Het UBO-register al ingevuld?

06/10/20 In het UBO-register moest je voor eind 2019 de natuurlijk personen registreren die de uiteindelijke begunstigen zijn van jouw vennootschap, de "UBO's".  Dat zijn bv. de aandeelhouders die meer dan 25% van de stemrechten of aandelen houden in de vennootschap.

De overheid wenst immers een zicht te krijgen op de natuurlijk personen achter een vennootschap en deze via dit online register identificeren.  De afkorting UBO staat voor “Ultimate Beneficial Owner”, oftewel de “uiteindelijk begunstigde” : de natuurlijk persoon die de uiteindelijke eigenaar is van, of zeggenschap heeft over, de vennootschap.  De verantwoordelijkheid van deze registratie, en het up-to-date houden van dit register, ligt bij de bestuurders van de vennootschap.

De overheid stelt echter vast dat, ondanks deze verplichte registratie moest gebeuren voor eind 2019, heel wat vennootschappen dit nog niet in orde hebben gebracht.  Er loopt momenteel dan ook een mailing waarin vennootschappen die in gebreke bleven nog een laatste kans krijgen hun dossier te regulariseren.  Indien het UBO-register van jouw vennootschap nog niet werd ingevuld is het belangrijk dit asap in orde te brengen.  Allicht zullen er in de volgende fase immers ook boetes worden gegeven.  In het huidig schrijven van de Fod Financien wordt reeds melding gemaakt van administratieve boetes van 250 € tot 50.0000 € ten laste van de bestuurders indien het register niet wordt ingevulgd of foutieve gegevens bevat.

Hoe je dit UBO-register moet invullen vind je in volgende link.  Uitleg over het UBO-register vind je hier.

Nog meer tips & tricks ?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

Forfaitaire dagvergoeding buitenlandse dienstreizen

09/05/2021 Nu we terug meer zullen reizen maken we u nog is attent op het “forfait dagvergoeding voor buitenlandse dienstreizen”.  Een onkostenvergoeding voor professionele buitenlandse zakenreizen.

Lees meer

Let op voor phishing

04/05/21 De laatste maanden kregen we heel wat vragen van cliënten die een mail ontvingen vanuit de dienst “Fod Financiën” met de dwingende vraag gegevens over te maken, een betaling te verrichten, enz.

Lees meer

De korting roerende voorheffing dividenden verwerken in je aangifte personenbelasting

23/04/21 In een poging om slapend geld op spaardeposito’s te laten investeren in bedrijven werd, voor natuurlijke personen, een vrijstelling roerende voorheffing voorzien op de eerste schijf van 800,00 € aan ontvangen dividenden. Deze vrijstelling werd niet automatisch toegepast bij de uitkering van het dividend in 2020, maar moet je nu aanvragen in je aangifte personenbelasting.

Lees meer