De korting roerende voorheffing dividenden verwerken in je aangifte personenbelasting

24/04/23 In een poging om slapend geld op spaardeposito’s te laten investeren in bedrijven werd, voor natuurlijke personen, een vrijstelling roerende voorheffing voorzien op de eerste schijf van 800,00 € aan ontvangen dividenden. Deze vrijstelling werd niet automatisch toegepast bij de uitkering van je dividend in 2022, maar moet je nu aanvragen in je aangifte personenbelasting.

De vrijstelling is van toepassing op alle dividenden van aandelen of winstbewijzen, ongeacht of het om inkomsten van binnen- of buitenlandse oorsprong gaat. Dus alle periodieke dividenden komen in aanmerking, met uitzondering van o.a. dividenden van fondsen, of dividenden toegekend door juridische constructies onderworpen aan de kaaimantaks. Ook interesten op je rekening courant, die fiscaal geherkwalificeerd werden als een dividend, komen niet in aanmerking. De "gewone" dividenden uit je eigen vennootschap komen wel in aanmerking.

In tegenstelling tot andere vergelijkbare vrijstellingen wordt deze korting niet toegepast bij de inhouding van de roerende voorheffing, maar moet ze worden aangevraagd in de aangifte personenbelasting. Wanneer je in 2022 dividenden over aandelen hebt ontvangen die tegen verschillende tarieven roerende voorheffing zijn belast, mag je zelf beslissen voor welke inkomsten je deze vrijstelling wenst te krijgen.

Je vraagt de vrijstelling aan door in je aangifte personenbelasting in vak VII, code 1437 of 2437 (partner), de roerende voorheffing van de vrijgestelde dividenden te vermelden. Het bedrag aan ontvangen dividend moet je niet vermelden in je aangifte.

De vrijstelling van 800,00 € dividend geldt per partner. Je kan dus per partner telkens maximaal 240,00 € terugvorderen (30% op 800,00 €). Hierbij moet je rekening houden met het huwelijksvermogensrecht. Als je als echtgenoten samen wordt belast, moet je de inkomsten van kapitalen als volgt aangeven :

  • Inkomsten die volgens het vermogensrecht tot het eigen vermogen van een echtgenoot behoren, moeten volledig op naam van die echtgenoot worden aangegeven.
  • Alle andere inkomsten moeten voor de helft op naam van elk van de echtgenoten worden aangegeven.

Bij de aangifte moet je voor deze korting geen bewijs toevoegen. Wel moet je, bij controle, documenten kunnen voorleggen waaruit blijkt :

  • Welke vennootschap het dividend heeft toegekend.
  • Wat het bruto bedrag is van de dividenden waarvoor de vrijstelling wordt gevraagd.
  • Welk tarief voor roerende voorheffing werd toegepast.
  • Hoeveel roerende voorheffing is ingehouden.
  • Op welke datum het dividend door de vennootschap werd betaald of toegekend (voor dividenden van Belgische oorsprong).
  • Dat het dividend effectief werd geëind en op welke datum.

Op buitenlandse dividenden is er vaak geen roerende voorheffing ingehouden en moet je deze aangeven in je Belgische aangifte personenbelasting om de belasting hierover alsnog te voldoen. De eerste schijf van 800,00 € is ook hier vrijgesteld en moet bijgevolg niet worden aangegeven.  Je hebt wel maar één keer recht op deze vrijstelling van 800,00 €. Dus als je zowel dividenden ontvangt waarop wel roerende voorheffing werd ingehouden, en (buitenlandse) dividenden waarop geen roerende voorheffing werd ingehouden, moet je en keuze maken op welk inkomen je de vrijstelling wenst toe te passen.

Wordt je aangifte personenbelasting ingevuld door een accountant of fiscalist, vergeet dan zeker niet hem/haar attent te maken op de dividenden die je tijdens 2022 ontving.

Meer tips & tricks ?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

Vergeet niet je buitenlands vastgoed aan te geven bij de fiscus

26/11/23 Sinds enkele jaren moet iedereen die in het buitenland onroerende goederen verwerft, hiervan aangifte doen bij de overheid. Dit kan eenvoudig via het invullen van een vragenlijst op je myminfin pagina.

Lees meer

Dagvergoeding voor binnenlandse dienstreizen

20/11/23 Ook als bedrijfsleider kan je aanspraak maken op het forfait “binnenlandse dienstreizen” als je vaak op de baan bent.

Lees meer

Kilometervergoeding vanaf 01/10/2023

13/11/23 Federale ambtenaren krijgen vanaf 1 oktober 2023 een vergoeding van 0,4259 euro per kilometer wanneer ze hun eigen wagen gebruiken bij dienstverplaatsingen. De kilometervergoeding die de fiscus aanvaardt in uw dossier is gebaseerd op dit bedrag en wijzigt dus ook naar 0,4259 euro.

Lees meer