Nieuwe btw-regels voor je webshop

25/05/21 Vanaf 01 juli 2021 gelden er nieuwe regels voor e-commerce.  Verkoop je enkel je eigen producten en bedien je louter de Belgische particuliere markt, dan hebben de nieuwe regels voor jou geen impact. Dat is wel zo als je ook verkoopt aan particulieren gevestigd in andere EU-lidstaten, via je eigen website of die van anderen.

E-commerce is booming business. Corona en de bijhorende lockdowns hebben de drempel om een eigen webshop te starten (lees meer) verder verlaagd. Zodra je ook buiten België online verkoopt en levert, komt daar best wat btw-administratie aan te pas. Om die rompslomp te verminderen voert Europa nieuwe regels in. Je zal wel sneller een nieuw drempelbedrag overschrijden en buitenlandse btw moeten aanrekenen.

Wat zijn de huidige regels?

Indien je als Belgische onderneming verkoopt aan particulieren gevestigd in andere EU-lidstaten en je zorgt voor verzending naar hun thuisadres, gelden vandaag ook al drempelbedragen. Onder deze drempelbedragen kan je verkopen met aanrekening van Belgische btw. Overschrijd je de drempel in een lidstaat, dan moet je de btw aanrekenen van de lidstaat waar de particulier is gevestigd. Als leverancier moet je dan een apart btw-nummer aanvragen in dat land.

Elke lidstaat kan kiezen om de drempel op 35.000 euro (excl. btw) of 100.000 euro (excl. btw) te zetten. Nederland, Duitsland en Luxemburg hebben hun drempel op 100.000 euro gezet. Enkel Frankrijk heeft gekozen voor de lagere drempel van 35.000 euro.

Door de toename van e-commerce werden die drempels de laatste jaren sneller overschreden. Dat leidde tot meer administratie voor de aanvraag van buitenlandse btw-nummers en de indiening van buitenlandse btw-aangiftes. Er was dus nood aan nieuw regels.

Wat verandert er vanaf 1 juli 2021?

Vanaf 1 juli 2021 veranderen er enkele zaken voor webshops die goederen versturen vanuit België naar particuliere klanten gevestigd in andere EU-lidstaten.

 • De drempel per lidstaat van de koper vervalt. In de plaats komt één drempel voor alle verkopen aan particuliere kopers in andere EU-lidstaten. Die is bovendien veel lager, namelijk 10.000 euro excl. btw/jaar. Vanaf dat je totale  verkoop op afstand deze drempel overschrijdt, moet btw aangerekend worden van de lidstaat waar je particuliere koper gevestigd is.
 • Is de drempel overschreden, dan moet er echter geen btw-registratie meer gebeuren in andere lidstaten. Als verkoper ben je dus ook niet verplicht om daar btw-aangiftes in te dienen.
 • De buitenlandse btw kan je immers via je Belgische btw-aangifte aangeven. Als Belgische verkoper dien je in België op kwartaalbasis, via het Intervat portaal, een OSS-aangifte (One-Stop-Shop) in. Daarin worden per lidstaat de verkopen en de daarop verschuldigde buitenlandse btw opgenomen. Deze aangiftes moeten worden ingediend uiterlijk op het einde van de maand volgend op het kwartaal. Dat is een iets langere deadline dan voor de gewone Belgische btw-aangifte.
 • De buitenlandse btw stort je aan de Belgische btw-administratie. Die zorgt voor de doorstorting van het juiste bedrag naar de andere lidstaten.

Praktische tips

 • Volg goed op wanneer de drempel overschreden wordt. Weet je echter dat dat snel zal gebeuren, dan kan je ervoor kiezen buitenlandse btw aan te rekenen vanaf de eerste verkoop aan particulieren in andere lidstaten. Die geef je dan aan via de OSS–aangifte.
 • In je boekhoud-/facturatiepakket moet je rekening houden met andere btw-tarieven dan de Belgische btw-tarieven.
 • Ga ook eens na of je producten in andere lidstaten niet onder een verlaagd btw-tarief vallen. De toepassing van de verlaagde tarieven en de voorwaarden waaronder deze van toepassing zijn verschillen namelijk per lidstaat.
 • Voor grensoverschrijdende afstandsverkopen moet je niet langer facturen uitreiken aan particuliere klanten. Een bevestiging van hun bestelling en het totaal te betalen bedrag inclusief btw volstaat.
 • Sinds begin april kan je je registreren voor de OSS-applicatie via het Intervat portaal.  Je bent echter niet verplicht om de OSS-regeling toe te passen. Heb je bijvoorbeeld al een eigen Nederlands btw-nummer voor je webshop? Dan kan je er voor kiezen je verkopen met Nederlandse btw ook na 1 juli 2021 nog altijd via dat btw-nummer aan te geven.

Wanneer een buitenlands btw-nummer aanvragen voor je webshop?

Ligt uw stock of een deel ervan in andere lidstaten, dan moet je toch een btw-nummer in die lidstaat aanvragen en btw-aangiftes indienen. Verkoop je vanuit je buitenlandse stock aan particulieren in diezelfde lidstaat, dan moet je die verkopen opnemen in de lokale btw-aangifte van die lidstaat en niet in de OSS-aangifte.

In het geval van dropshipment (webshop zonder eigen voorraad) is de OSS-regeling ook niet van toepassing. De kans bestaat dat je zich nog moet registreren voor btw-doeleinden in andere lidstaten.

Invoer van goederen: IOSS-aangifte (invoer OSS)

De huidige vrijstelling van invoer-btw voor zendingen van minder dan 22 euro wordt afgeschaft vanaf 1 juli 2021. Naast de gewone OSS-regeling wordt ook een IOSS-regeling ingevoerd voor goederen uit niet-EU-landen. Deze regeling is van toepassing als goederen met een waarde van maximaal 150 euro in de EU worden gebracht om vervolgens te leveren aan een particuliere klant.

Door de toepassing van de IOSS-regeling is de leverancier alleen btw verschuldigd over de effectieve verkoop in de lidstaat van aankomst van de goederen. De invoer op zich is vrijgesteld van btw. Bij toepassing van de IOSS-regeling, moet een particuliere koper niet meer vrezen nog bijkomende invoer-btw te moeten betalen bij aankoop van een webshop die de goederen verstuurt vanuit een niet-EU-land.

Kies je als Belgische onderneming voor de IOSS-regeling, dan moet je die ook via Intervat aanvragen. In tegenstelling tot de OSS-aangifte moet je de IOSS-aangifte maandelijks indienen. Ook in dit geval betaal je aan de Belgische fiscus.

Verkopen via andere websites?

Indien je als Belgische onderneming jouw goederen verkoopt via andere websites (bv. Amazon, bol.com) en de website treedt enkel op als agent, zonder zelf aan te kopen en te verkopen, dan gelden de bovenstaande regels nog steeds voor je onderneming. De externe webshop treedt dan louter op als zogenaamde elektronische interface. Verkoop je voor meer dan 10.000 euro excl. btw aan particulieren gevestigd in andere lidstaten, dan moet je de btw van de lidstaat van de particuliere klant aanrekenen en kan je kiezen voor de OSS-regeling.

Als je Belgische onderneming zelf optreedt als elektronische interface en je dus andere Belgische of EU-ondernemingen hun producten laat aanbieden op jouw website, dan heb je zelf geen btw-verplichtingen. De Belgische dan wel EU-ondernemingen worden geacht rechtstreeks te verkopen aan de particuliere eindklanten. Zij moeten zelf kijken of ze de drempel voor grensoverschrijdende afstandsverkopen overschrijden.

Wanneer je optreedt als elektronische interface voor niet-EU-ondernemingen dan geldt er vanaf 1 juli 2021 een belangrijke wijziging. Er wordt dan namelijk een nieuwe btw-fictie ingevoerd. De elektronische interface wordt dan beschouwd als “deemed supplier”. Hoewel de verkoop juridisch en commercieel afgesloten is tussen de niet-EU-onderneming als verkoper en de particuliere eindklant als koper, wordt deze transactie voor btw-doeleinden fictief opgesplitst in twee transacties:

 1. De niet-EU-verkoper wordt geacht te leveren aan de elektronische interface. Deze levering wordt vrijgesteld van btw.
 2. De elektronische interface wordt geacht te leveren aan de particuliere afnemer. Er is btw verschuldigd van de lidstaat van aankomst van het vervoer. De elektronische interface kan via de OSS-regeling de Belgische en buitenlandse btw aangeven en betalen.

Zoals vaak kan btw wetgeving een complexe materie worden.  Laat je dan ook vanaf de opstart bijstaan door experten wanneer je van plan bent een webshop te starten.

Meer tips & tricks ?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

Voorafbetalingen vennootschapsbelasting 2024 (aanslagjaar 2025)

26/02/24 Vennootschappen krijgen een belastingverhoging aangerekend als ze onvoldoende of geen voorafbetaling vennootschapsbelasting uitvoeren. Verwacht je over dit boekjaar belastingen verschuldigd te zijn, dan is het belangrijk om voorafbetalingen te voorzien.

Lees meer

Vergeet je “algemene voorwaarden” niet

16/02/24 Hoewel het gebruik van “algemene voorwaarden” vanuit juridisch standpunt niet verplicht is, raden we aan hier gebruik van te maken.  Het vermelden van "algemene voorwaarden" heeft immers tal van voordelen.

Lees meer

Vanaf 2026 is elektronisch factureren verplicht

01/02/24 Vanaf januari 2026 ben je verplicht om je facturatie naar andere ondernemingen te doen via een “gestructureerde elektronische facturatie”, een e-invoice.  

Lees meer