Een gift via je vennootschap

04/01/22 Een gift die je privé hebt betaald is aftrekbaar in je aangifte personenbelasting.  Maar ook in je vennootschap zijn giften, onder bepaalde voorwaarden, aftrekbaar. 

Giften moeten, om aftrekbaar te zijn in je vennootschap, minstens 40 € bedragen per instelling per jaar.  De instelling moet hiervoor een erkenning hebben.  Zij moet immers jaarlijks een fiscaal attest kunnen afleveren van het bedrag dat je overmaakte.  Zonder zo’n attest is je betaling niet aftrekbaar in je aangifte vennootschapsbelasting.  Tevens zijn giften maar aftrekbaar tot maximaal 5% van je totale fiscale winst.  Ze zijn bovendien enkel aftrekbaar in het jaar van betaling.  Overschrijd je de 5% grens is het saldo niet overdraagbaar naar volgende boekjaren.

In de praktijk zien we vaak dat ook cliënten met zeer beperkte winsten, of zelfs verlies, toch giften doen.  Er vaak onterecht van uitgaande dat dit toch geen effect zal hebben op de fiscaliteit van hun vennootschap (omdat er bv. over dat jaar geen belastingen verschuldigd zijn).  Niets is minder waar.  In de fiscale aangifte van de vennootschap worden giften in eerste instantie immers verwerkt als een verworpen uitgave.  Heeft je vennootschap een fiscaal verlies (dat wel overdraagbaar is naar volgende boekjaren) zullen giften dit verlies beperken en kan je in toekomstige boekjaren dus minder fiscaal verlies compenseren.  Natuurlijk hoeft dit geen beperking te zijn om je favoriete goede doel te steunen!

Sponsoring van de jeugdvereniging van je kinderen of een lokale sportclub (dus betalingen aan een niet erkende instelling) worden niet behandeld als een gift.  Zulke uitgaven zijn enkel aftrekbaar indien er een tegenprestatie wordt uitgevoerd.  Bv. dat de vereniging publiciteit maakt voor je bedrijf op een event, je naam of advertentie opneemt op hun affiche of programma boekje, een banner met je logo op hun terreinen hangt, enz.  Je zal deze tegenprestatie (meestal publiciteit) moeten kunnen aantonen.  En vaak zal de fiscus deze uitgave dan nog maar enkel aanvaarden indien de tegenprestaties zinvol zijn voor je bedrijf.  Omdat je met je advertentie bv. je potentiële cliënten bereikt.  Een slager die de lokale voetbalclub steunt en zijn logo rond het veld ziet hangen, zal allicht bij een fiscale controle geen problemen ondervinden.  Een private banker die frequent betalingen uitvoert aan de jeugdbeweging van zijn kinderen, maar enkel zijn logo ziet verschijnen op de affiche van hun jaarlijkse fuif, zal waarschijnlijk meer kans op discussie hebben.  Uitgaven van je bedrijf zijn immers enkel aftrekbaar “indien de kosten gedaan of gedragen zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden”.  Bovendien moeten de uitgaven proportioneel zijn, ze mogen niet “op onredelijke wijze de noden van de sponsor overstijgen”.

Voor de volledigheid melden we nog dat giften in je privé maximaal geen 5 maar 10% mogen bedragen van je totaal netto inkomen.  Twijfel je om een aftrekbare gift te doen in je privé of in je vennootschap, geven we je mee dat een gift in je vennootschap meestal interessanter is.

Nog meer tips & tricks ?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

Zijn interesten over leningen om dividenden uit te keren aftrekbaar?

12/05/22 Om een dividend uit te keren wil je met je vennootschap een lening aangaan. De fiscus doet echter moeilijk over de aftrek van de verschuldigde interesten over deze lening.

Lees meer

Vanaf wanneer dividenden uitkeren aan 15% roerende voorheffing?

03/05/22 Onder bepaalde voorwaarden is het voor vennootschappen mogelijk om dividenden uit te keren aan het verlaagd tarief van 15% roerende voorheffing i.p.v. aan het standaard tarief van 30% : de VVPR-bis regeling.

Lees meer

De korting roerende voorheffing dividenden verwerken in je aangifte personenbelasting

23/04/22 In een poging om slapend geld op spaardeposito’s te laten investeren in bedrijven werd, voor natuurlijke personen, een vrijstelling roerende voorheffing voorzien op de eerste schijf van 800,00 € aan ontvangen dividenden. Deze vrijstelling werd niet automatisch toegepast bij de uitkering van je dividend in 2021, maar moet je nu aanvragen in je aangifte personenbelasting.

Lees meer