Investeringen bij voorkeur nog in 2019 uit te voeren

05/09/19 Heb je investeringsplannen, dan kunnen deze best nog in 2019 worden uitgevoerd. Enkele maatregelen maken investeringen vanaf 2020 immers fiscaal iets minder voordelig.

Zo daalt vanaf 2020 het basispercentage van de investeringsaftrek voor kmo’s van 20% naar 8%. De investeringsaftrek is een extra aanmoediging van de overheid waardoor je op deze aankopen tot 31/12/2019 20% extra mag aftrekken van je belastbaar inkomen (op investeringen die in aanmerking komen voor deze aftrek lees meer). Vanaf 2020 is dit slechts 8% en verlies je bijgevolg 12% extra aftrek.

Verder zullen vanaf 2020 de tarieven vennootschapsbelasting verder dalen. Het verlaagd tarief daalt van 20,40 naar 20,00%. Het basistarief daalt zelfs van 29,58 naar 25,00%. Dus zeker wanneer je geen gebruik kan maken van het verlaagde tarief kan het nog nuttig zijn die investering nog in 2019 aan te schaffen en zodoende een hogere belastingbesparing te realiseren.

Bovendien is 2019 nog het laatste jaar dat kmo’s investeringen in het jaar van aankoop nog voor een volledig jaar kunnen afschrijven (een aankoop in december mag je dus nog voor een volledig jaar in de kosten nemen). Vanaf 2020 zal iedereen pro rata moeten afschrijven.

En auto’s kunnen voor 2019 nog een laatste keer volgens huidige regels afgeschreven. Vanaf volgend jaar vallen zij onder de nieuwe, minder gunstige, autofiscaliteit (lees meer).

Er zijn vanaf volgend jaar nog enkele andere wijzigingen, die wij echter minder belangrijk vinden omdat ze het verschuiven van belastingen impliceren en niet steeds een werkelijke besparing vertegenwoordigen : zo wordt de 120% aftrek voor specifieke investeringen (elektrische auto’s, fietsen) afgeschaft, en kan je bv. niet langer degressief afschrijven.

Opgelet, nog snel investeren is alleen maar zinvol wanneer je reeds de intentie had deze aankopen (begin 2020) uit te voeren. Investeringen zijn immers nuttig wanneer ze bijdragen tot de economische ontwikkeling van je activiteiten, niet als je ze alleen maar doet om hiermee belastingen te besparen. Het vaak gehoord advies van “je moet kosten maken” is immers verre van correct. Maar had je de intentie om in januari 2020 bv. je computers te vervangen, dan kan je misschien overwegen deze aankoop een maand te vervroegen.

Heb je een boekjaar dat niet gelijk loopt met een kalenderjaar dan kunnen bovenstaande data afwijken. Bespreek dit met je accountant.

Meer tips & tricks ? Lees meer

 

Deel dit bericht op:


Andere actua berichten

Kilometervergoeding vanaf 01/07/2020

30/06/20 Federale ambtenaren krijgen vanaf 1 juli 2020 een vergoeding van 0,3542 euro per kilometer wanneer ze hun eigen wagen gebruiken bij dienstverplaatsingen. Tot 30 juni 2020 ontvingen ze daarvoor nog 0,3653 euro per kilometer. De kilometervergoeding die de fiscus aanvaardt in uw dossier is gebaseerd op dit bedrag en daalt dus ook naar 0,3542 euro. De kilometervergoeding wordt jaarlijks op 1 juli geïndexeerd. Het bedrag van 0,3542 euro geldt dus van 1 juli 2020 tot 30 juni 2021.

Lees meer

Coronacrisis : vervroegde verliesaftrek

22/06/20 Vennootschappen die verwachten in 2020 verlies te maken kunnen dit verlies reeds in mindering brengen van hun winst over 2019. De bedoeling is dat getroffen ondernemingen hierdoor hun liquiditeitspositie kunnen versterken.

Lees meer

Coronacrisis : betalingsuitstel sociale bijdragen zelfstandigen verlengd

19/06/20 Ondervind je cashflow problemen door de huidige crisis dan kon je voor de eerste twee kwartalen van 2020 een betalingsuitstel vragen aan je sociaal verzekeringsfonds voor je te betalen kwartaal bijdragen als zelfstandige.  Deze maatregel wordt nu uitgebreid en verlengd.

Lees meer