De Koopkrachtpremie

01/06/23 Bij goede bedrijfsresultaten in 2022 voorziet de regering dat de werkgever vanaf 01 juni 2023 een koopkrachtpremie kan geven aan zijn werknemers. Die kan worden uitgekeerd onder de vorm van consumptiecheques, te bestellen voor eind december 2023.

De premie is dus geen cash premie via de loonbrief, maar wordt uitgekeerd via een papieren of elektronische consumptiecheques.

Het maximumbedrag van de koopkrachtpremie, hangt af van de winst van je bedrijf. Voor ondernemingen die een hoge winst behaalden, bedraagt de bovengrens van de premie 500 € per werknemer. In geval van een uitzonderlijk hoge winst, wordt dit maximumbedrag opgetrokken tot 750 €. Jouw sector, of jouw onderneming, kunnen natuurlijk ook een lager bedrag voorzien.

De toekenning van de koopkrachtpremie moet vervat zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst op sectoraal vlak of op ondernemingsvlak (waarin o.a. de “hoge” of “uitzonderlijke hoge” winst wordt gedefinieerd). Wordt een dergelijke overeenkomst niet gesloten bij bv. gebrek aan een syndicale delegatie, dan mag de toekenning geregeld worden door een individuele overeenkomst.

Aangezien de koopkrachtpremie mee onderdeel kan uitmaken van de aankomende sectorale onderhandelingsrondes, is het raadzaam af te wachten of jouw sector afspraken zal maken over de toekenning van deze premie.

Als je de toekenningsregels volgt, is de koopkrachtpremie volledig  aftrekbaar in de onderneming en vrijgesteld van belastingen en van sociale bijdragen bij de werknemer.  Er is wel voorzien in een bijzondere patronale RSZ-bijdrage van 16,5 %. Om volledig aftrekbaar te blijven mag de premie wel niet worden uitgekeerd ter vervanging van de wedde, premies, lopende voordelen, enz.

De koopkrachtpremie, in de vorm van consumptiecheques, kan je besteden aan de betaling van een maaltijd en de aankoop van verbruiksklare voeding, of de aankoop van producten en diensten met een ecologisch karakter.  Of m.a.w. de zaken die je kan kopen via maaltijd- of ecocheques.

Bedrijfsleiders kunnen zich deze premie niet uitkeren.

Meer tips & tricks ?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

2e wagen op de zaak niet langer evident

17/09/23 Zolang er een voordeel van alle aard werd berekend, maakte de fiscaal controleur er vroeger vaak geen probleem van dat er een tweede wagen werd ingeschreven in een vennootschap met slechts één bedrijfsleider. Maar dat is nu niet langer het geval.

Lees meer

Hoe de publicatieformulieren Staatsblad te ondertekenen

12/09/23 Wanneer je als vennootschap een wijziging in het bestuursorgaan, zetelverplaatsing, e.d. wil doorvoeren, worden er notulen opgesteld. Van deze notulen moet een uittreksel worden gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Lees meer

Btw aftrek bedrijfswagen

08/09/23 Als u een als bedrijfswagen een personenauto gebruikt is de btw die wordt berekend op de aankoop (of huur, leasing,…) slechts gedeeltelijk aftrekbaar.  Deze btw aftrek zal bij personenwagens tussen 35 procent en 50 procent liggen.

Lees meer