Fiscale aftrekbaarheid aanvullend pensioen gewijzigd

27/09/22 De hervorming van het wettelijk pensioen voor zelfstandigen heeft een impact op het aanvullend pensioen dat u via uw vennootschap opbouwt.

De premies die u betaalt om een aanvullend pensioen aan te leggen, zijn aftrekbaar in uw vennootschap. Om van deze aftrekbaarheid te kunnen genieten moet u wel rekening houden met de 80%-grens. Op basis van die 80%-regel werd het wettelijk pensioen altijd vastgesteld op 25% van de bruto jaarbezoldiging.

De fiscale administratie heeft deze berekeningswijze van het wettelijk pensioen gewijzigd in een nieuwe circulaire 2022/C/33 voor de individuele pensioentoezegging (IPT) en de groepsverzekering voor zelfstandige bedrijfsleiders.

Vanaf aanslagjaar 2022 legt de administratie een nieuwe proportionele berekeningsmethode op. Die houdt langs de ene kant rekening met het feit of de loopbaanjaren voor of na 2021 gepresteerd zijn, en langs de andere kant met uw sociaal statuut tijdens die loopbaanjaren.

Kort samengevat komt dat neer op volgende uitsplitsing:

Voor de loopbaanjaren die u presteerde als zelfstandige vóór 2021 wordt het wettelijk pensioen geraamd op 25% van de bruto jaarbezoldiging van 2020.

Voor de loopbaanjaren die u presteerde als zelfstandige vanaf 2021 en ook voor de loopbaanjaren die u vóór 2021 als werknemer presteerde, wordt het wettelijk pensioen geraamd op 50% van de bruto jaarbezoldiging.

Het is dus belangrijk om voor het jaareinde uw 80%-grens onder de loep te nemen en opnieuw te laten berekenen. Zo bent u er zeker van dat u geniet van een volledig fiscale aftrek van de premie in uw vennootschap.

Meer tips & tricks ?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

Vanaf wanneer is een vennootschap “groot”

24/05/23 De grootte van uw vennootschap heeft een invloed op veel wettelijke verplichtingen en fiscale maatregelen. De materie is echter complexer dan dat ze op het eerste zicht lijkt.

Lees meer

De verschillende dividenden en hun tarieven roerende voorheffing, kan u nog volgen?

27/05/23 Dividenden, het zou iets simpel moeten zijn, maar voor kleine vennootschappen is het de laatste jaren niet eenvoudig meer om door de bomen het bos nog te zien.  Gewone dividenden, VVPRbis dividenden, liquidatie-reserve... niet het meest aangename leesvoer, maar wel belangrijk bij de optimalisatie van je dossier.

Lees meer

Het verlaagd tarief vennootschapsbelasting

11/05/23 Het standaard tarief vennootschapsbelasting bedraagt 25%. Onder bepaalde voorwaarden kan dit (voor de eerste 100.000 € winst) dalen naar het kmo tarief van 20%.

Lees meer