Ga eens kijken op mypension.be

23/10/20 Op www.mypension.be, het online pensioenportaal van de overheid, vind je niet alleen de gegevens over je wettelijke pensioenrechten, maar ook informatie over alle aanvullende pensioenplannen die op jouw naam geregistreerd staan.

Via je elektronische identiteitskaart en pincode, of een digitale ID zoals de app Itsme, kan je inloggen op www.mypension.be en je pensioengegevens bekijken.  Je kan er o.a. opvragen wanneer je ten vroegste met pensioen kunt, of nagaan hoeveel aanvullend pensioen je reeds hebt opgebouwd. De gegevens die je ziet geven de situatie weer op 01 januari van het lopende jaar.  De site is ook interessant om pensioenplannen terug te vinden die je misschien uit het oog verloren was.

De site bestaat uit twee luiken :

Uw wettelijk pensioen (eerste pijler)

Of u nu werknemer, zelfstandige of ambtenaar bent, of was, in het luik “mijn wettelijk pensioen” kan u:

  • Uw pensioenloopbaan (de periodes die meetellen voor uw pensioen) inkijken en eventuele fouten signaleren;
  • Nagaan wat uw vroegst mogelijke pensioendatum is en hoeveel pensioen u, volgens huidige wetgeving, zou krijgen.  Als u een gemengde loopbaan hebt, krijgt u de vroegst mogelijke gezamenlijke datum voor alle pensioenstelsels samen.  U kan ook uw vroegst mogelijke datum in één stelsel bekijken en onderzoeken wat de invloed hiervan is op de andere stelsels;
  • Uw pensioen online aanvragen en die aanvraag verder opvolgen;
  • Uw contactgegevens beheren en uw post digitaal ontvangen;
  • Als gepensioneerde werknemer of zelfstandige de bedragen bekijken die u al ontving en zien wanneer de volgende betaling zal gebeuren.  U kan ook uw bankrekening meedelen of wijzigen.

Uw aanvullend pensioen (tweede pijler)

Een aanvullend pensioen komt bovenop het wettelijk pensioen en kan u opbouwen terwijl u werkt. In het luik “mijn aanvullend pensioen” krijgt u een globaal beeld van dit pensioen. U kan hier :

  • Nagaan of u een aanvullend pensioen opbouwt of hebt opgebouwd;
  • Zien hoeveel pensioenreserve er al is gespaard tot nu toe.  Bouwde u al meerdere rechten op tijdens uw loopbaan, dan krijgt u nu een totaal van alle pensioenplannen samen, bijvoorbeeld ook van uw slapende rechten bij een ex-werkgever;
  • Op één plek een overzicht vinden van uw rechten.  Per pensioenplan ziet u de pensioenreserve, een raming van het te verwachten bedrag bij pensionering en, als die voorzien is, de overlijdensdekking.
  • Eventuele "vergeten" aanvullende pensioenrechten opsporen en nagaan bij welke verzekeraar of pensioenfonds die nog worden beheerd.

Op mypension.be vindt u geen informatie over het pensioensparen (derde pijler) dat u eventueel op eigen initiatief doet.

De site bestaat al een tijdje, maar werd de laatste jaren uitgebreid en vervolledigd zodat het steeds de moeite loont om een bezoekje te brengen, ga dus zeker eens kijken.

Meer tips & tricks ?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

Je saldo btw rekening courant is nog enkel online te raadplegen

22/07/22 In het verleden kreeg je elk kwartaal van de btw administratie een uittreksel van je rekening courant toegestuurd wanneer deze niet op nul stond.  Dit papieren rekeninguittreksel wordt niet langer verstuurd.

Lees meer

Kilometervergoeding vanaf 01/07/2022

07/07/22 Federale ambtenaren krijgen vanaf 1 juli 2022 een vergoeding van 0,4170 euro per kilometer wanneer ze hun eigen wagen gebruiken bij dienstverplaatsingen. Tot 30 juni 2022 ontvingen ze daarvoor nog 0,3707 euro per kilometer. De kilometervergoeding die de fiscus aanvaardt in uw dossier is gebaseerd op dit bedrag en stijgt dus ook naar 0,4170 euro.

Lees meer

Vanaf juli is het aanbieden van een elektronisch betaalmiddel verplicht

30/06/22 Vanaf 01 juli 2022 moeten alle ondernemingen hun particuliere klanten ten minste één elektronisch betaalmiddel aanbieden.

Lees meer