Hervorming fiscale aftrekbaarheid bedrijfswagens

19/05/21 De komende jaren wijzigt opnieuw de fiscale aftrekbaarheid van personenwagens voor zelfstandigen en vennootschappen.  Dit met de bedoeling om auto's met een brandstofmotor fiscaal minder interessant te maken en elektrisch rijden te promoten.  Een stand van zaken.

Huidig regime :

Vanaf 2020 was er reeds een nieuwe wetgeving m.b.t. de aftrekbaarheid van autokosten van toepassing.  De aftrekbaarheid van personenwagens wordt momenteel bepaald door volgende formule : 120% - (0,5 x coëfficiënt x aantal gram CO2 uitstoot/km). De te gebruiken coëfficiënt bedraagt 1,00 voor dieselmotoren (ook indien hybride), 0,90 voor voertuigen op aardgas met een belastbaar vermogen van minder dan 12PK en 0,95 voor alle andere voertuigen (benzine, LPG, elektrisch,…). Het percentage van aftrekbaarheid mag niet lager zijn dan 50% of hoger dan 100%. De 120% aftrek voor elektrische voertuigen werd afgeschaft. Wagens met een CO2 uitstoot van 200 gram zijn slechts voor 40% aftrekbaar. Enige uitzondering zijn de auto's in een eenmanszaak welke reeds voor 01 januari 2018 werden aangekocht, deze blijven voor minstens 75% aftrekbaar (of meer indien de nieuwe berekeningsformule een hogere aftrek toelaat).  Wagens aangekocht in een eenmanszaak vanaf 01 januari 2018 volgen de nieuwe formule. De kosten van financiering bleven voor 100% aftrekbaar.

De “valse hybrides” vallen in een afzonderlijk regime. Dit zijn wagens die gedeeltelijk op brandstof en gedeeltelijk op een oplaadbare batterij rijden, maar waarvan de capaciteit van de batterij slechts een beperkt gebruik toelaat. Bij deze auto’s wordt de te gebruiken CO2 uitstoot (voor het bepalen van de fiscale aftrekbaarheid en voordeel alle aard) afhankelijk gesteld van de energiecapaciteit van de batterij in verhouding met het gewicht van de wagen en van de meegedeelde CO2 uitstoot van het voertuig. Is de energiecapaciteit lager dan 0,5kWh per 100 kg wagengewicht of een uitstoot van meer dan 50 gram CO2/km, dan is de in aanmerking te nemen CO2 uitstoot gelijk aan die van een overeenstemmend voertuig in de niet-hybride versie. Is er geen overeenstemmende versie beschikbaar dan wordt de te gebruiken CO2 uitstoot berekend door de uitstoot van de hybride versie te vermenigvuldigen met 2,5. Is de energiecapaciteit hoger dan 0,5kWh/100kg wagengewicht en een uitstoot van minder dan 50 gram CO2/km, dan is de in aanmerking te nemen CO2 uitstoot deze van de hybride versie. Bij de “valse hybrides” welke werden aangekocht voor 01 januari 2018 blijft de originele CO2 uitstoot van toepassing. Zij worden dus niet gesanctioneerd.

Toekomst (volgens de gegevens ons vandaag bekend) :

Voor de wagens gekocht voor 01/07/2023 wijzigt er niets. Voor wagens gekocht vanaf 01/09/2021 mag er nog wel enkel rekening worden gehouden met de (hogere) WLPT CO2 uitstoot (in plaats van de NEDC) zoals die vermeld staat op het gelijkvormigheidsattest.  Dit zowel voor het bepalen van de fiscale aftrekbaarheid (zie bovenstaande formule) als voor de berekening van het voordeel alle aard.

Nieuwe personenwagens, aangekocht vanaf 01/01/2026, die geen zero emissie hebben, zullen fiscaal niet meer aftrekbaar zijn. Enkel elektrische voertuigen (of wagens op waterstof) blijven dus in eerste instantie 100% aftrekbaar.  Tegen 2031 zou deze aftrekbaarheid dalen tot 67,50% (voor zero emissie wagens die dan worden aangekocht). In aanloop van deze nieuwe wetgeving wordt een overgangsregime voorzien : vanaf aanslagjaar 2026 (inkomstenjaar 2025) zullen nieuwe auto’s (zonder zero emissie) gekocht vanaf 01/07/2023 geleidelijk hun fiscale aftrekbaarheid verliezen, om tegen 2028 helemaal weg te vallen : in 2025 wordt de aftrekbaarheid beperkt tot 75% van huidige formule, in 2026 wordt dit 50%, in 2027 25% en vanaf 2028 dus 0%.

Brandstofkosten (benzine of diesel) voor nieuwe plug-in hybrides aangekocht vanaf 01/07/2023 zullen nog maar slechts voor 50% aftrekbaar zijn.  Vandaag is dat meestal nog, op basis van bovenstaande formule, 100%.  Een maatregel die dus enkel de bestuurders treft die hun batterijen niet of nauwelijks gebruiken.

Lichte vrachtwagens zouden door de nieuwe wetgeving niet worden getroffen.  Voor pick-ups (die fiscaal als een lichte vracht worden beschouwd) wordt een antimisbruikbepaling voorzien.

Waarom is die “aftrekbaarheid” zo belangrijk, de kosten worden toch hoe dan ook ingebracht in de boekhouding ? Correct, maar over het niet aftrekbaar gedeelte wordt in de fiscale aangifte alsnog belasting berekend. Het niet aftrekbaar gedeelte vormt een zogenaamde “verworpen” uitgave. Op die manier heeft de aftrekbaarheid van het voertuig een directe impact op de belastingdruk van je bedrijf.

Opgelet, bovenstaande wijzigingen zijn nog maar een voorbode van de grote fiscale hervorming die wordt voorbereid en waarin men het principe van salariswagens (lees fiscale voordelen) verder wil beperken.

Wil je meer weten over de btw aftrek van je bedrijfswagen ?  Lees volgend artikel : link.

Meer tips & tricks ?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

Voorafbetalingen vennootschapsbelasting 2024 (aanslagjaar 2025)

26/02/24 Vennootschappen krijgen een belastingverhoging aangerekend als ze onvoldoende of geen voorafbetaling vennootschapsbelasting uitvoeren. Verwacht je over dit boekjaar belastingen verschuldigd te zijn, dan is het belangrijk om voorafbetalingen te voorzien.

Lees meer

Vergeet je “algemene voorwaarden” niet

16/02/24 Hoewel het gebruik van “algemene voorwaarden” vanuit juridisch standpunt niet verplicht is, raden we aan hier gebruik van te maken.  Het vermelden van "algemene voorwaarden" heeft immers tal van voordelen.

Lees meer

Vanaf 2026 is elektronisch factureren verplicht

01/02/24 Vanaf januari 2026 ben je verplicht om je facturatie naar andere ondernemingen te doen via een “gestructureerde elektronische facturatie”, een e-invoice.  

Lees meer