Je voorschotten sociale bijdragen worden geïndexeerd

22/01/23 Als zelfstandige betaal je elk kwartaal een voorschot op je definitieve sociale bijdragen. Die definitieve bijdragen worden immers pas berekend als je beroepsinkomen (via je aangifte personenbelasting) definitief is vastgesteld. 

De voorschotten sociale kwartaalbijdragen voor een gevestigde zelfstandige worden in 2023 berekend op het geïndexeerde inkomen van 2020.

En door de hoge inflatie is deze indexering veel hoger dan gewoonlijk, zodat ook de voorgestelde voorschotten voor 2023 fors hoger kunnen zijn.  Ook al keer je jezelf als bedrijfsleider al jaren hetzelfde loon uit.  In de berekening van deze voorschotten gaat de overheid er immers vanuit dat je ook je wedde 2023 hebt geïndexeerd zodat hogere voorschotten noodzakelijk zijn.  Verhoog je je wedde niet dan zal je, op het ogenblik dat de fiscus je beroepsinkomen over 2023 heeft meegedeeld aan je sociaal verzekeringsfonds, het teveel betaalde terugkrijgen.

Je wedde uit je vennootschap verhogen is vanuit fiscaal oogpunt immers zelden een goed idee.  Als bedrijfsleider wordt de wedde vaak juist hoog genoeg geplaatst om in je vennootschap te kunnen genieten van het laagste tarief vennootschapsbelasting (lees meer : link).  Je wedde verder verhogen heeft meestal weinig zin omdat je dan volledig wordt getroffen door de progressiviteit van de personenbelasting.  In combinatie met je sociale bijdragen zal je van een extra wedde hierdoor relatief weinig overhouden. Je wedde stabiel houden en de gerealiseerde winst uitkeren via een dividend is meestal een stuk goedkoper. 

Desgewenst kan je er voor opteren om de te hoge voorschotten te beperken.  Opgelet, wanneer er een vermindering wordt aangevraagd, maar je moet nadien toch nog extra betalen bij de definitieve afrekening (omdat je bv. tijdens het jaar extra bijdragen kreeg terugbetaald van vroegere jaren waardoor uw belastbare basis in 2023 stijgt) krijg je hiervoor een extra verhoging aangerekend.

Twijfel je wat te doen, contacteer je accountant om samen te kijken wat de beste oplossing is.

De indexering heeft ook invloed op enkele andere drempels van sociale bijdragen. De minimumbijdragen voor de zelfstandige in hoofdberoep stijgt van 774,16 euro naar 866,62 euro per kwartaal. De maximumbijdrage klimt naar 4.966,65 euro.

Voor andere bijdrage categorieën stijgt de vrijstellingsdrempel. Zij kunnen dus meer verdienen zonder bijdragen te moeten betalen. De nieuwe vrijstellingsdrempels (jaarlijks inkomen) bedragen voor de:

  • Zelfstandige in bijberoep: 1.815,40 euro
  • Gepensioneerde: 3.630,81 euro
  • Student-zelfstandige: 8.204,60 euro
  • Zelfstandige met gelijkstelling bijberoep (art.37): 8.595,80 euro

Meer tips & tricks?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

Vanaf wanneer is een vennootschap “groot”

24/05/23 De grootte van uw vennootschap heeft een invloed op veel wettelijke verplichtingen en fiscale maatregelen. De materie is echter complexer dan dat ze op het eerste zicht lijkt.

Lees meer

De verschillende dividenden en hun tarieven roerende voorheffing, kan u nog volgen?

27/05/23 Dividenden, het zou iets simpel moeten zijn, maar voor kleine vennootschappen is het de laatste jaren niet eenvoudig meer om door de bomen het bos nog te zien.  Gewone dividenden, VVPRbis dividenden, liquidatie-reserve... niet het meest aangename leesvoer, maar wel belangrijk bij de optimalisatie van je dossier.

Lees meer

Het verlaagd tarief vennootschapsbelasting

11/05/23 Het standaard tarief vennootschapsbelasting bedraagt 25%. Onder bepaalde voorwaarden kan dit (voor de eerste 100.000 € winst) dalen naar het kmo tarief van 20%.

Lees meer