De korting roerende voorheffing dividenden verwerken in je aangifte personenbelasting

23/04/21 In een poging om slapend geld op spaardeposito’s te laten investeren in bedrijven werd, voor natuurlijke personen, een vrijstelling roerende voorheffing voorzien op de eerste schijf van 800,00 € aan ontvangen dividenden. Deze vrijstelling werd niet automatisch toegepast bij de uitkering van het dividend in 2020, maar moet je nu aanvragen in je aangifte personenbelasting.

De vrijstelling is van toepassing op alle dividenden van aandelen of winstbewijzen, ongeacht of het om inkomsten van binnen- of buitenlandse oorsprong gaat. Dus alle periodieke dividenden komen in aanmerking, met uitzondering van o.a. dividenden van fondsen, of dividenden toegekend door juridische constructies onderworpen aan de kaaimantaks. Ook interesten op je rekening courant, die fiscaal geherkwalificeerd werden als een dividend, komen niet in aanmerking. De "gewone" dividenden uit je eigen vennootschap komen wel in aanmerking.

In tegenstelling tot andere vergelijkbare vrijstellingen wordt deze korting niet toegepast bij de inhouding van de roerende voorheffing, maar moet ze worden aangevraagd in de aangifte personenbelasting. Wanneer je in 2020 dividenden over aandelen hebt ontvangen die tegen verschillende tarieven roerende voorheffing zijn belast, mag je zelf beslissen voor welke inkomsten je deze vrijstelling wenst te krijgen.

Je vraagt de vrijstelling aan door in je aangifte personenbelasting in vak VII, code 1437 of 2437 (partner), de roerende voorheffing van de vrijgestelde dividenden te vermelden. Het bedrag aan ontvangen dividend moet je niet vermelden in je aangifte.

De vrijstelling van 800,00 € dividend geldt per partner. Je kan dus per partner telkens maximaal 240,00 € terugvorderen (30% op 800,00 €). Hierbij moet je rekening houden met het huwelijksvermogensrecht. Als je als echtgenoten samen wordt belast, moet je de inkomsten van kapitalen als volgt aangeven :

  • Inkomsten die volgens het vermogensrecht tot het eigen vermogen van een echtgenoot behoren, moeten volledig op naam van die echtgenoot worden aangegeven.
  • Alle andere inkomsten moeten voor de helft op naam van elk van de echtgenoten worden aangegeven.

Bij de aangifte moet je voor deze korting geen bewijs toevoegen. Wel moet je, bij controle, documenten kunnen voorleggen waaruit blijkt :

  • Welke vennootschap het dividend heeft toegekend.
  • Wat het bruto bedrag is van de dividenden waarvoor de vrijstelling wordt gevraagd.
  • Welk tarief voor roerende voorheffing werd toegepast.
  • Hoeveel roerende voorheffing is ingehouden.
  • Op welke datum het dividend door de vennootschap werd betaald of toegekend (voor dividenden van Belgische oorsprong).
  • Dat het dividend effectief werd geëind en op welke datum.

Voor inkomstenjaar 2020 (aanslagjaar 2021) werd deze vrijstelling in principe opgetrokken tot 812,00 €. Door de coronacrisis werd deze indexering echter geannuleerd.

Wordt je aangifte ingevuld door een accountant of fiscalist, vergeet dan zeker niet hem/haar attent te maken op de dividenden die je tijdens 2020 ontving.

Meer tips & tricks ?

 

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

Uitstel voor het indienen van je aangifte personenbelasting door je accountant

15/10/21 Was je aangifte personenbelasting nog niet ingediend, dan krijgt je accountant hiervoor, naar aanleiding van de hoge werkdruk en samenvallende deadlines, extra uitstel.

Lees meer

Het einde van auteursrechten?

23/09/21 Steeds meer ondernemers passen het systeem van auteursrechten toe. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem wil eventueel misbruik aanpakken.

Lees meer

Hoe wordt het crisis-overbruggingsrecht belast?

10/09/21 De federale en de Vlaamse regering troffen tijdens de Coronapandemie verschillende maatregelen om het bedrijfsleven te ondersteunen. Eén daarvan was het Covid-19 crisis-overbruggingsrecht.

Lees meer