De man niet meer automatisch in de linkerkolom aangifte personenbelasting

24/02/23 Waar 2 kolommen zijn voorzien in de aangifte personenbelasting moesten gehuwden en wettelijk samenwonenden van een verschillend geslacht die een gezamenlijke aangifte indienen, de gegevens van de man in de linkerkolom en die van de vrouw in de rechterkolom invullen.  Dit principe wordt vanaf de aangifte inkomstenjaar 2022 gewijzigd.

Voor een gezamenlijke aangifte is de leeftijd nu het enige criterium om de volgorde van de kolommen en toewijzing van de codes te bepalen.

Dit heeft tot gevolg dat in de aangifte personenbelasting (op papier of Tax-on-web) vanaf aanslagjaar 2023 voor alle gehuwde of wettelijk samenwonende belastingplichtigen (van hetzelfde of ander geslacht) de oudste persoon de linkerkolom invult (codes die beginnen met 1 of 3) en de jongste persoon de rechterkolom in (codes die beginnen met 2 of 4).

Er wordt dus geen onderscheid meer gemaakt tussen mannen en vrouwen voor de volgorde van de kolommen of de toewijzing van codes. Om dit manier wil de fiscus gendergelijkheid promoten en de toewijzing vervangen door een neutraler criterium.

Ook andere documenten zullen dit principe volgen. In het voorstel van vereenvoudigde aangifte, het aanslagbiljet en elk ander document dat belastinggegevens bevat zijn de codes die beginnen met 1 of 3 voor de oudste persoon en de codes die beginnen met 2 of 4 voor de jongste persoon.  Wanneer de gegevens in twee kolommen worden weergegeven, staan de gegevens van de oudste persoon in de linkerkolom.

Personen die alleen een aangifte indienen blijven trouwens, zoals vroeger, de linkerkolom invullen.

Meer tips & tricks?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

Dividenden aan 15%, de vvpr-bis toepassen of een liquidatiereserve aanleggen?

17/03/23 Over een dividend uit je vennootschap betaal je in principe 30% roerende voorheffing. Dit kan soms aan een lager tarief, waarbij we voor oudere vennootschappen vaak het systeem van de liquidatiereserve toepassen en bij jongere vennootschappen de vvpr-bis regeling. De verschillen in een notedop.

Lees meer

Langere controletermijn bij laattijdige btw aangiften

15/03/23 In principe kan je btw controleur 3 jaar teruggaan voor het nakijken van je btw aangifte.  Dien je een btw aangifte laattijdig in, dan wordt deze controle termijn, voor aangiften vanaf 2023, verlengd tot 4 jaar.

Lees meer

De winstpremie

10/03/22 Je kan je werknemers via een “winstpremie” een deel van de winst van de vennootschap toekennen als bonus. Door de relatief eenvoudige vormvoorwaarden is deze maatregel een waardig alternatief voor de “niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen”

Lees meer