De statuten van je vennootschap staan online

22/06/21 Waar vroeger enkel een beperkt uittreksel uit je statuten online raadpleegbaar was via het staatsblad, staat nu de volledige inhoud online beschikbaar.

De statuten van je vennootschap vormen een belangrijk onderdeel in het leven van je onderneming.  Ze regelen het huishouden van je vennootschap, leggen eventueel beperkingen op, kunnen de winstverdeling vastleggen, stipuleren hoe bestuurders worden verkozen, enz.  Deze interne spelregels zijn daarom niet alleen van belang voor de aandeelhouders en bestuurders, maar kunnen ook belangrijk zijn voor derden (bv. schuldeisers).

Derden konden online echter enkel een beperkt uittreksel terugvinden via het staatsblad.  Voor een volledig afschrift moesten ze naar de griffie van de ondernemingsrechtbank.  Via www.notaris.be/statuten zijn nu echter de volledige statuten van vennootschappen (die voortkomen uit notariële akten) voor iedereen gratis raadpleegbaar.  Onderhandse akten (Vzw, CommV, Vof) vind je niet in dit register.

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) voorzag immers deze databank waarin de eerste versie van de statuten uit de oprichtingsakte en de gecoördineerde versie van de statuten na wijzigingen, worden opgenomen.  De databank wordt beheerd door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.

Opzoekingen gebeuren via het ondernemingsnummer van de vennootschap.  Indien je enkel de naam weet kan je het ondernemingsnummer meestal snel terugvinden via de zoekfunctie in de Kbo (link).

De “statutendatabank” bewaart alle versies van de statuten van Belgische vennootschappen opgericht (of gewijzigd) sinds mei 2019.  Enerzijds erg handig om snel de statuten van een vennootschap na te kijken. Anderzijds staat hiermee toch ook heel wat informatie voor iedereen online beschikbaar : opgenomen afspraken m.b.t. de overdraagbaarheid van aandelen, voorkooprechten, winstverdeling, stemrechten,… zijn door iedereen na te lezen. Wil je liever niet je volledige interne keuken voor iedereen beschikbaar maken, weet dat je ook heel wat afspraken buiten de statuten kan vastleggen via bv. een aandeelhoudersovereenkomst (lees meer).

Meer tips & tricks ?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

Voorafbetalingen vennootschapsbelasting 2024 (aanslagjaar 2025)

26/02/24 Vennootschappen krijgen een belastingverhoging aangerekend als ze onvoldoende of geen voorafbetaling vennootschapsbelasting uitvoeren. Verwacht je over dit boekjaar belastingen verschuldigd te zijn, dan is het belangrijk om voorafbetalingen te voorzien.

Lees meer

Vergeet je “algemene voorwaarden” niet

16/02/24 Hoewel het gebruik van “algemene voorwaarden” vanuit juridisch standpunt niet verplicht is, raden we aan hier gebruik van te maken.  Het vermelden van "algemene voorwaarden" heeft immers tal van voordelen.

Lees meer

Vanaf 2026 is elektronisch factureren verplicht

01/02/24 Vanaf januari 2026 ben je verplicht om je facturatie naar andere ondernemingen te doen via een “gestructureerde elektronische facturatie”, een e-invoice.  

Lees meer