De man niet meer automatisch in de linkerkolom aangifte personenbelasting

24/02/23 Waar 2 kolommen zijn voorzien in de aangifte personenbelasting moesten gehuwden en wettelijk samenwonenden van een verschillend geslacht die een gezamenlijke aangifte indienen, de gegevens van de man in de linkerkolom en die van de vrouw in de rechterkolom invullen.  Dit principe wordt vanaf de aangifte inkomstenjaar 2022 gewijzigd.

Voor een gezamenlijke aangifte is de leeftijd nu het enige criterium om de volgorde van de kolommen en toewijzing van de codes te bepalen.

Dit heeft tot gevolg dat in de aangifte personenbelasting (op papier of Tax-on-web) vanaf aanslagjaar 2023 voor alle gehuwde of wettelijk samenwonende belastingplichtigen (van hetzelfde of ander geslacht) de oudste persoon de linkerkolom invult (codes die beginnen met 1 of 3) en de jongste persoon de rechterkolom in (codes die beginnen met 2 of 4).

Er wordt dus geen onderscheid meer gemaakt tussen mannen en vrouwen voor de volgorde van de kolommen of de toewijzing van codes. Om dit manier wil de fiscus gendergelijkheid promoten en de toewijzing vervangen door een neutraler criterium.

Ook andere documenten zullen dit principe volgen. In het voorstel van vereenvoudigde aangifte, het aanslagbiljet en elk ander document dat belastinggegevens bevat zijn de codes die beginnen met 1 of 3 voor de oudste persoon en de codes die beginnen met 2 of 4 voor de jongste persoon.  Wanneer de gegevens in twee kolommen worden weergegeven, staan de gegevens van de oudste persoon in de linkerkolom.

Personen die alleen een aangifte indienen blijven trouwens, zoals vroeger, de linkerkolom invullen.

Meer tips & tricks?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

Kilometervergoeding vanaf 01/07/2024

16/07/24 Federale ambtenaren krijgen vanaf 1 juli 2024 een vergoeding van 0,4297 euro per kilometer wanneer ze hun eigen wagen gebruiken bij dienstverplaatsingen. De kilometervergoeding die de fiscus aanvaardt in uw dossier is gebaseerd op dit bedrag en wijzigt dus ook naar 0,4297 euro.

Lees meer

Studentenarbeid

03/07/24 De belangrijkste principes van studentenarbeid kort opgesomd.

Lees meer

De fiscaliteit van je personenwagen

27/06/24 Autofiscaliteit is een complexe materie waarbij de aftrekbaarheid van milieu onvriendelijke personenwagens steeds verder wordt beperkt.

Lees meer