Langere controletermijn bij laattijdige btw aangiften

02/04/23 In principe kan je btw controleur 3 jaar teruggaan voor het nakijken van je btw aangifte.  Dien je een btw aangifte laattijdig in, dan wordt deze controle termijn, voor aangiften vanaf 2023, verlengd tot 4 jaar.

Krijg je bv. dit jaar een btw controle, dan kan je btw controleur je boekhouding nakijken vanaf januari 2020. Vanaf dit jaar wordt deze controletermijn met 1 jaar verlengd wanneer je de btw maand- of kwartaalaangifte niet of laattijdig indient. De vordering van de btw administratie vervalt dus pas op 31 december van het 4e jaar volgend op jaar waarin de btw opeisbaar is geworden.

Voorbeeld : je btw aangifte over het 1e kwartaal 2023 wordt tijdig ingediend, maar voor de aangifte over het 2e kwartaal 2023 ben je laattijdig.  Dan blijft voor de handelingen van het 1e kwartaal de termijn van drie jaar gelden, voor de handelingen van het 2e kwartaal word de controle termijn van 4 jaar van toepassing.

De nieuwe termijn is enkel van toepassing op de normale btw aangiften, niet op bv. btw-listings, intracommunautaire opgaven of de bijzondere btw aangifte die sommige categorieën van belastingplichtigen moeten indienen.

De controletermijn bij fraude wordt verlengd van 7 jaar naar 10 jaar.  Hierdoor wordt ook de bewaringstermijn van je boekhoudstukken opgetrokken van 7 jaar naar 10 jaar.

Vanaf 2024 worden er nog extra maatregelen ingevoerd. Zo wordt het systeem van “rekening courant” vervangen dor een provisierekening btw (die je zou kunnen beheren via de myminfin pagina van je onderneming), krijg je een voorstel van vervangende aangifte wanneer je het nalaat zelf een btw aangifte in te dienen en komt er een nieuwe procedure voor het terugvragen van btw tegoeden (waarbij opnieuw het tijdig indienen van je btw aangiften een voorwaarde wordt om een btw tegoed kunnen terug te krijgen).  Voor btw kwartaalaangiften zou de aangifte termijn met 5 dagen worden verlengd, tot de 25e van de maand volgend op het kwartaal.  Wel zou je bij een laattijdige aangifte dadelijk een boete krijgen, daar waar er momenteel nog steeds een administratieve tolerantie wordt toegepast, waarbij laattijdige aangiften pas worden gesanctioneerd vanaf de 10e van de volgende maand.

Wijzigingen die we graag voor je blijven opvolgen.   

Meer tips & tricks?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

Voorafbetalingen vennootschapsbelasting 2024 (aanslagjaar 2025)

26/02/24 Vennootschappen krijgen een belastingverhoging aangerekend als ze onvoldoende of geen voorafbetaling vennootschapsbelasting uitvoeren. Verwacht je over dit boekjaar belastingen verschuldigd te zijn, dan is het belangrijk om voorafbetalingen te voorzien.

Lees meer

Vergeet je “algemene voorwaarden” niet

16/02/24 Hoewel het gebruik van “algemene voorwaarden” vanuit juridisch standpunt niet verplicht is, raden we aan hier gebruik van te maken.  Het vermelden van "algemene voorwaarden" heeft immers tal van voordelen.

Lees meer

Vanaf 2026 is elektronisch factureren verplicht

01/02/24 Vanaf januari 2026 ben je verplicht om je facturatie naar andere ondernemingen te doen via een “gestructureerde elektronische facturatie”, een e-invoice.  

Lees meer