Investeringen bij voorkeur nog in 2019 uit te voeren

05/09/19 Heb je investeringsplannen, dan kunnen deze best nog in 2019 worden uitgevoerd. Enkele maatregelen maken investeringen vanaf 2020 immers fiscaal iets minder voordelig.

Zo daalt vanaf 2020 het basispercentage van de investeringsaftrek voor kmo’s van 20% naar 8%. De investeringsaftrek is een extra aanmoediging van de overheid waardoor je op deze aankopen tot 31/12/2019 20% extra mag aftrekken van je belastbaar inkomen (op investeringen die in aanmerking komen voor deze aftrek lees meer). Vanaf 2020 is dit slechts 8% en verlies je bijgevolg 12% extra aftrek.

Verder zullen vanaf 2020 de tarieven vennootschapsbelasting verder dalen. Het verlaagd tarief daalt van 20,40 naar 20,00%. Het basistarief daalt zelfs van 29,58 naar 25,00%. Dus zeker wanneer je geen gebruik kan maken van het verlaagde tarief kan het nog nuttig zijn die investering nog in 2019 aan te schaffen en zodoende een hogere belastingbesparing te realiseren.

Bovendien is 2019 nog het laatste jaar dat kmo’s investeringen in het jaar van aankoop nog voor een volledig jaar kunnen afschrijven (een aankoop in december mag je dus nog voor een volledig jaar in de kosten nemen). Vanaf 2020 zal iedereen pro rata moeten afschrijven.

En auto’s kunnen voor 2019 nog een laatste keer volgens huidige regels afgeschreven. Vanaf volgend jaar vallen zij onder de nieuwe, minder gunstige, autofiscaliteit (lees meer).

Er zijn vanaf volgend jaar nog enkele andere wijzigingen, die wij echter minder belangrijk vinden omdat ze het verschuiven van belastingen impliceren en niet steeds een werkelijke besparing vertegenwoordigen : zo wordt de 120% aftrek voor specifieke investeringen (elektrische auto’s, fietsen) afgeschaft, en kan je bv. niet langer degressief afschrijven.

Opgelet, nog snel investeren is alleen maar zinvol wanneer je reeds de intentie had deze aankopen (begin 2020) uit te voeren. Investeringen zijn immers nuttig wanneer ze bijdragen tot de economische ontwikkeling van je activiteiten, niet als je ze alleen maar doet om hiermee belastingen te besparen. Het vaak gehoord advies van “je moet kosten maken” is immers verre van correct. Maar had je de intentie om in januari 2020 bv. je computers te vervangen, dan kan je misschien overwegen deze aankoop een maand te vervroegen.

Heb je een boekjaar dat niet gelijk loopt met een kalenderjaar dan kunnen bovenstaande data afwijken. Bespreek dit met je accountant.

Meer tips & tricks ? Lees meer

 

Deel dit bericht op:


Andere actua berichten

De Vennootschapsbijdrage

13/11/2019 Het aansluiten van je vennootschap bij een sociaal verzekeringsfonds is een minder gekende verplichting. Er bestaat bovendien nogal wat verwarring over. Vaak denken de oprichters van een onderneming dat ze hun vennootschap niet moet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds omdat ze zelf al aangesloten zijn als natuurlijk persoon. De vennootschapsbijdrage is echter verbonden aan de vennootschap zelf en staat volledig los van het statuut van de zaakvoerders, bestuurders en werkende vennoten van de vennootschap.

Lees meer

Vlaamse woonbonus afgeschaft

07/11/19 Vanaf 2020 wordt voor nieuwe kredieten de Vlaamse woonbonus afgeschaft en vervangen door een verlaging van de registratierechten. De Vlaamse woonbonus was een stimulans voor het verwerven van je eigen woonhuis met het idee om, via een fiscale korting op je lening, de betaalbaarheid van woningen te verhogen. Maar het effect was omgekeerd.

Lees meer

Extra voorwaarde bij uitkering van auteursrechten aan de bedrijfsleider

29/10/19 Bedrijfsleiders keren zich maar al te graag een vergoeding voor auteursrechten uit.  Hoeveel fiscaal aanvaardbaar is blijft een moeilijke evenwichtsoefening. In een recente ruling legt de fiscus een bijkomende voorwaarde op.

Lees meer