Kan een dividend op elk moment van het jaar?

25/10/22 Tijdens de statutaire jaarvergadering beslissen de aandeelhouders of er al dan niet een dividend wordt uitgekeerd uit de winst van het afgelopen boekjaar. Maar een dividenduitkering kan echter ook op andere ogenblikken worden bepaald.

Het nieuwe wetboek vennootschappen voorziet immers een grotere soepelheid als het op dividenduitkeringen aankomt.  Buiten het klassiek dividend waarover wordt beslist tijdens de jaarvergadering zijn er immers nog mogelijkheden.

Tussentijds dividend : een tussentijds dividend kan door een (bijzondere) algemene vergadering van aandeelhouders worden uitgekeerd op basis van de opgebouwde winsten/reserves zoals ze beschikbaar waren in de goedgekeurde jaarrekening van het laatst afgesloten boekjaar. Het betreft dus dividenden waarover wordt beslist na datum van de statutaire jaarvergadering.  De winsten van het lopende boekjaar of van het laatste nog niet afgesloten boekjaar komen niet in aanmerking voor een tussentijds dividend.

Interimdividend : over de uitkering van een interimdividend kan worden beslist door het bestuursorgaan op basis van de winsten van het lopende boekjaar (op basis van een tussentijdse balans) of van het voorbije boekjaar waarvan de jaarrekening nog niet werd goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders. En daar waar vroeger interim dividenden enkel konden bij een NV, voorziet het nieuwe wetboek dat dit nu ook mogelijk is bij een BV. Deze mogelijkheid moet dan wel expliciet voorzien zijn in de statuten van de BV.  Bij een oude Bvba moet er dus eerst een omzetting gebeuren naar de BV (lees meer) en moet deze mogelijkheid worden opgenomen in de statuten.

Opgelet, in een BV is, naast de klassieke netto-actief test (je eigen vermogen mag door de dividenduitkering niet negatief worden), ook een liquiditeitstest (de liquiditeitspositie van de onderneming mag door deze uitkering niet in problemen komen) verplicht (lees meer). Dit creëert extra werk en dus kosten voor de bestuurders, boekhoudafdeling, adviserend accountant of advocaat, en commissaris die een uitgebreid dossier moeten opmaken. 

In principe zijn dividenduitkeringen onderhevig aan een roerende voorheffing van 30%.  In sommige gevallen kan  er een lager tarief worden toegepast (lees meer).

Contacteer je accountant voor advies indien je twijfelt over wat te doen in jouw dossier.

Meer tips & tricks ?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

2e wagen op de zaak niet langer evident

17/09/23 Zolang er een voordeel van alle aard werd berekend, maakte de fiscaal controleur er vroeger vaak geen probleem van dat er een tweede wagen werd ingeschreven in een vennootschap met slechts één bedrijfsleider. Maar dat is nu niet langer het geval.

Lees meer

Hoe de publicatieformulieren Staatsblad te ondertekenen

12/09/23 Wanneer je als vennootschap een wijziging in het bestuursorgaan, zetelverplaatsing, e.d. wil doorvoeren, worden er notulen opgesteld. Van deze notulen moet een uittreksel worden gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Lees meer

Btw aftrek bedrijfswagen

08/09/23 Als u een als bedrijfswagen een personenauto gebruikt is de btw die wordt berekend op de aankoop (of huur, leasing,…) slechts gedeeltelijk aftrekbaar.  Deze btw aftrek zal bij personenwagens tussen 35 procent en 50 procent liggen.

Lees meer