Je voorschotten sociale bijdragen worden geïndexeerd

22/01/23 Als zelfstandige betaal je elk kwartaal een voorschot op je definitieve sociale bijdragen. Die definitieve bijdragen worden immers pas berekend als je beroepsinkomen (via je aangifte personenbelasting) definitief is vastgesteld. 

De voorschotten sociale kwartaalbijdragen voor een gevestigde zelfstandige worden in 2023 berekend op het geïndexeerde inkomen van 2020.

En door de hoge inflatie is deze indexering veel hoger dan gewoonlijk, zodat ook de voorgestelde voorschotten voor 2023 fors hoger kunnen zijn.  Ook al keer je jezelf als bedrijfsleider al jaren hetzelfde loon uit.  In de berekening van deze voorschotten gaat de overheid er immers vanuit dat je ook je wedde 2023 hebt geïndexeerd zodat hogere voorschotten noodzakelijk zijn.  Verhoog je je wedde niet dan zal je, op het ogenblik dat de fiscus je beroepsinkomen over 2023 heeft meegedeeld aan je sociaal verzekeringsfonds, het teveel betaalde terugkrijgen.

Je wedde uit je vennootschap verhogen is vanuit fiscaal oogpunt immers zelden een goed idee.  Als bedrijfsleider wordt de wedde vaak juist hoog genoeg geplaatst om in je vennootschap te kunnen genieten van het laagste tarief vennootschapsbelasting (lees meer : link).  Je wedde verder verhogen heeft meestal weinig zin omdat je dan volledig wordt getroffen door de progressiviteit van de personenbelasting.  In combinatie met je sociale bijdragen zal je van een extra wedde hierdoor relatief weinig overhouden. Je wedde stabiel houden en de gerealiseerde winst uitkeren via een dividend is meestal een stuk goedkoper. 

Desgewenst kan je er voor opteren om de te hoge voorschotten te beperken.  Opgelet, wanneer er een vermindering wordt aangevraagd, maar je moet nadien toch nog extra betalen bij de definitieve afrekening (omdat je bv. tijdens het jaar extra bijdragen kreeg terugbetaald van vroegere jaren waardoor uw belastbare basis in 2023 stijgt) krijg je hiervoor een extra verhoging aangerekend.

Twijfel je wat te doen, contacteer je accountant om samen te kijken wat de beste oplossing is.

De indexering heeft ook invloed op enkele andere drempels van sociale bijdragen. De minimumbijdragen voor de zelfstandige in hoofdberoep stijgt van 774,16 euro naar 866,62 euro per kwartaal. De maximumbijdrage klimt naar 4.966,65 euro.

Voor andere bijdrage categorieën stijgt de vrijstellingsdrempel. Zij kunnen dus meer verdienen zonder bijdragen te moeten betalen. De nieuwe vrijstellingsdrempels (jaarlijks inkomen) bedragen voor de:

  • Zelfstandige in bijberoep: 1.815,40 euro
  • Gepensioneerde: 3.630,81 euro
  • Student-zelfstandige: 8.204,60 euro
  • Zelfstandige met gelijkstelling bijberoep (art.37): 8.595,80 euro

Meer tips & tricks?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

Vergeet niet je buitenlands vastgoed aan te geven bij de fiscus

26/11/23 Sinds enkele jaren moet iedereen die in het buitenland onroerende goederen verwerft, hiervan aangifte doen bij de overheid. Dit kan eenvoudig via het invullen van een vragenlijst op je myminfin pagina.

Lees meer

Dagvergoeding voor binnenlandse dienstreizen

20/11/23 Ook als bedrijfsleider kan je aanspraak maken op het forfait “binnenlandse dienstreizen” als je vaak op de baan bent.

Lees meer

Kilometervergoeding vanaf 01/10/2023

13/11/23 Federale ambtenaren krijgen vanaf 1 oktober 2023 een vergoeding van 0,4259 euro per kilometer wanneer ze hun eigen wagen gebruiken bij dienstverplaatsingen. De kilometervergoeding die de fiscus aanvaardt in uw dossier is gebaseerd op dit bedrag en wijzigt dus ook naar 0,4259 euro.

Lees meer