Ga eens kijken op mypension.be

20/10/20 Op www.mypension.be, het online pensioenportaal van de overheid, vind je niet alleen de gegevens over je wettelijke pensioenrechten, maar ook informatie over alle aanvullende pensioenplannen die op jouw naam geregistreerd staan.

Via je elektronische identiteitskaart en pincode, of een digitale ID zoals de app Itsme, kan je inloggen op www.mypension.be en je pensioengegevens bekijken.  Je kan er o.a. opvragen wanneer je ten vroegste met pensioen kunt, of nagaan hoeveel aanvullend pensioen je reeds hebt opgebouwd. De gegevens die je ziet geven de situatie weer op 01 januari van het lopende jaar.  De site is ook interessant om pensioenplannen terug te vinden die je misschien uit het oog verloren was.

De site bestaat uit twee luiken :

Uw wettelijk pensioen (eerste pijler)

Of u nu werknemer, zelfstandige of ambtenaar bent, of was, in het luik “mijn wettelijk pensioen” kan u:

  • Uw pensioenloopbaan (de periodes die meetellen voor uw pensioen) inkijken en eventuele fouten signaleren;
  • Nagaan wat uw vroegst mogelijke pensioendatum is en hoeveel pensioen u, volgens huidige wetgeving, zou krijgen.  Als u een gemengde loopbaan hebt, krijgt u de vroegst mogelijke gezamenlijke datum voor alle pensioenstelsels samen.  U kan ook uw vroegst mogelijke datum in één stelsel bekijken en onderzoeken wat de invloed hiervan is op de andere stelsels;
  • Uw pensioen online aanvragen en die aanvraag verder opvolgen;
  • Uw contactgegevens beheren en uw post digitaal ontvangen;
  • Als gepensioneerde werknemer of zelfstandige de bedragen bekijken die u al ontving en zien wanneer de volgende betaling zal gebeuren.  U kan ook uw bankrekening meedelen of wijzigen.

Uw aanvullend pensioen (tweede pijler)

Een aanvullend pensioen komt bovenop het wettelijk pensioen en kan u opbouwen terwijl u werkt. In het luik “mijn aanvullend pensioen” krijgt u een globaal beeld van dit pensioen. U kan hier :

  • Nagaan of u een aanvullend pensioen opbouwt of hebt opgebouwd;
  • Zien hoeveel pensioenreserve er al is gespaard tot nu toe.  Bouwde u al meerdere rechten op tijdens uw loopbaan, dan krijgt u nu een totaal van alle pensioenplannen samen, bijvoorbeeld ook van uw slapende rechten bij een ex-werkgever;
  • Op één plek een overzicht vinden van uw rechten.  Per pensioenplan ziet u de pensioenreserve, een raming van het te verwachten bedrag bij pensionering en, als die voorzien is, de overlijdensdekking.
  • Eventuele "vergeten" aanvullende pensioenrechten opsporen en nagaan bij welke verzekeraar of pensioenfonds die nog worden beheerd.

Op mypension.be vindt u geen informatie over het pensioensparen (derde pijler) dat u eventueel op eigen initiatief doet.

De site bestaat al een tijdje, maar werd de laatste jaren uitgebreid en vervolledigd zodat het steeds de moeite loont om een bezoekje te brengen, ga dus zeker eens kijken.

Meer tips & tricks ? Lees meer

 

 

Deel dit bericht op:


Andere actua berichten

Coronacrisis: geen btw decembervoorschot in 2020

24/10/20 Sinds enkele jaren moeten alle btw-plichtigen jaarlijks voor 24 december een btw voorschot betalen.  Deze verplichting werd naar aanleiding van de corona crisis voor 2020 afgeschaft.

Lees meer

Coronacrisis : nieuw Vlaams beschermingsmechanisme

15/10/20 Vlaamse bedrijven die tussen 01 oktober en 18 november 2020 een omzetdaling van 60% ondergaan ten gevolge van de beperkende maatregelen opgelegd ingevolge de coronacrisis, kunnen hiervoor een compenserende premie ontvangen.

Lees meer

Uitstel voor het indienen van de aangifte personenbelasting door mandatarissen

12/10/20 Was je aangifte personenbelasting nog niet ingediend, dan krijgt je accountant hiervoor, naar aanleiding van de hoge werkdruk door de corona crisis, extra uitstel.

Lees meer