Je saldo btw rekening courant is nog enkel online te raadplegen

25/07/22 In het verleden kreeg je elk kwartaal van de btw administratie een uittreksel van je rekening courant toegestuurd wanneer deze niet op nul stond.  Dit papieren rekeninguittreksel wordt niet langer verstuurd.

Je accountant verzorgt elke maand of kwartaal jouw aangifte btw en laat je weten welk saldo je moet betalen of tegoed hebt.  Indien je btw “rekening courant” niet op nul valt stuurt de overheid je trimestrieel een papieren btw uittreksel zodat je dit verschil kan opvolgen.  Zo ontvang je bv. een uittreksel wanneer je een tegoed hebt op de btw administratie.  Hierin kan je dan terugvinden of dit tegoed zal worden teruggestort, of wordt overgedragen naar het volgende kwartaal. Maar ook indien je nog een openstaande schuld hebt, bv. door laattijdige betaling, aangerekende interesten en/of boeten, wordt dit kenbaar gemaakt via dit uittreksel. 

In de toekomst worden dit uittreksel echter niet langer via post verstuurd, maar nog enkel ter beschikking gesteld via de myminfin pagina van je onderneming.  Log in en kies in de wijze van aanmelden “in naam van je onderneming”. Onder “mijn professionele toepassingen” vind je jouw verrichtingen en de laatste afsluiting van je btw rekening courant”.  Onder “mijn documenten” vind je de digitale versie van deze uittreksels.

Valt je rekening courant niet op nul is het belangrijk je accountant een exemplaar van dit digitaal uittreksel te bezorgen.

Werden er boeten of interesten aangerekend is het aangewezen deze dadelijk te betalen. De btw administratie is immers een “boete administratie” waarbij elke laattijdigheid of vergissing wordt gesanctioneerd met interesten en/of boeten.  

Desgewenst kan je je eBox Enterprise activeren zodat je steeds een melding ontvangt van de FOD Financiën wanneer er een digitaal document naar je onderneming werd verstuurd.  Meer info vind je op www.eboxenterprise.be

Blijven er vragen over je btw saldo ?  Contacteer jouw accountant, de opvolging hiervan kan immers best verwarrend zijn.

Meer tips & tricks ?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

Dividenden aan 15%, de vvpr-bis toepassen of een liquidatiereserve aanleggen?

17/03/23 Over een dividend uit je vennootschap betaal je in principe 30% roerende voorheffing. Dit kan soms aan een lager tarief, waarbij we voor oudere vennootschappen vaak het systeem van de liquidatiereserve toepassen en bij jongere vennootschappen de vvpr-bis regeling. De verschillen in een notedop.

Lees meer

Langere controletermijn bij laattijdige btw aangiften

15/03/23 In principe kan je btw controleur 3 jaar teruggaan voor het nakijken van je btw aangifte.  Dien je een btw aangifte laattijdig in, dan wordt deze controle termijn, voor aangiften vanaf 2023, verlengd tot 4 jaar.

Lees meer

De winstpremie

10/03/22 Je kan je werknemers via een “winstpremie” een deel van de winst van de vennootschap toekennen als bonus. Door de relatief eenvoudige vormvoorwaarden is deze maatregel een waardig alternatief voor de “niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen”

Lees meer