Dividenden aan 15%, de vvpr-bis toepassen of een liquidatiereserve aanleggen?

02/05/23 Over een dividend uit je vennootschap betaal je in principe 30% roerende voorheffing. Dit kan soms aan een lager tarief, waarbij we voor oudere vennootschappen vaak het systeem van de liquidatiereserve toepassen en bij jongere vennootschappen de vvpr-bis regeling. De verschillen in een notedop.

Bij het aanleggen van een liquidatiereserve betaal je dadelijk, via je aangifte vennootschapsbelasting, 10% extra over je winst van het boekjaar.  Maar als je deze winst 5 jaar kan laten staan, betaal je bij de uitkering als dividend geen 30% roerende voorheffing, maar slechts 5%.  Laat je de winsten staan tot de vereffening van je vennootschap is er zelfs geen roerende voorheffing meer verschuldigd. Respecteer je de wachttijd van 5 jaar niet betaal je alsnog 20% roerende voorheffing (om in totaal te komen op het basistarief van 30%). Op het moment van aanleggen moet je vennootschap klein zijn. De wijziging in aandeelhouders heeft geen invloed op deze regeling. Wel is een liquidatiereserve niet aangewezen wanneer je aandeelhouders vennootschappen zijn. Bij een dividenduitkering tussen vennootschappen wordt er immers meestal geen roerende voorheffing ingehouden en is de 10% extra betaalde belasting dus verloren.

Het toepassen van de vvpr-bis regeling is meestal interessanter. Uitgezonderd de wachttijd na oprichting van je vennootschap, kan je je dividenden immers dadelijk uitkeren aan 15% roerende voorheffing. In deze regeling zijn de grootste beperkingen dat een dividenduitkering aan 15% enkel kan over eigen vermogen dat werd ingebracht na 01/07/2013 en dat dit voordeeltarief verloren gaat wanneer de oprichters hun aandelen overdragen. Op het moment van de inbreng van je vermogen moet de vennootschap klein zijn. Lees hier meer over de voorwaarden van de vvpr-bis regeling. 

Bij de vereffening van je vennootschap is de vvpr-bis regeling niet van toepassing. Dividenden onder deze regeling moeten dus worden uitgekeerd voor vereffening.

Bovenstaande maakt dat voor vennootschappen opgericht voor 01/07/2013, of vennootschappen die richting vereffening gaan, er vaak wordt geopteerd voor de aanleg van een liquidatiereserve.  Voor recentere vennootschappen is doorgaans de vvpr-bis regeling de beste keuze.

Andere parameters kunnen echter ook bepalend zijn. Bekijk dus met jouw accountant waar voor jouw vennootschap de beste keuze is.

Nog slimmer worden?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

2e wagen op de zaak niet langer evident

17/09/23 Zolang er een voordeel van alle aard werd berekend, maakte de fiscaal controleur er vroeger vaak geen probleem van dat er een tweede wagen werd ingeschreven in een vennootschap met slechts één bedrijfsleider. Maar dat is nu niet langer het geval.

Lees meer

Hoe de publicatieformulieren Staatsblad te ondertekenen

12/09/23 Wanneer je als vennootschap een wijziging in het bestuursorgaan, zetelverplaatsing, e.d. wil doorvoeren, worden er notulen opgesteld. Van deze notulen moet een uittreksel worden gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Lees meer

Btw aftrek bedrijfswagen

08/09/23 Als u een als bedrijfswagen een personenauto gebruikt is de btw die wordt berekend op de aankoop (of huur, leasing,…) slechts gedeeltelijk aftrekbaar.  Deze btw aftrek zal bij personenwagens tussen 35 procent en 50 procent liggen.

Lees meer