Investeringen bij voorkeur nog in 2019 uit te voeren

05/09/19 Heb je investeringsplannen, dan kunnen deze best nog in 2019 worden uitgevoerd. Enkele maatregelen maken investeringen vanaf 2020 immers fiscaal iets minder voordelig.

Zo daalt vanaf 2020 het basispercentage van de investeringsaftrek voor kmo’s van 20% naar 8%. De investeringsaftrek is een extra aanmoediging van de overheid waardoor je op deze aankopen tot 31/12/2019 20% extra mag aftrekken van je belastbaar inkomen (op investeringen die in aanmerking komen voor deze aftrek lees meer). Vanaf 2020 is dit slechts 8% en verlies je bijgevolg 12% extra aftrek.

Verder zullen vanaf 2020 de tarieven vennootschapsbelasting verder dalen. Het verlaagd tarief daalt van 20,40 naar 20,00%. Het basistarief daalt zelfs van 29,58 naar 25,00%. Dus zeker wanneer je geen gebruik kan maken van het verlaagde tarief kan het nog nuttig zijn die investering nog in 2019 aan te schaffen en zodoende een hogere belastingbesparing te realiseren.

Bovendien is 2019 nog het laatste jaar dat kmo’s investeringen in het jaar van aankoop nog voor een volledig jaar kunnen afschrijven (een aankoop in december mag je dus nog voor een volledig jaar in de kosten nemen). Vanaf 2020 zal iedereen pro rata moeten afschrijven.

En auto’s kunnen voor 2019 nog een laatste keer volgens huidige regels afgeschreven. Vanaf volgend jaar vallen zij onder de nieuwe, minder gunstige, autofiscaliteit (lees meer).

Er zijn vanaf volgend jaar nog enkele andere wijzigingen, die wij echter minder belangrijk vinden omdat ze het verschuiven van belastingen impliceren en niet steeds een werkelijke besparing vertegenwoordigen : zo wordt de 120% aftrek voor specifieke investeringen (elektrische auto’s, fietsen) afgeschaft, en kan je bv. niet langer degressief afschrijven.

Opgelet, nog snel investeren is alleen maar zinvol wanneer je reeds de intentie had deze aankopen (begin 2020) uit te voeren. Investeringen zijn immers nuttig wanneer ze bijdragen tot de economische ontwikkeling van je activiteiten, niet als je ze alleen maar doet om hiermee belastingen te besparen. Het vaak gehoord advies van “je moet kosten maken” is immers verre van correct. Maar had je de intentie om in januari 2020 bv. je computers te vervangen, dan kan je misschien overwegen deze aankoop een maand te vervroegen.

Heb je een boekjaar dat niet gelijk loopt met een kalenderjaar dan kunnen bovenstaande data afwijken. Bespreek dit met je accountant.

Meer tips & tricks ? Lees meer

 

Deel dit bericht op:


Andere actua berichten

Verwerk je beroepskosten in het juiste (boek)jaar

20/08/19 Uw accountant blijft er vaak op aandringen om die ontbrekende aankoopfacturen zo snel mogelijk te krijgen. En dat heeft zo zijn redenen.

Lees meer

Aftrekbaarheid receptiekosten bij een publicitair event

02/08/19 Volgens de letter van de wet zijn beroepsmatig gedane receptiekosten slechts voor 50% aftrekbaar. Er bestaat sinds lange tijd discussie over de vraag of die aftrekbeperking ook geldt als de receptiekosten worden gemaakt in het kader van een publicitair evenement. Behouden deze kosten de aard van receptiekosten, ook als ze een publicitair doel hebben? Of vallen ze onder een 100% fiscale aftrekbaarheid vanwege het publicitair karakter?

Lees meer

Aangekondigde controleacties door de fiscus

12/07/19 Net als de voorbije jaren publiceert de fiscus een aantal controleacties die gepland of lopende zijn. Daarmee willen ze er u “via een constructieve samenwerking toe aanzetten om uw fiscale verplichtingen correct na te komen”. Belastingplichtigen hebben hierdoor een betere inschatting of er door de belastingdienst mogelijks een vraag om inlichtingen zal worden verstuurd of er een fiscale controle zal worden uitgevoerd in hun dossier.

Lees meer