte bestaat uit een van het koetswerk deel uitmakende, vaste of duurzaam bevestigde horizontale laadvloer zonder verankeringsplaatsen voor bijkomende banken, zetels of veiligheidsgordels

4. Bestelwagens met dubbele cabine 

 • een passagiersruimte die, naast die van de bestuurder, ten hoogste zes plaatsen bevat
 • een laadruimte die volledig is afgesloten van de passagiersruimte door een niet afneembare ononderbroken wand uit een hard materiaal over de volle breedte en hoogte van de binnenruimte
 • een laadruimte waarvan de lengte minstens 50% bedraagt van de lengte van de wielbasis
 • een laadruimte die over haar hele oppervlakte bestaat uit een van het koetswerk deel uitmakende, vaste of duurzaam bevestigde horizontale laadvloer zonder verankeringsplaatsen voor bijkomende banken, zetels of veiligheidsgordels

Voldoet je wagen niet aan bovenstaande voorwaarden wordt deze beschouwd als een personenwagen.

Fiscaal is de wagen dan niet langer 100% aftrekbaar, maar zal de aftrekbaarheid worden beperkt op basis van de CO2 uitstoot zoals bij een personenwagen (lees meer).  Het voordeel alle aard voor privé gebruikt wordt dan niet langer berekend op basis van het werkelijk genoten voordeel maar op basis van een forfaitaire formule (lees meer). En ook btw is dan nog voor slechts maximaal 50% aftrekbaar (lees meer).

Meer tips & tricks ?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

De liquidatiereserve

15/04/24 Bij een dividenduitkering aan een natuurlijk persoon wordt er in principe 30% roerende voorheffing ingehouden en doorgestort aan de overheid.  Via het aanleggen van een liquidatiereserve kan je gebruik maken van een lager tarief roerende voorheffing.

Lees meer

Vergeet je UBO-register niet jaarlijks te bevestigen

08/04/24 Bij het niet naleven van de verplichting om het UBO-register van je vennootschap in te vullen, wijzigingen door te geven en het register jaarlijks te bevestigen, legt de administratie steeds vaker sancties op.

Lees meer

Belasting meerwaarde bij de verkoop van een gebouw

27/03/24 Bij een (snelle) verkoop van een gebouw in je privé ben je in sommige gevallen belastingen verschuldigd over de gerealiseerde meerwaarde.

Lees meer