Fiscale aftrekbaarheid aanvullend pensioen gewijzigd

27/09/22 De hervorming van het wettelijk pensioen voor zelfstandigen heeft een impact op het aanvullend pensioen dat u via uw vennootschap opbouwt.

De premies die u betaalt om een aanvullend pensioen aan te leggen, zijn aftrekbaar in uw vennootschap. Om van deze aftrekbaarheid te kunnen genieten moet u wel rekening houden met de 80%-grens. Op basis van die 80%-regel werd het wettelijk pensioen altijd vastgesteld op 25% van de bruto jaarbezoldiging.

De fiscale administratie heeft deze berekeningswijze van het wettelijk pensioen gewijzigd in een nieuwe circulaire 2022/C/33 voor de individuele pensioentoezegging (IPT) en de groepsverzekering voor zelfstandige bedrijfsleiders.

Vanaf aanslagjaar 2022 legt de administratie een nieuwe proportionele berekeningsmethode op. Die houdt langs de ene kant rekening met het feit of de loopbaanjaren voor of na 2021 gepresteerd zijn, en langs de andere kant met uw sociaal statuut tijdens die loopbaanjaren.

Kort samengevat komt dat neer op volgende uitsplitsing:

Voor de loopbaanjaren die u presteerde als zelfstandige vóór 2021 wordt het wettelijk pensioen geraamd op 25% van de bruto jaarbezoldiging van 2020.

Voor de loopbaanjaren die u presteerde als zelfstandige vanaf 2021 en ook voor de loopbaanjaren die u vóór 2021 als werknemer presteerde, wordt het wettelijk pensioen geraamd op 50% van de bruto jaarbezoldiging.

Het is dus belangrijk om voor het jaareinde uw 80%-grens onder de loep te nemen en opnieuw te laten berekenen. Zo bent u er zeker van dat u geniet van een volledig fiscale aftrek van de premie in uw vennootschap.

Meer tips & tricks ?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

Vergeet niet je buitenlands vastgoed aan te geven bij de fiscus

26/11/23 Sinds enkele jaren moet iedereen die in het buitenland onroerende goederen verwerft, hiervan aangifte doen bij de overheid. Dit kan eenvoudig via het invullen van een vragenlijst op je myminfin pagina.

Lees meer

Dagvergoeding voor binnenlandse dienstreizen

20/11/23 Ook als bedrijfsleider kan je aanspraak maken op het forfait “binnenlandse dienstreizen” als je vaak op de baan bent.

Lees meer

Kilometervergoeding vanaf 01/10/2023

13/11/23 Federale ambtenaren krijgen vanaf 1 oktober 2023 een vergoeding van 0,4259 euro per kilometer wanneer ze hun eigen wagen gebruiken bij dienstverplaatsingen. De kilometervergoeding die de fiscus aanvaardt in uw dossier is gebaseerd op dit bedrag en wijzigt dus ook naar 0,4259 euro.

Lees meer