Moet een factuur in het Nederlands worden opgemaakt?

25/07/23 Heel wat bedrijven maken hun factuur in een andere taal dan het Nederlands, omdat ze bv. uitsluitend werken voor buitenlandse klanten. Maar mag dat eigenlijk zomaar?

De taalwetgeving verplicht immers dat, wanneer de exploitatiezetel van de bedrijf in Vlaanderen ligt, je alle documenten moet opstellen in het Nederlands. Dus ook je facturen. Facturen opgemaakt in een andere taal zijn absoluut nietig. De ligging van je exploitatiezetel (en dat hoeft niet de maatschappelijke zetel te zijn) bepaalt in welke taal je je facturen verplicht moet opmaken. 

Wel wordt toegestaan dat je een rechtsgeldige vertaling van je factuur meestuurt wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan : je factuur moet worden opgemaakt in een taal die door beide partijen kan worden begrepen en de tegenpartij moet zich bevinden in één van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte.  Een Nederlandstalige factuur blijft echter noodzakelijk, de anderstalige factuur is bijkomstig. De originele Nederlandstalige versie blijft dus steeds de correcte, mocht er een verschil zijn tussen deze en de anderstalige.

Factureer je aan klanten buiten de EER mag je nog steeds een vertaling meesturen. Maar deze heeft dan geen rechtsgeldigheid.

In principe slaat bovenstaande wetgeving wel enkel op de factuurvermeldingen die verplicht zijn (lees meer).  Je algemene voorwaarden mogen dus wel in een andere taal opgesteld zijn, logischerwijze in de taal van je klant.

Leef je deze verplichting niet na kunnen er dus problemen ontstaan, je facturen zijn dan immers niet geldig opgemaakt.  Je plaatselijk fiscaal controleur zou bv. kunnen opwerpen dat je facturen voor hem niet leesbaar zijn, en dus niet controleerbaar zijn.  En je klant kan dit als extra argument gebruiken om je factuur te betwisten.

Meer tips & tricks ?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

De fiscaliteit van je personenwagen

21/06/24 Autofiscaliteit is een complexe materie waarbij de aftrekbaarheid van milieu onvriendelijke personenwagens steeds verder wordt beperkt.

Lees meer

De liquiditeitstest

08/06/23 Het wetboek vennootschappen voorziet bij een BV en CV twee verplichte testen bij elke dividend uitkering, ter bescherming van de schuldeisers. De netto-actieftest en de liquiditeitstest. Vooral deze laatste blijkt nog onvoldoende gekend.

Lees meer

Auteursrechten in de ICT-sector (vervolg)

17/05/24 Het Grondwettelijk Hof bevestigt dat de inkomsten ontvangen voor het ontwerpen van software niet in aanmerking komen voor het fiscaal regime van auteursrechten.

Lees meer