Het einde van auteursrechten?

23/09/21 Steeds meer ondernemers passen het systeem van auteursrechten toe. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem wil eventueel misbruik aanpakken.

Door het bijzonder gunstig fiscaal regime is het systeem van auteursrechten intussen immers wijdverspreid. Niet alleen mensen uit de creatieve sector (schrijvers, journalisten, muzikanten, kunstenaars,…) laten zich vergoeden via dit systeem. Door de brede definitie “het creëren van origineel materiaal” (lees meer) laten ook vele anderen zich verleiden om auteursrechten toe te passen : van ingenieurs toch architecten, ICT-consultants tot marketeers. Een publiek dat verder gaat dan de initiële doelgroep : een fiscaal gunstig systeem voor artiesten die over meerdere jaren een werk creëren en op deze manier de progressiviteit van de personenbelasting konden milderen. Getuige de explosie van het aantal aangiften van auteursrechten in de personenbelasting. 

Het gunstig belastingregime laat immers toe dat je op de eerste 16.680 €/jaar slechts 7,5% belastingen betaalt. Waardoor auteursrechten steeds vaker worden gebruikt als een tool om het loonpakket te optimaliseren.

In het plan tegen fiscale en sociale fraude is opgenomen dat de omschrijving van auteursrechten zal worden bijgestuurd zodat beroepsinkomsten die geen werkelijke creatie zijn van artistieke werken en rechten niet langer in aanmerking komen.  Wat het effect zal zijn op bv. softwareontwikkelaars of architecten die nu dit systeem nog toepassen is momenteel onduidelijk.

Allicht zal hierover de komende maanden meer klaarheid komen.  Een materie die wij graag voor je blijven opvolgen.

Wil je alsnog het fiscale regime van auteursrechten toepassen, laat je dan voorafgaandelijk bijstaan door een expert om discussies te voorkomen.

Meer tips & tricks?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

Uitstel voor het indienen van je aangifte personenbelasting door je accountant

15/10/21 Was je aangifte personenbelasting nog niet ingediend, dan krijgt je accountant hiervoor, naar aanleiding van de hoge werkdruk en samenvallende deadlines, extra uitstel.

Lees meer

Hoe wordt het crisis-overbruggingsrecht belast?

10/09/21 De federale en de Vlaamse regering troffen tijdens de Coronapandemie verschillende maatregelen om het bedrijfsleven te ondersteunen. Eén daarvan was het Covid-19 crisis-overbruggingsrecht.

Lees meer

De aandeelhoudersovereenkomst

02/09/21 Afspraken maak je best op papier, ook die tussen aandeelhouders.  En vanaf de opstart, zodat in moeilijke tijden conflictsituaties tot een minimum beperkt blijven en de stabiliteit en continuïteit van je vennootschap wordt gegarandeerd.

Lees meer