De statuten van je vennootschap staan online

22/06/21 Waar vroeger enkel een beperkt uittreksel uit je statuten online raadpleegbaar was via het staatsblad, staat nu de volledige inhoud online beschikbaar.

De statuten van je vennootschap vormen een belangrijk onderdeel in het leven van je onderneming.  Ze regelen het huishouden van je vennootschap, leggen eventueel beperkingen op, kunnen de winstverdeling vastleggen, stipuleren hoe bestuurders worden verkozen, enz.  Deze interne spelregels zijn daarom niet alleen van belang voor de aandeelhouders en bestuurders, maar kunnen ook belangrijk zijn voor derden (bv. schuldeisers).

Derden konden online echter enkel een beperkt uittreksel terugvinden via het staatsblad.  Voor een volledig afschrift moesten ze naar de griffie van de ondernemingsrechtbank.  Via www.notaris.be/statuten zijn nu echter de volledige statuten van vennootschappen (die voortkomen uit notariële akten) voor iedereen gratis raadpleegbaar.  Onderhandse akten (Vzw, CommV, Vof) vind je niet in dit register.

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) voorzag immers deze databank waarin de eerste versie van de statuten uit de oprichtingsakte en de gecoördineerde versie van de statuten na wijzigingen, worden opgenomen.  De databank wordt beheerd door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.

Opzoekingen gebeuren via het ondernemingsnummer van de vennootschap.  Indien je enkel de naam weet kan je het ondernemingsnummer meestal snel terugvinden via de zoekfunctie in de Kbo (link).

De “statutendatabank” bewaart alle versies van de statuten van Belgische vennootschappen opgericht (of gewijzigd) sinds mei 2019.  Enerzijds erg handig om snel de statuten van een vennootschap na te kijken. Anderzijds staat hiermee toch ook heel wat informatie voor iedereen online beschikbaar : opgenomen afspraken m.b.t. de overdraagbaarheid van aandelen, voorkooprechten, winstverdeling, stemrechten,… zijn door iedereen na te lezen. Wil je liever niet je volledige interne keuken voor iedereen beschikbaar maken, weet dat je ook heel wat afspraken buiten de statuten kan vastleggen via bv. een aandeelhoudersovereenkomst (lees meer).

Meer tips & tricks ?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

Dividenden aan 15%, de vvpr-bis toepassen of een liquidatiereserve aanleggen?

17/03/23 Over een dividend uit je vennootschap betaal je in principe 30% roerende voorheffing. Dit kan soms aan een lager tarief, waarbij we voor oudere vennootschappen vaak het systeem van de liquidatiereserve toepassen en bij jongere vennootschappen de vvpr-bis regeling. De verschillen in een notedop.

Lees meer

Langere controletermijn bij laattijdige btw aangiften

15/03/23 In principe kan je btw controleur 3 jaar teruggaan voor het nakijken van je btw aangifte.  Dien je een btw aangifte laattijdig in, dan wordt deze controle termijn, voor aangiften vanaf 2023, verlengd tot 4 jaar.

Lees meer

De winstpremie

10/03/22 Je kan je werknemers via een “winstpremie” een deel van de winst van de vennootschap toekennen als bonus. Door de relatief eenvoudige vormvoorwaarden is deze maatregel een waardig alternatief voor de “niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen”

Lees meer