De statuten van je vennootschap staan online

22/06/21 Waar vroeger enkel een beperkt uittreksel uit je statuten online raadpleegbaar was via het staatsblad, staat nu de volledige inhoud online beschikbaar.

De statuten van je vennootschap vormen een belangrijk onderdeel in het leven van je onderneming.  Ze regelen het huishouden van je vennootschap, leggen eventueel beperkingen op, kunnen de winstverdeling vastleggen, stipuleren hoe bestuurders worden verkozen, enz.  Deze interne spelregels zijn daarom niet alleen van belang voor de aandeelhouders en bestuurders, maar kunnen ook belangrijk zijn voor derden (bv. schuldeisers).

Derden konden online echter enkel een beperkt uittreksel terugvinden via het staatsblad.  Voor een volledig afschrift moesten ze naar de griffie van de ondernemingsrechtbank.  Via www.notaris.be/statuten zijn nu echter de volledige statuten van vennootschappen (die voortkomen uit notariële akten) voor iedereen gratis raadpleegbaar.  Onderhandse akten (Vzw, CommV, Vof) vind je niet in dit register.

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) voorzag immers deze databank waarin de eerste versie van de statuten uit de oprichtingsakte en de gecoördineerde versie van de statuten na wijzigingen, worden opgenomen.  De databank wordt beheerd door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.

Opzoekingen gebeuren via het ondernemingsnummer van de vennootschap.  Indien je enkel de naam weet kan je het ondernemingsnummer meestal snel terugvinden via de zoekfunctie in de Kbo (link).

De “statutendatabank” bewaart alle versies van de statuten van Belgische vennootschappen opgericht (of gewijzigd) sinds mei 2019.  Enerzijds erg handig om snel de statuten van een vennootschap na te kijken. Anderzijds staat hiermee toch ook heel wat informatie voor iedereen online beschikbaar : opgenomen afspraken m.b.t. de overdraagbaarheid van aandelen, voorkooprechten, winstverdeling, stemrechten,… zijn door iedereen na te lezen. Wil je liever niet je volledige interne keuken voor iedereen beschikbaar maken, weet dat je ook heel wat afspraken buiten de statuten kan vastleggen via bv. een aandeelhoudersovereenkomst (lees meer).

Meer tips & tricks ?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

Verwerk je beroepskosten in het juiste (boek)jaar

04/12/22 Uw accountant blijft er op aandringen om die ontbrekende aankoopfacturen zo snel mogelijk te krijgen. En dat heeft zo zijn redenen.

Lees meer

De Vennootschapsbijdrage

01/12/22 Het aansluiten van je vennootschap bij een sociaal verzekeringsfonds voor het betalen van de forfaitaire vennootschapsbijdrage is een minder gekende verplichting.

Lees meer

Kapitaal uitkeren na de omzetting van je Bvba naar een BV

21/11/22 Bij de omzetting van je oude Bvba naar de nieuwe vennootschapsvorm BV kan je, onder bepaalde voorwaarden, het oude kapitaal beschikbaar laten maken zodat dit terug kan worden uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Lees meer