Het UBO-register al ingevuld?

06/10/20 In het UBO-register moest je voor eind 2019 de natuurlijk personen registreren die de uiteindelijke begunstigen zijn van jouw vennootschap, de "UBO's".  Dat zijn bv. de aandeelhouders die meer dan 25% van de stemrechten of aandelen houden in de vennootschap.

De overheid wenst immers een zicht te krijgen op de natuurlijk personen achter een vennootschap en deze via dit online register identificeren.  De afkorting UBO staat voor “Ultimate Beneficial Owner”, oftewel de “uiteindelijk begunstigde” : de natuurlijk persoon die de uiteindelijke eigenaar is van, of zeggenschap heeft over, de vennootschap.  De verantwoordelijkheid van deze registratie, en het up-to-date houden van dit register, ligt bij de bestuurders van de vennootschap.

De overheid stelt echter vast dat, ondanks deze verplichte registratie moest gebeuren voor eind 2019, heel wat vennootschappen dit nog niet in orde hebben gebracht.  Er loopt momenteel dan ook een mailing waarin vennootschappen die in gebreke bleven nog een laatste kans krijgen hun dossier te regulariseren.  Indien het UBO-register van jouw vennootschap nog niet werd ingevuld is het belangrijk dit asap in orde te brengen.  Allicht zullen er in de volgende fase immers ook boetes worden gegeven.  In het huidig schrijven van de Fod Financien wordt reeds melding gemaakt van administratieve boetes van 250 € tot 50.0000 € ten laste van de bestuurders indien het register niet wordt ingevulgd of foutieve gegevens bevat.

Hoe je dit UBO-register moet invullen vind je in volgende link.  Uitleg over het UBO-register vind je hier.

Nog meer tips & tricks ? Lees meer

 

Deel dit bericht op:


Andere actua berichten

Vergeet je “algemene voorwaarden” niet

01/12/20 Hoewel het gebruik van “algemene voorwaarden” vanuit juridisch standpunt niet verplicht is, raden wij aan hier gebruik van te maken.  Het opmaken en toepassen van "algemene voorwaarden" heeft immers tal van voordelen.

Lees meer

Belasting meerwaarde bij de verkoop van een gebouw

24/11/20 Bij een (snelle) verkoop van een gebouw in je privé ben je in sommige gevallen belastingen verschuldigd over de gerealiseerde meerwaarde.

Lees meer

Wettelijke verplichtingen bij de opstart van je webshop

16/11/20 Een webshop is buiten een relatief goedkoop en coronaproof verkoopkanaal, ook het visitekaartje van je onderneming.  Hij moet o.a. vlot bereikbaar, gebruiksvriendelijk en aantrekkelijk te zijn.  Bovendien krijg je te maken met een aantal wettelijke verplichtingen waarvan we in dit artikel de basisprincipes bundelen.

Lees meer