Fiscale duidelijkheid voor Luxemburgse Branche 6

17/04/24 Belgische vennootschappen met financiële reserves hebben diverse mogelijkheden om die cashoverschotten te beleggen. Voor vennootschappen die wensen te beleggen in fondsen kan het onderschrijven van een branche 6-contract interessant zijn. Een wet van 28 december 2023 heeft het fiscaal regime van zo’n contract verduidelijkt. 

Beleggen in vennootschap

Het laten renderen van de cashreserves is een belangrijke zorg van ondernemers met een vennootschap.  Om de liquiditeiten voor een middellange termijn te beleggen, is investeringsvastgoed geen optie.  Ook beleggen in individuele aandelen is vaak te risicovol en daarom niet gewenst. 

Een interessant alternatief voor vennootschappen die niet uitsluitend in aandelen wensen te beleggen, is het onderschrijven van een zgn. “branche 6-contract”.

Een branche 6-contract  (verder tak 6-contract genoemd) is een verzekeringscontract naar Luxemburgs recht. Financieel gezien, kan zo’n product het best worden vergeleken met een tak 23-beleggingsverzekering. Het is een contract, dat wordt afgesloten met een Luxemburgse verzekeringsmaatschappij, waarvan het rendement is gelinkt aan één of meer beleggingsfondsen: externe fondsen, collectieve interne fondsen en/of gepersonaliseerde interne beleggingsfondsen.  Externe fondsen zijn beveks die door de verzekeringnemer worden gekozen uit breed gamma aan fondsen die discretionair worden beheerd door de belangrijkste internationale fondsenhuizen.

Belastbaar moment

De voorbije jaren bestond onduidelijkheid over het moment waarop het rendement van een tak 6-contract moet worden belast.  Het fiscaal regime was gebaseerd op rulings.

In een voorafgaande beslissing (ruling) van 1 juni 2021 stelde de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken (de Rulingdienst) dat de belastingheffing pas dient te gebeuren bij (gehele of gedeeltelijke) afkoop of op de vervaldag van het contract.  In een ruling van 14 februari 2023 nam de rulingdienst een ander standpunt in en besliste men dat dat de latente meerwaarden kwalificeren als verlopen interesten die belastbaar zijn in het tijdperk waarop ze betrekking hebben. 

Dit wordt nu ook bevestigd door een wet van 28 december 2023.  Het jaarlijks rendement in plus (de latente meerwaarde) van een tak 6-contract wordt beschouwd als een inkomen van het belastbaar tijdperk waarop ze betrekking heeft, zelfs wanneer de meerwaarde gedurende een later tijdstip wordt geïnd of verkregen. Eventuele minderwaarden zijn in principe aftrekbaar.

De voordelen van een tak 6-contract

Het afsluiten van een tak 6-contract naar Luxemburgs recht kan voor een vennootschap een goed instrument zijn om haar liquiditeitenreserves te beleggen in fondsen, overeenkomstig haar beleggingsprofiel. Afkopen en bijstortingen kunnen op elk moment. Er is geen 4,4% premietaks verschuldigd, noch een beurstaks. Omdat een tak-6 contract niet kwalificeert als aandeel kan een belegging in een tak 6-contract niet tot gevolg hebben dat men wordt uitgesloten van het verlaagd tarief van 20% in de vennootschapsbelasting. En is er  voortaan ook fiscale duidelijkheid over de fiscale behandeling van het contract.  Meerwaarden (zelfs nog niet-gerealiseerde meerwaarden) zijn jaarlijks belastbaar in de vennootschapsbelasting. Minderwaarden (ook niet-gerealiseerde minderwaarden) zijn jaarlijks aftrekbaar.

Dit artikel werd geschreven door Thomas Weyts, expert fiscale & financiële planning bij www.helder.eu

Meer tips & tricks?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

De fiscaliteit van je personenwagen

27/05/24 Autofiscaliteit is een complexe materie waarbij de aftrekbaarheid van milieu onvriendelijke personenwagens steeds verder wordt beperkt.

Lees meer

Auteursrechten in de ICT-sector (vervolg)

17/05/24 Het Grondwettelijk Hof bevestigt dat de inkomsten ontvangen voor het ontwerpen van software niet in aanmerking komen voor het fiscaal regime van auteursrechten.

Lees meer

Voordeel alle aard bedrijfswagen

15/05/24 Bedrijfsleiders of werknemers die rijden met een personenwagen van de vennootschap betalen belastingen en sociale bijdragen op een forfaitair voordeel alle aard dat gekoppeld is aan hun voertuig.

Lees meer