Ga eens kijken op mypension.be

04/01/24 Op www.mypension.be, het online pensioenportaal van de overheid, vind je niet alleen de gegevens over je wettelijke pensioenrechten, maar ook informatie over alle aanvullende pensioenplannen die op jouw naam geregistreerd staan.

Via je elektronische identiteitskaart en pincode, of een digitale ID zoals de app Itsme, kan je inloggen op www.mypension.be en je pensioengegevens bekijken.  Je kan er o.a. opvragen wanneer je ten vroegste met pensioen kunt, of nagaan hoeveel aanvullend pensioen je reeds hebt opgebouwd. De gegevens die je ziet geven de situatie weer op 01 januari van het lopende jaar.  De site is ook interessant om pensioenplannen terug te vinden die je misschien uit het oog verloren was.

De site bestaat uit twee luiken :

Uw wettelijk pensioen (eerste pijler)

Of u nu werknemer, zelfstandige of ambtenaar bent, of was, in het luik “mijn wettelijk pensioen” kan u o.a :

  • Uw pensioenloopbaan (de periodes die meetellen voor uw pensioen) inkijken en eventuele fouten signaleren;
  • Nagaan wat uw vroegst mogelijke pensioendatum is en hoeveel pensioen u, volgens huidige wetgeving, zou krijgen.  Als u een gemengde loopbaan hebt, krijgt u de vroegst mogelijke gezamenlijke datum voor alle pensioenstelsels samen.  U kan ook uw vroegst mogelijke datum in één stelsel bekijken en onderzoeken wat de invloed hiervan is op de andere stelsels;
  • Uw pensioen online aanvragen en die aanvraag verder opvolgen;
  • Uw contactgegevens beheren en uw post digitaal ontvangen;
  • Als gepensioneerde werknemer of zelfstandige de bedragen bekijken die u al ontving en zien wanneer de volgende betaling zal gebeuren.  U kan ook uw bankrekening meedelen of wijzigen.

Uw aanvullend pensioen (tweede pijler)

Een aanvullend pensioen komt bovenop het wettelijk pensioen en kan u opbouwen terwijl u werkt als werknemer of zelfstandige. In het luik “mijn aanvullend pensioen” krijgt u een globaal beeld van dit pensioen. U kan hier :

  • Nagaan of u een aanvullend pensioen opbouwt of hebt opgebouwd;
  • Zien hoeveel pensioenreserve er al is gespaard tot nu toe.  Bouwde u al meerdere rechten op tijdens uw loopbaan, dan krijgt u nu een totaal van alle pensioenplannen samen, bijvoorbeeld ook van uw slapende rechten bij een ex-werkgever;
  • Op één plek een overzicht vinden van uw rechten.  Per pensioenplan ziet u de pensioenreserve, een raming van het te verwachten bedrag bij pensionering en, als die voorzien is, de overlijdensdekking.
  • Eventuele "vergeten" aanvullende pensioenrechten opsporen en nagaan bij welke verzekeraar of pensioenfonds die nog worden beheerd.

Op mypension.be vindt u geen informatie over het pensioensparen (derde pijler) dat u eventueel op eigen initiatief doet.

Op www.mypension.be kan je dus een simulatie van je pensioenbedrag maken. Ben je ouder dan 57 jaar kan je een gedetailleerde raming op maat aanvragen bij de Federale Pensioendienst (https://www.sfpd.fgov.be/nl).  Dit kan bv. nuttig zijn wanneer er de laatste jaren wijzigingen in uw loopbaan zijn geweest.

Meer tips & tricks ?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

Voorafbetalingen vennootschapsbelasting 2024 (aanslagjaar 2025)

26/02/24 Vennootschappen krijgen een belastingverhoging aangerekend als ze onvoldoende of geen voorafbetaling vennootschapsbelasting uitvoeren. Verwacht je over dit boekjaar belastingen verschuldigd te zijn, dan is het belangrijk om voorafbetalingen te voorzien.

Lees meer

Vergeet je “algemene voorwaarden” niet

16/02/24 Hoewel het gebruik van “algemene voorwaarden” vanuit juridisch standpunt niet verplicht is, raden we aan hier gebruik van te maken.  Het vermelden van "algemene voorwaarden" heeft immers tal van voordelen.

Lees meer

Vanaf 2026 is elektronisch factureren verplicht

01/02/24 Vanaf januari 2026 ben je verplicht om je facturatie naar andere ondernemingen te doen via een “gestructureerde elektronische facturatie”, een e-invoice.  

Lees meer