Het UBO-register al ingevuld?

06/10/20 In het UBO-register moest je voor eind 2019 de natuurlijk personen registreren die de uiteindelijke begunstigen zijn van jouw vennootschap, de "UBO's".  Dat zijn bv. de aandeelhouders die meer dan 25% van de stemrechten of aandelen houden in de vennootschap.

De overheid wenst immers een zicht te krijgen op de natuurlijk personen achter een vennootschap en deze via dit online register identificeren.  De afkorting UBO staat voor “Ultimate Beneficial Owner”, oftewel de “uiteindelijk begunstigde” : de natuurlijk persoon die de uiteindelijke eigenaar is van, of zeggenschap heeft over, de vennootschap.  De verantwoordelijkheid van deze registratie, en het up-to-date houden van dit register, ligt bij de bestuurders van de vennootschap.

De overheid stelt echter vast dat, ondanks deze verplichte registratie moest gebeuren voor eind 2019, heel wat vennootschappen dit nog niet in orde hebben gebracht.  Er loopt momenteel dan ook een mailing waarin vennootschappen die in gebreke bleven nog een laatste kans krijgen hun dossier te regulariseren.  Indien het UBO-register van jouw vennootschap nog niet werd ingevuld is het belangrijk dit asap in orde te brengen.  Allicht zullen er in de volgende fase immers ook boetes worden gegeven.  In het huidig schrijven van de Fod Financien wordt reeds melding gemaakt van administratieve boetes van 250 € tot 50.0000 € ten laste van de bestuurders indien het register niet wordt ingevulgd of foutieve gegevens bevat.

Hoe je dit UBO-register moet invullen vind je in volgende link.  Uitleg over het UBO-register vind je hier.

Nog meer tips & tricks ?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

Voorafbetalingen vennootschapsbelasting 2021 (aanslagjaar 2022)

25/02/21 Vennootschappen krijgen een belastingverhoging aangerekend als ze onvoldoende of geen voorafbetaling vennootschapsbelasting uitvoeren. Verwacht je dit boekjaar belastingen verschuldigd te zijn op je winst, is het aangewezen voorafbetalingen vennootschapsbelasting te voorzien.

Lees meer

De liquiditeitstest

22/02/21 Het wetboek vennootschappen voorziet bij een BV en CV twee verplichte testen bij elke dividend uitkering, ter bescherming van de schuldeisers. De netto-actieftest en de liquiditeitstest. Vooral deze laatste blijkt nog onvoldoende gekend.

Lees meer

Werken met zelfstandigen : aandachtspunten samenwerkingsovereenkomst

09/02/21 Samenwerken met een zelfstandige dienstverlener is voor de meeste ondernemingen dagelijkse praktijk. Het is dan ook een zeer flexibele en eenvoudige wijze van samenwerken, en biedt beide partijen vele opportuniteiten. Hoe de zelfstandige samenwerking er uitziet, hangt af van de sector en van de vorm van de samenwerking, of men bijvoorbeeld kiest voor onder aanneming versus een partnerschap op gelijke voet.

Lees meer