Fiscale aftrekbaarheid relatiegeschenken

05/12/21 In sommige sectoren is het gebruikelijk om je zakenrelaties periodiek een kleine attentie te geven.  De fiscus legt wel beperkingen op.

Vanuit fiscaal oogpunt zijn relatiegeschenken slechts voor 50% aftrekbaar. D.w.z. dat je op helft van deze uitgaven alsnog belastingen verschuldigd bent. Bedraagt de kost van de geschenken meer dan 125,00 €/persoon (incl. btw), dat wordt dit geschenk zelfs een voordeel alle aard voor de ontvanger.  Je moet dit dan melden aan de fiscus door een fiscale fiche in te dienen zodat die de ontvanger hierop kan belasten. 

Wat betreft btw is deze volledig aftrekbaar wanneer je relatiegeschenk minder kost dan 50,00 € (excl. btw). Bedraagt de aankoopprijs 50,00 € of meer, dan is de btw niet langer aftrekbaar.  Opgelet, op sterke drank of rookwaren is de btw nooit aftrekbaar, ongeacht het bedrag (maar bv. wijnen en champagne vallen niet onder de noemer sterke drank).  Bovendien aanvaardt de btw administratie slechts de btw aftrek op één geschenk per jaar per relatie.  Dus geef je op een jaar twee kleine attenties aan dezelfde persoon, mag je slechts op één de btw aftrek toepassen.

Bovenstaande beperkingen gelden niet voor reclameartikelen die bestemd zijn voor een brede verspreiding. Dat zijn kleine gadgets, van geringe waarde, waarop het logo en/of de firmanaam van de schenker duidelijk en onuitwisbaar vermeld staan.  Verbruiksgoederen, zoals snoep of drank, kunnen nooit onder noemer reclameartikelen vallen.

Ook geschenken aan je personeel volgen op fiscaal vlak een apart regime : deze zijn slechts tot 40 €/jaar per werknemer aftrekbaar. In bepaalde gevallen (bv. naar aanleiding van een sinterklaasfeest) kan je dit verhogen met 40 €/kind ten laste.  Ook in het geval van een pensionering (40,00 € per volledig dienstjaar), eervolle onderscheiding (125,00 €) of huwelijk en wettelijk samenwonen (245,00) zijn er hogere bedragen van toepassing. Overschrijd je deze grens, dan zijn er over je personeelsgeschenken belastingen en RSZ verschuldigd.

Meer tips & tricks ?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

De liquidatiereserve

15/04/24 Bij een dividenduitkering aan een natuurlijk persoon wordt er in principe 30% roerende voorheffing ingehouden en doorgestort aan de overheid.  Via het aanleggen van een liquidatiereserve kan je gebruik maken van een lager tarief roerende voorheffing.

Lees meer

Vergeet je UBO-register niet jaarlijks te bevestigen

08/04/24 Bij het niet naleven van de verplichting om het UBO-register van je vennootschap in te vullen, wijzigingen door te geven en het register jaarlijks te bevestigen, legt de administratie steeds vaker sancties op.

Lees meer

Belasting meerwaarde bij de verkoop van een gebouw

27/03/24 Bij een (snelle) verkoop van een gebouw in je privé ben je in sommige gevallen belastingen verschuldigd over de gerealiseerde meerwaarde.

Lees meer