Investeringen bij voorkeur nog in 2019 uit te voeren

05/09/19 Heb je investeringsplannen, dan kunnen deze best nog in 2019 worden uitgevoerd. Enkele maatregelen maken investeringen vanaf 2020 immers fiscaal iets minder voordelig.

Zo daalt vanaf 2020 het basispercentage van de investeringsaftrek voor kmo’s van 20% naar 8%. De investeringsaftrek is een extra aanmoediging van de overheid waardoor je op deze aankopen tot 31/12/2019 20% extra mag aftrekken van je belastbaar inkomen (op investeringen die in aanmerking komen voor deze aftrek lees meer). Vanaf 2020 is dit slechts 8% en verlies je bijgevolg 12% extra aftrek.

Verder zullen vanaf 2020 de tarieven vennootschapsbelasting verder dalen. Het verlaagd tarief daalt van 20,40 naar 20,00%. Het basistarief daalt zelfs van 29,58 naar 25,00%. Dus zeker wanneer je geen gebruik kan maken van het verlaagde tarief kan het nog nuttig zijn die investering nog in 2019 aan te schaffen en zodoende een hogere belastingbesparing te realiseren.

Bovendien is 2019 nog het laatste jaar dat kmo’s investeringen in het jaar van aankoop nog voor een volledig jaar kunnen afschrijven (een aankoop in december mag je dus nog voor een volledig jaar in de kosten nemen). Vanaf 2020 zal iedereen pro rata moeten afschrijven.

En auto’s kunnen voor 2019 nog een laatste keer volgens huidige regels afgeschreven. Vanaf volgend jaar vallen zij onder de nieuwe, minder gunstige, autofiscaliteit (lees meer).

Er zijn vanaf volgend jaar nog enkele andere wijzigingen, die wij echter minder belangrijk vinden omdat ze het verschuiven van belastingen impliceren en niet steeds een werkelijke besparing vertegenwoordigen : zo wordt de 120% aftrek voor specifieke investeringen (elektrische auto’s, fietsen) afgeschaft, en kan je bv. niet langer degressief afschrijven.

Opgelet, nog snel investeren is alleen maar zinvol wanneer je reeds de intentie had deze aankopen (begin 2020) uit te voeren. Investeringen zijn immers nuttig wanneer ze bijdragen tot de economische ontwikkeling van je activiteiten, niet als je ze alleen maar doet om hiermee belastingen te besparen. Het vaak gehoord advies van “je moet kosten maken” is immers verre van correct. Maar had je de intentie om in januari 2020 bv. je computers te vervangen, dan kan je misschien overwegen deze aankoop een maand te vervroegen.

Heb je een boekjaar dat niet gelijk loopt met een kalenderjaar dan kunnen bovenstaande data afwijken. Bespreek dit met je accountant.

Meer tips & tricks ? Lees meer

 

Deel dit bericht op:


Andere actua berichten

Liquidatiereserves vanaf 2020 optimaal uit te keren

27/01/20 Heb je in boekjaar 2014 een liquidatiereserve aangelegd, dan kan je deze vanaf dit jaar uitkeren aan het verlaagde tarief van 5% roerende voorheffing. Het is immers sinds boekjaar 2014 (aanslagjaar 2015) mogelijk om liquidatiereserves aan te leggen, wat wil zeggen dat in veel dossiers de wachttijd van 5 jaar is afgelopen.

Lees meer

Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden bij werken in onroerende staat : de inhoudingsplicht

24/01/2020 De inhoudingsplicht geldt voor iedereen die door een (onder)aannemer werken in onroerende staat laat uitvoeren. Dit geldt bijgevolg voor de opdrachtgever, aannemer en onderaannemer. Enkel de natuurlijke persoon die louter voor privédoeleinden werken laat uitvoeren valt niet onder deze regeling.  Nog te vaak denkt de ondernemer of zelfstandige dat de regeling op hem niet van toepassing is omdat hij niet actief is in de bouwsector, niet beseffend dat hij waarschijnlijk wel ergens een onderhouds- of reinigingsovereenkomst heeft afgesloten dat een (gelijkgesteld) werk in onroerende staat blijkt te zijn. 

Lees meer

Vanaf wanneer is een vennootschap “groot”

20/01/20 De grootte van uw vennootschap heeft een invloed op veel wettelijke verplichtingen en fiscale maatregelen. De materie is echter complexer dan dat ze op het eerste zicht lijkt.

Lees meer