Kan een dividend op elk moment van het jaar?

25/10/22 Tijdens de statutaire jaarvergadering beslissen de aandeelhouders of er al dan niet een dividend wordt uitgekeerd uit de winst van het afgelopen boekjaar. Maar een dividenduitkering kan echter ook op andere ogenblikken worden bepaald.

Het nieuwe wetboek vennootschappen voorziet immers een grotere soepelheid als het op dividenduitkeringen aankomt.  Buiten het klassiek dividend waarover wordt beslist tijdens de jaarvergadering zijn er immers nog mogelijkheden.

Tussentijds dividend : een tussentijds dividend kan door een (bijzondere) algemene vergadering van aandeelhouders worden uitgekeerd op basis van de opgebouwde winsten/reserves zoals ze beschikbaar waren in de goedgekeurde jaarrekening van het laatst afgesloten boekjaar. Het betreft dus dividenden waarover wordt beslist na datum van de statutaire jaarvergadering.  De winsten van het lopende boekjaar of van het laatste nog niet afgesloten boekjaar komen niet in aanmerking voor een tussentijds dividend.

Interimdividend : over de uitkering van een interimdividend kan worden beslist door het bestuursorgaan op basis van de winsten van het lopende boekjaar (op basis van een tussentijdse balans) of van het voorbije boekjaar waarvan de jaarrekening nog niet werd goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders. En daar waar vroeger interim dividenden enkel konden bij een NV, voorziet het nieuwe wetboek dat dit nu ook mogelijk is bij een BV. Deze mogelijkheid moet dan wel expliciet voorzien zijn in de statuten van de BV.  Bij een oude Bvba moet er dus eerst een omzetting gebeuren naar de BV (lees meer) en moet deze mogelijkheid worden opgenomen in de statuten.

Opgelet, in een BV is, naast de klassieke netto-actief test (je eigen vermogen mag door de dividenduitkering niet negatief worden), ook een liquiditeitstest (de liquiditeitspositie van de onderneming mag door deze uitkering niet in problemen komen) verplicht (lees meer). Dit creëert extra werk en dus kosten voor de bestuurders, boekhoudafdeling, adviserend accountant of advocaat, en commissaris die een uitgebreid dossier moeten opmaken. 

In principe zijn dividenduitkeringen onderhevig aan een roerende voorheffing van 30%.  In sommige gevallen kan  er een lager tarief worden toegepast (lees meer).

Contacteer je accountant voor advies indien je twijfelt over wat te doen in jouw dossier.

Meer tips & tricks ?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

Dividenden aan 15%, de vvpr-bis toepassen of een liquidatiereserve aanleggen?

17/03/23 Over een dividend uit je vennootschap betaal je in principe 30% roerende voorheffing. Dit kan soms aan een lager tarief, waarbij we voor oudere vennootschappen vaak het systeem van de liquidatiereserve toepassen en bij jongere vennootschappen de vvpr-bis regeling. De verschillen in een notedop.

Lees meer

Langere controletermijn bij laattijdige btw aangiften

15/03/23 In principe kan je btw controleur 3 jaar teruggaan voor het nakijken van je btw aangifte.  Dien je een btw aangifte laattijdig in, dan wordt deze controle termijn, voor aangiften vanaf 2023, verlengd tot 4 jaar.

Lees meer

De winstpremie

10/03/22 Je kan je werknemers via een “winstpremie” een deel van de winst van de vennootschap toekennen als bonus. Door de relatief eenvoudige vormvoorwaarden is deze maatregel een waardig alternatief voor de “niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen”

Lees meer