Je voorschotten sociale bijdragen worden geïndexeerd

22/01/23 Als zelfstandige betaal je elk kwartaal een voorschot op je definitieve sociale bijdragen. Die definitieve bijdragen worden immers pas berekend als je beroepsinkomen (via je aangifte personenbelasting) definitief is vastgesteld. 

De voorschotten sociale kwartaalbijdragen voor een gevestigde zelfstandige worden in 2023 berekend op het geïndexeerde inkomen van 2020.

En door de hoge inflatie is deze indexering veel hoger dan gewoonlijk, zodat ook de voorgestelde voorschotten voor 2023 fors hoger kunnen zijn.  Ook al keer je jezelf als bedrijfsleider al jaren hetzelfde loon uit.  In de berekening van deze voorschotten gaat de overheid er immers vanuit dat je ook je wedde 2023 hebt geïndexeerd zodat hogere voorschotten noodzakelijk zijn.  Verhoog je je wedde niet dan zal je, op het ogenblik dat de fiscus je beroepsinkomen over 2023 heeft meegedeeld aan je sociaal verzekeringsfonds, het teveel betaalde terugkrijgen.

Je wedde uit je vennootschap verhogen is vanuit fiscaal oogpunt immers zelden een goed idee.  Als bedrijfsleider wordt de wedde vaak juist hoog genoeg geplaatst om in je vennootschap te kunnen genieten van het laagste tarief vennootschapsbelasting (lees meer : link).  Je wedde verder verhogen heeft meestal weinig zin omdat je dan volledig wordt getroffen door de progressiviteit van de personenbelasting.  In combinatie met je sociale bijdragen zal je van een extra wedde hierdoor relatief weinig overhouden. Je wedde stabiel houden en de gerealiseerde winst uitkeren via een dividend is meestal een stuk goedkoper.  Twijfel je wat te doen, contacteer je accountant om samen te kijken wat de beste oplossing is.

De indexering van heeft ook invloed op enkele andere drempels van sociale bijdragen. De minimumbijdragen voor de zelfstandige in hoofdberoep stijgt van 774,16 euro naar 866,62 euro per kwartaal. De maximumbijdrage klimt naar 4.966,65 euro.

Voor andere bijdrage categorieën stijgt de vrijstellingsdrempel. Zij kunnen dus meer verdienen zonder bijdragen te moeten betalen. De nieuwe vrijstellingsdrempels (jaarlijks inkomen) bedragen voor de:

  • Zelfstandige in bijberoep: 1.815,40 euro
  • Gepensioneerde: 3.630,81 euro
  • Student-zelfstandige: 8.204,60 euro
  • Zelfstandige met gelijkstelling bijberoep (art.37): 8.595,80 euro

Meer tips & tricks?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

Voorafbetalingen vennootschapsbelasting 2023 (aanslagjaar 2024)

02/02/23 Vennootschappen krijgen een belastingverhoging aangerekend als ze onvoldoende of geen voorafbetaling vennootschapsbelasting uitvoeren. Verwacht je dit boekjaar belastingen verschuldigd te zijn over je winst, dan is het aangewezen voorafbetalingen vennootschapsbelasting te voorzien.

Lees meer

De winstpremie

01/02/23 Je kan je werknemers via een “winstpremie” een deel van de winst van de vennootschap toekennen als bonus. Door de relatief eenvoudige vormvoorwaarden is deze maatregel een waardig alternatief voor de “niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen”

Lees meer

Voordeel alle aard van elektriciteit, zonnepanelen en een laadpaal

27/01/23 Wanneer uw vennootschap aan haar werknemer of bedrijfsleider kosteloos een elektrische of hybride bedrijfswagen ter beschikking stelt voor persoonlijk gebruik, dan moet daarvoor een voordeel van alle aard aangerekend worden.  Maar wat met  de elektriciteitskosten voor het opladen van deze wagen, of de plaatsing van zonnepanelen, een thuisbatterij of er een laadpaal ter beschikking wordt gesteld?

Lees meer