De fiscaliteit van je personenwagen

27/06/24 Autofiscaliteit is een complexe materie waarbij de aftrekbaarheid van milieu onvriendelijke personenwagens steeds verder wordt beperkt.

De aftrekbaarheid van personenwagens wordt momenteel bepaald door de “gramformule”. De aftrekbaarheid van je personenwagen in je vennootschap is gelijk aan 120% - (0,5 x coëfficiënt x aantal gram CO2 uitstoot/km).

De te gebruiken coëfficiënt bedraagt 1,00 voor dieselmotoren, 0,90 voor voertuigen op aardgas met een belastbaar vermogen van minder dan 12PK en 0,95 voor alle andere voertuigen (benzine, Lpg, dieselhybride,…). En het percentage van aftrekbaarheid mag niet lager zijn dan 50% of hoger dan 100%. Enkel wagens met een CO2 uitstoot van 200 gram of meer zijn slechts voor 40% aftrekbaar. Hybride voertuigen volgen bovenstaand regime, elektrische voertuigen zijn 100% aftrekbaar.

Voorbeeld : koop je een personenwagen met benzine motor en een CO2 uitstoot van 118 gram is de formule dus 120% - (0,5 x 0,95 x 118) = 63,95%.  De kosten van deze wagen zijn dus voor 63,95% aftrekbaar, 36,05% van de gemaakte kosten wordt alsnog belast in je vennootschap. De beperking wordt toegepast op alle wagenkosten zoals afschrijving, leasing, verzekering, brandstofkosten, verkeersbelasting, onderhoud,..

Opgelet, enkele wagenkosten (zoals bv. de financieringskosten of de CO2 solidariteitsbijdrage die de werkgever verschuldigd is over de wagens ter beschikking gesteld aan werknemers) blijven steeds 100% aftrekbaar.

Opmerking : “valse hybrides” vallen in een afzonderlijk regime. Dit zijn (plug-in hybride) wagens die gedeeltelijk op brandstof en gedeeltelijk op een oplaadbare batterij rijden, maar waarvan de capaciteit van de batterij slechts een beperkt gebruik toelaat. Bij deze auto’s wordt de te gebruiken CO2 uitstoot (voor het bepalen van de fiscale aftrekbaarheid en voordeel alle aard) afhankelijk gesteld van de energiecapaciteit van de batterij in verhouding met het gewicht van de wagen en van de meegedeelde CO2 uitstoot van het voertuig. Is de energiecapaciteit lager dan 0,5kWh per 100 kg wagengewicht of een uitstoot van meer dan 50 gram CO2/km, dan is de in aanmerking te nemen CO2 uitstoot gelijk aan die van een overeenstemmend voertuig in de niet-hybride versie. Bestaat zo’n overeenstemmend model niet, dat moet de officiële uitstootwaarde vermenigvuldigd worden met 2,5.

Opmerking : brandstofkosten (benzine of diesel) voor plug-in hybrides aangekocht vanaf 01/01/2023 zijn nog maar voor 50% aftrekbaar.  Daarvoor was dat meestal nog, op basis van bovenstaande formule, 100%.  Een maatregel die dus enkel de bestuurders treft die hun batterijen niet of nauwelijks gebruiken.

 

In de toekomst zal de fiscale aftrekbaarheid van personenwagens echter dalen.

Voor de wagens besteld voor 01/07/2023 wijzigt er niets, zij blijven aftrekbaar volgens bovenstaande formule.  Ook als je via een leasingmaatschappij de wagen bestelde voor 01/07/2023 en je later de voorziene aankoopoptie uitoefent blijft de datum ondertekening van de leasingovereenkomst gelden en kan je blijven gebruik maken van bovenstaand regime.

Maar personenwagens op fossiele brandstof die worden besteld vanaf 01/07/2023 t.e.m. 31/12/2025 zullen vanaf inkomstenjaar 2025 (aanslagjaar 2026) geleidelijk hun fiscale aftrekbaarheid verliezen. Dit betekent dat bovenstaande aftrekregeling in eerste instantie van toepassing blijft, maar dat bovenstaande ondergrens van 40% en 50% worden afgeschaft, wat maakt dat wagens met een hoge CO2 uitstoot vanaf 2025 hun aftrekbaarheid volledig verliezen.

Bovendien zal ook de maximale aftrekbaarheid stelselmatig worden afgebouwd tot
 75% in 2025 (aanslagjaar 2026)
 50% in 2026 (aanslagjaar 2027)
 25% in 2027 (aanslagjaar 2028)
   0% in 2028 (aanslagjaar 2029).

Nieuwe personenwagens, aangekocht vanaf 01/01/2026, die geen zero emissie hebben, zullen fiscaal niet meer aftrekbaar zijn.

Electrische wagens

Enkel elektrische voertuigen (of wagens op waterstof) blijven 100% aftrekbaar.  Van elektrische wagens aangekocht vanaf 01/01/2027 zal de aftrekbaarheid echter wel worden beperkt.  Onderstaande percentages blijven op de wagen van toepassing voor zijn volledige looptijd.  De aftrekbaarheid van een elektrische wagen aangekocht in
  2027 bedraagt 95%
  2028 bedraagt 90%
  2029 bedraagt 82,50%
  2030 bedraagt 75%
  2031 en volgende bedraagt 67,50%

De aankoop van een laadstation blijft voor 100% aftrekbaar. Bij laadstations aangekocht vanaf 2030 zou de aftrekbaarheid worden beperkt tot 75%.

Opmerking : de officiële CO2 uitstoot van een auto vind je terug op het inschrijvingsbewijs of, indien het inschrijvingsbewijs geen CO2 uitstoot vermeldt, het gelijkvormigheidsattest.

Waarom die “aftrekbaarheid” zo belangrijk is? Over het niet aftrekbaar gedeelte van je kosten (dus van je auto, maar ook over kosten van restaurant, relatiegeschenken, hospitalisatie verzekering,….) wordt in de fiscale aangifte alsnog belasting berekend. Het niet aftrekbaar gedeelte vormt een zogenaamde “verworpen” uitgave. Op die manier heeft de aftrekbaarheid van het voertuig een directe impact op de belastingdruk van je bedrijf.

Opgelet, bovenstaande is in afwachting van een eventueel grote fiscale hervorming waarin men het principe van salariswagens (lees fiscale voordelen) misschien verder wil beperken.

Wil je meer weten over de btw aftrek van je bedrijfswagen ?  Lees volgend artikel : link.

Meer tips & tricks ?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

Kilometervergoeding vanaf 01/07/2024

16/07/24 Federale ambtenaren krijgen vanaf 1 juli 2024 een vergoeding van 0,4297 euro per kilometer wanneer ze hun eigen wagen gebruiken bij dienstverplaatsingen. De kilometervergoeding die de fiscus aanvaardt in uw dossier is gebaseerd op dit bedrag en wijzigt dus ook naar 0,4297 euro.

Lees meer

Studentenarbeid

03/07/24 De belangrijkste principes van studentenarbeid kort opgesomd.

Lees meer

De liquiditeitstest

13/06/23 Het wetboek vennootschappen voorziet bij een BV en CV twee verplichte testen bij elke dividend uitkering, ter bescherming van de schuldeisers. De netto-actieftest en de liquiditeitstest. Vooral deze laatste blijkt nog onvoldoende gekend.

Lees meer