Nieuwe berekening CO2 uitstoot voor wagens vanaf 2021

22/04/20 Nieuwe Europese regels wijzigden de standaard waarmee de CO2-waarde van een wagen bepaald wordt.  Het gevolg is dat vanaf 2021 deze waarde verhoogt, wat leidt tot een minder gunstige fiscale behandeling van bedrijfswagens.  Maar de fiscus toont zijn goede kant en geeft enkele nuances.

In België beïnvloedt de CO2-emissie van een wagen de autofiscaliteit. Deze norm bepaalt de fiscale aftrekbaarheid, hoe het voordeel van alle aard berekend wordt en speelt ook een rol bij kwalificatie als valse hybride.

Over WLTP en NEDC

Onder Europese druk is de standaard waarmee de CO2-waarde bepaald moet worden gewijzigd. Sinds september 2018 worden nieuw ingeschreven auto’s aan de zogenaamde “WLTP-norm” onderworpen om de CO2-emissie te bepalen. WLTP staat voor Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure. Deze test vervangt de minder strenge en minder realistische NEDC-test, wat staat voor New European Driving Cycle. Die test werd al gebruikt sinds de jaren 70, maar kwam door onder meer dieselgate onder vuur te staan.

Impact op de autofiscaliteit

Het gevolg van de WLTP-test is een hogere waarde, wat dus een negatieve weerslag heeft op de autofiscaliteit. Een korte steekproef leert dat de CO2-emissie van een gemiddelde gezinswagen zo’n 15% hoger ligt bij toepassing van de WLTP-test. De fiscale aftrekbaarheid zou dalen van 68% naar 60% en het voordeel van alle aard stijgen van 1.400 naar 1.850 euro. Het effect bij een hybride wagen die plots ‘vals’ wordt, is nog veel groter.

In een overgangsperiode, die loopt tot 31 december 2020, moeten autoconstructeurs een omgerekende NEDC-waarde opnemen op de gelijkvormigheidsattesten, m.n. de NEDC 2.0. Nadien mag dat nog, maar moet dat niet meer.

Relevantie van CO2-emissie

De CO2-emissie is fiscaal relevant voor volgende elementen:

1. Fiscale aftrekbaarheid

Zowel in de personenbelasting als de vennootschapsbelasting wordt de fiscale aftrekbaarheid sinds begin dit jaar berekend volgens de zogenaamde gramformule:

     120% - (0,5 x brandstofcoëfficiënt x CO2)

De brandstofcoëfficiënt is 1 voor dieselwagens, 0,95 voor elektrische en benzinewagens en 0,90 voor wagens op aardgas.

Deze nieuwe formule leidt voor veel wagens al tot een lagere fiscale aftrek in vergelijking met de aftrekcategorieën die tot vorig jaar golden.

2. Voordeel van alle aard

Het voordeel van alle aard waarop een werknemer/bedrijfsleider wordt belast wanneer hij een bedrijfswagen ter beschikking krijgt, wordt bepaald volgens de volgende formules (aanslagjaar 2021):

     Voor dieselwagens:
     Cataloguswaarde x (5,5 + 0.1 x (CO2 - 91)) /100 x 6/7

     Voor benzine-/aardgaswagens:
     Cataloguswaarde x (5,5 + 0.1 x (CO2 – 111)) /100 x 6/7

3. Kwalificatie valse hybride

Voor zogenaamde valse hybrides geldt de regel dat de CO2-emissie van de niet-hybride tegenhanger gehanteerd moet worden. Die bepaling gebeurt enerzijds volgens de verhouding van het gewicht en de capaciteit van de batterij (capaciteit van minder dan 0,5 kWh per 100 kilogram wagengewicht) of opnieuw de CO2-emissie (meer dan 50 gram). De belastingadministratie publiceerde recent een lijst met valse hybrides met telkens het overeenstemmend voertuig voor de berekening van de CO2-uitstoot.

Administratie toont zich van haar goede kant

Omdat de impact van de nieuwe WLTP-norm op de autofiscaliteit niet min is, werd in een overgangsperiode voorzien waarin nog tot 2020 de NEDC-waarden gebruikt mogen worden. Uiteraard gaat het hier enkel om uitstel van executie en dreigden alsnog belastingverhogingen vanaf 1 januari 2021 voor dezelfde wagen.

De administratie liet zich echter van haar goede kant zien door in januari en maart 2020 in een verduidelijking te voorzien, weliswaar onder voorbehoud van nieuwe wetgeving.

  1. De NEDC 1.0 CO2-norm zal van toepassing zijn wanneer het inschrijvingsbewijs van het voertuig enkel een CO2-emissie vermeldt volgens de NEDC-norm. Concreet is dat o.m. het geval voor voertuigen die ingeschreven werden vóór 1 september 2018.
  2. De WLTP CO2-norm zal van toepassing zijn wanneer het inschrijvingsbewijs van het voertuig enkel een CO2-emissie vermeldt volgens de WLTP-norm. Concreet zal dat het geval zijn voor voertuigen die ingeschreven worden vanaf 1 januari 2021.
  3. Wanneer het inschrijvingsbewijs van een voertuig beide waardes vermeldt, (NEDC 2.0 en WLTP) kan de belastingplichtige kiezen.

Wat betekent het standpunt van de fiscus nu concreet?

1. Fiscale aftrekbaarheid

Indien de wagen werd ingeschreven voor 2021 (en waarvoor de NEDC-norm dus nog vermeld werd op het gelijkvormigheidsattest), mag deze NEDC CO2-uitstootnorm verder gebruikt worden na 1 januari 2021. De aftrekbaarheid van de autokosten wordt niet negatief beïnvloed. Omgekeerd, zal dat wel het geval zijn voor wagens die vanaf 2021 worden ingeschreven en waarvoor enkel de WLTP-norm bepaald werd.

2. Voordeel van alle aard

Indien men vanaf 2021 de WLTP-norm zou toepassen voor de berekening van het voordeel alle aard, zou voor dezelfde bedrijfswagen een hoger voordeel alle aard berekend worden, wat resulteert in een hogere belasting. Dat zal nu in principe niet het geval zijn voor bedrijfswagens ingeschreven voor 1 januari 2021.

3. Kwalificatie valse hybride

Het is mogelijk dat een wagen wordt beschouwd als een “valse hybride” bij toepassing van de WLTP-norm, terwijl dit onder de NEDC-norm niet het geval was. De sterke belastingstijging die daarmee gepaard gaat, zou een onaangename verrassing zijn voor wie een wagen aankocht voor 2021 in de veronderstelling dat het om een “echte hybride” ging. Deze kopers kunnen nu gerust zijn.

Deze aanvulling is dus goed nieuws voor belastingplichtigen. Zolang de NEDC-norm wordt vermeld op het gelijkvormigheidsattest, kan die gebruikt worden. In de praktijk zal de WLTP-norm voor fiscale doeleinden enkel gebruikt worden voor nieuw ingeschreven voertuigen na 1 januari 2021.

Meer tips & tricks ?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

Let op voor phishing

16/04/21 De laatste maanden kregen we heel wat vragen van cliënten die een mail ontvingen vanuit de dienst “Fod Financiën” met de dwingende vraag gegevens over te maken, een betaling te verrichten, enz.

Lees meer

De korting roerende voorheffing dividenden verwerken in je aangifte personenbelasting

12/04/21 In een poging om slapend geld op spaardeposito’s te laten investeren in bedrijven werd, voor natuurlijke personen, een vrijstelling roerende voorheffing voorzien op de eerste schijf van 800,00 € aan ontvangen dividenden. Deze vrijstelling werd niet automatisch toegepast bij de uitkering van het dividend in 2020, maar moet je nu aanvragen in je aangifte personenbelasting.

Lees meer

Het belang van een correcte inschrijving Kbo

05/04/21 Een foutieve of onvolledige inschrijving in de Kbo heeft gevolgen op verschillende vlakken en kan je heel wat problemen bezorgen.

Lees meer